Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 24 Next Page
Page Background

16

Onsdag 4. mai 2016 •

REPARERER

ALLE BILER

Mekonomen

Bilverksted

• Torsdag 5. mai kl. 15.00

Hoff kirke - Balke kirke: ca. 7 km

Turleder Arne Julsrud Berg

Arr. Kirken Østre Toten

• Torsdag 19. mai kl. 18.00

«Kapp Melkefabrikk før og nå».

Oppmøte ved hovedinngangen

Turleder Svenn Sandvold

• Torsdag 26. mai kl. 18.00

«En vandring langs nedlagte spor»

Fra Kraby - til Lena stasjon

Oppmøte ved Kraby stasjon

Turleder Olaf Nøkleby

• Torsdag 2. juni kl. 17.00

Dyste til Lena idrettsplass: ca. 14 km

Oppmøte ved Toten Kålrotpakkeri

Turleder Hans Seierstad

• Torsdag 16. juni kl. 18.00

Billerud gård og Peder Balke-senteret

Oppmøte på tunet foran galleriet.

Turleder Grethe Steensen

• Torsdag 25. august kl. 18.00

Håjen til Kapp Melkefabrikk: ca. 8 km

Oppmøte Lena idrettsplass

Turleder Grethe Steensen

• Torsdag 1. september kl. 17.00

Fra Kapp - Gjøvik: ca. 14 km

Oppmøte Skibladnerbrygga

Turleder Kari Kveine

Vandringer 2016

Toten-

trimmen

Instruksjon, bevertning,

salg av tur-o-konvolutter.

Velkommen til gamle og

nye tur-orienterere.

! "

Staff & Sønner, Toten

Libris, Toresen Sport,

Blå-klokka Blomster,

Skreia Sport og Spill,

Torsætra.

Raufoss Vask og Rens

Kafe EFESOS, Storgata, Raufoss

Mandag 9. mai kl. 18.00:

ØNSKEHATTENE underholder

Slagere og kjente sanger

Loddsalg kr 25,-/stk. Salg av mat, kaffe mm.

KAKELOTTERI lørdag 7. mai kl. 10.00-18.00

Fint hvis du kan gi en gevinst.

Trekning kl. 18.00. Mange flotte gevinster!

Åpen kafé. Korpset spiller og marsjerer en

tur til Olterud. Vi oppfordrer alle til å

bli med i tog bak.

VELKOMMENTIL

BASAR

!

!! "

!

Kantklypp,

transport, vegservice

og leiekjøring

God, gammel-

dags husvask

utføres raskt og rimelig.

Utleie av:

Minigravere, Bobcat,

vibroplater, hoppetusse

og stor biltralle.

Mini hjullaster m/siloklo.

www.hagenminimaskin.no

Hagen Minimaskin

Raufoss. Tlf. 906 82 528.

Skal du male

huset ditt i år?

Fast pris, gratis befaring.

DUGNAD på Nordlia kirkegård

Torsdag 12. mai kl. 18.00-20.00. Ta med rive.

Servering!

Demenskafe

Et uformelt møtested for personer med demens

og deres pårørende/ledsagere. En hyggelig stund

med sosialt samvær.

Underholdning av Harry Andersen.

Demenskoordinator Mette Gundersen kan

informere om demens.

Tid:

Tirsdag 10. mai kl. 11.00.

Sted:

Bygdestua på Vangen.

Hjertelig velkommen!

Bevertning. Åresalg.

Arr.: Nasjonalforeningen Østre Toten demens-

forening og Kolbu Sanitetsforening

Annonsen er støttet med midler fra TV–aksjonen 2013.

• Kunngjøringer

• Møter

Demenskafe

Vi inviterer til et uformelt og koselig møte for personer

med demens og deres pårørende/ledsagere. Vi lytter til

Ønskehattene, mens vi synger med, prater og hygger oss.

Tid:

Onsdag 11. mai kl 11.00-13.00.

Kafeen er åpen fra kl. 10.00.

Sted:

Pensjonistenes Aktivitetssenter i

Veltmanåvg. 4, Raufoss.

Hjertelig velkommen!

Bevertning og utlodning.

Vi er takknemlige for gevinster.

Arr.: Nasjonalforeningen Vestre Toten demens-forening

og Raufoss og Omegn pensjonistlag.

Påminnelse om Årsmøte

på Valle vdg. skole torsdag 12. mai kl. 19.00.

Åpning av årsmøtet og valg fra kl. 17.00.

Årsberetningen og valgkomiteens forslag kan hentes

på XL-Bygg Toten Tre og YX på Lund.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende

innen 10. mai kl 15.00.

Innkalling til ekstraordinært

ÅRSMØTE LHL Gjøvik!

Åslundmarka Bo- og

Servicesenter mandag

30. mai kl. 18.30.

Månedens vinnere i

PINSLOTTERIET

1. gev. 5000,-. 2. gev. 2000,-. 3. gev. 1000,-

1. gev. nr. 49 Oddbjørn Granerud

2. gev. nr. 768 Oskar B. Johansen

3. gev. nr. 405 Johnny Karlsen

1. gev. nr. 584 Olav Willerud

2. gev. nr. 876 Espen Østvold

3. gev. nr. 845 Trond Eklund

1. gev. nr. 299 Inger Haug

2. gev. nr. 855 Åse Stabekk

3. gev. nr. 289 Tron Gaarder

1. gev. nr. 134 Johannes Kubberud

2. gev. nr. 191 Betzy Thune

3. gev. nr. 583Yngvar Løkken

1. gev. nr. 162 Jan Terje Nyhus

2. gev. nr. 473 Kjell Amlie

3. gev. nr. 776 Nils Thore Berget

Balke Pensjonistlag

Musikk, bevertning. Pris pr. pers kr. 150,-

61 16 47 78/924 69 743

eller 61 16 35 34/997 90 656.

Kolbu Pensjonistforening

har HYGGETREFF i Sanitetsstua på Fjellvoll, ons-

dag 11. mai kl. 14.00. Anne Mette Sveum taler om

hverdagsrehabilitering. Musikk og underholdning

ved Ragnar Moen. Gamle og nye medlemmer

hjertelig velkommen.

• Arbeid utføres

• Kunngjøring

Frelsesarmeen

Lena

Møte kl. 12.00. Sang-/

musikkmøte kl. 15.00.

Tilreisende fra flere

korps. Hovedtalere: Rut

og Peter Baronowsky.

Bønnemøte hver ukedag

kl. 10.00-11.00.

Onsdag (i kveld) kl. 18:

Menighetsmøte

Nattverd/Tiendegaver/Saker.

Søndag kl. 18:

Vekkelsesmøte. Misj.

Birger Sandli taler.

HJERTELIG VELKOMMEN.

# ##

Mandag:

Kl. 19.00: Bønn.

Velkommen!

Filadelfia Lena

www.filadelfia-lena.no

RAUFOSS

BAPTISTKIRKE

Se oss på Facebook.

KULTURKVELD. Nils Terje

Tangnes skal snakke om

«Kosthold i hverdagen». Alle er

invitert til en hyggelig og lærerik

kveld. Det blir også kaffe og

loddsalg. Hjertelig velkommen!

BØNNENS TIME.

KVELDSMØTE.

FORMIDDAGSTREFF.

Brukte hvitevarer

selges med garanti.

• Kunngjøringer

• Selges

Gård ønskes kjøpt

i Østre Toten. Prisan-

tydning 2-12 millioner.

Ta kontakt pr tlf eller mail

Mail:

patgra@online.no

• Ønskes kjøpt

• Stilling ledig?

Med en annonse

i samkjøringen

Totens Blad

og Gjøviks Blad

når du ut til alle

husstander

i Gjøvik og Toten

til en rimelig pris!