Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 24 Next Page
Page Background

på Kraby stasjon, men nå er imidlertid ventetida over for redningsaksjonen av den gamle stasjonsbygningen fra 1902. Det er både de nye stasjonsmestrene Pål Petter Sundby og

høye beskytter, Håkon Skaug, glade for.

Håkon Skaug liker godt å se på andre som «arber». Han oppfordrer

til å ta i et tak med dugnadsinnsats for taket på Kraby stasjon.

Dette er et sjeldent bilde. Kraby stasjon rundt 1922-23, vi ser at toget står ved perrongen. (Foto:

Sigurd Røisli/Mjøsmuseet).

Dette bildet er trolig tatt ca 1925-27. Det er aktivitet på stasjonsbygningen på Kraby. Til venstre ser vi

Strøm, der det var handelsvirksomhet. Den bygningen brant i 1929. (Foto: Sigurd Røisli/Mjøsmuseet).

– Je er god på fordele oppga-

ver, og er glad i å sjå på at folk

arber, sier han. Han viser raskt at

han behersker delegeringsoppga-

ven, ved å love bort at ‘a mor og

forloveden Arnezschka kan bidra

med kaker og kaffe.

Selv stiller Håkon med gipset

arm til intervjuet, uten at det

betyr at han er skadet.

– Jeg har funnet ut at det gir

sympati, og er en god unnskyld-

ning for å unngå hardt arbeid,

sier han. Så tross høyden på 194

centimeter er det nok mulig at

det ikke skal forventes alt for

store svetteringer under ermene

på «Bite me»-t-skjorta.

Sidespor

De nye stasjonsmestrene og stasjo-

nens høye beskytter har for øvrig

også utpekt hunden Jazz som sta-

sjonsmaskot.

– Je er itte så fryktelig glad i

jazz. Je lik bæst pop, konstaterer

Skaug, før samtalen plutselig dreier

seg om et eierskap til deler av en

katt. Sammen med ‘a mor. Han fikk

bakparten. Det var ikke så trivelig.

Nå kan vi trygt si at vi har havnet

på et sidespor på Kraby stasjon.