Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

Nye stasjonsmestre

klare på Kraby

Kraby stasjons venne-

forening er nå offisielle

eiere av Kraby stasjon.

Etter å ha fått tildelt

250.000 kroner i støtte

er de klare for å ta et

tak.

Ragnhild Fladsrud

ragnhild@totens-blad.no

.

Kraby stasjons venneforening

(KSV) har overtatt eierskapet fra

Østre Toten kommune.

– Vi har ikke betalt noe for

bygget, og Østre Toten kommune

dekker kostnaden til Statens kart-

verk for overføring av eiendom-

men. Dette er under forutsetning

at vi tar vare på, og redder Kraby

stasjon, sier Pål Petter Sundby,

leder i venneforeninga.

Viktig takreparasjon

– Det viktigste nå er å få reparert

taket, som er i ferd med å rase

ned, sier kasserer Morten Aspaas.

Arbeidet er beregnet til

335.000 kroner, og en del av job-

ben på den gamle stasjonsbyg-

ningen må gjøres av tradisjons-

håndverkere.

– I dag er det takstein, men

dette skal byttes ut til takplater

som det var originalt. Dette er

plater av samme type som fort-

satt er på stasjonsbygningen på

Lena i dag, forteller Sundby.

Venneforeninga har jobbet

iherdig med å søke penger til res-

taureringa, og ved påsketider

kom den første gladnyheten.

Kulturminnefondet har innvilget

200.000 kroner til reparasjon av

taket. Sist uke besluttet også

Stiftelsen UNI å gi 50.000 kroner

i støtte til prosjektet.

– Dette betyr at vi nå kan star-

te arbeidet med å redde stasjo-

nen, og vi begynner i mai/juni,

sier Sundby fornøyd.

De tildelte midlene fordrer at

venneforeninga må dekke en

andel selv.

– Vi har har ingen midler å ta

av, slik at vårt bidrag vil være

egeninnsats gjennom dugnadsar-

beid fra venneforeninga, sier

Sundby.

Ønsker flere medlemmer

Et medlemskap i Kraby stasjons

venner er prissatt til 100 kroner

i året for en familie.

– Dette er en symbolsk sum,

og ved å betale viser man er

interessert og ønsker å være

med på å bidra, sier Aspaas.

Venneforeninga har foreløpig

registrert 20 familiemedlem-

skap, eller for å være nøyaktig

20,5 etter at Kraby-kjendisen

Håkon Skaug kom innom for å

betale første avdrag. 50 kroner.

‘A mor får ta resten.

Skaug har, gjennom sin fjerne

slektning Paul Håvard Østby, i

flere år satt Kraby på kartet

gjennom rollefiguren i Urbane

totninger. Med sine 194 centi-

meter over bakken meldte han

seg raskt som Kraby stasjons

høye beskytter i fjor.

– Je vil oppfordre totninger

generelt, og krabyinger spesielt,

til å støtte opp om denni fantas-

tiske sentralstasjon på Kraby. Je

ser det slik at dom som itte er

venner, dom er uvenner, sier

Skaug, som er «taknemlig» for

at det nå tas tak i taket.

Stasjonen har vært en viktig del

av livet hans.

– Je har reist en del både til

Lillo og Lena, gått mye på linja,

og vente en hel del har jeg også

gjort, sier Skaug. Han er ikke

fremmed for å arrangere vente-

kurs, som en aktivitet for å skape

litt mer liv og røre på stasjonen.

Skape liv og røre

I over 20 år har folk samlet seg

til santhansfeiring på Kraby sta-

sjon, og at det skal skje ting

også framover er noe vennefor-

eninga ønsker.

– Både speider’n og 4H er

blant de som har benyttet seg av

bygningen. Vi ønsker også å

friske opp litt innomhus, slik at

det kan være et samlingssted,

sier Sundby, og legger til at

bygningen innvendig er bevart

slik den i sin tid ble bygget.

Kraby stasjon var stoppested

da Skreiabanen åpnet i 1902, og

ble nedgradert til holdeplass fra

1963. Stasjonen har også vært

postkontor. Etter 1987 var det

slutt på togtrafikken, og skinne-

gangen ble fjernet. Siden 1992

har det vært gang- og sykkelveg

på den tidligere jernbanetraseen.

– Kraby stasjon har ingen

vernegrad i dag, men er oppført

på liste over verneverdige stas-

sjonsbygninger blant annet hos

NSB, forteller Sundby.

Ikke svetteringer?

Som tidligere dugnadsleder og

administrator for Krabyskogen

Grand Prix i 2010, føler Skaug

seg godt rustet til dugnad.

Det er nok lenge før det kommer et tog

Morten Aspaas, samt sentralstasjonens

Venneforeninga har nå 20,5 medlemmer etter at Håkon Skaug betalte

første avdrag på 50 av 100 kroner. Han oppfordrer totninger generelt

og krabyinger spesielt til å melde seg inn i venneforeninga. Pål Petter

Sundby og maskot Jazz er fornøyde.

Venneforeninga ønsker liv og røre i den gamle stasjonsbygningen.

Håkon Skaug har ‘a mor som nærmer seg 80, og er ikke i tvil om

hvor jubileet skal feires. I Krabyskogvegen 80.

Kvitteringa for første avdrag.

‘A mor får ta resten.

Dette bildet er tatt på Kraby

stasjon rundt 1920. Hvem den

jernbaneansatte er, vet vi ikke.

Dersom noen har opplysninger,

er det bare å ta kontakt. (Foto:

Sigurd Røisli/Mjøsmuseet).