Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 24 Next Page
Page Background

22

Onsdag 4. mai 2016 •

Viktige telefonnummer:

AMBULANSE

113

BRANN

110

POLITI

112

Ønsker du å ha annonse i vår telefonliste,

kan du ringe annonseavdelingen på tlf. 61 16 53 61.

Fax 61 16 87 59 . E-post:

annonse@totens-blad.no

!"#$!% &" $$

'

(

) *

$&& "% $ ) $&& &%"

+

" ""!

,

!- !$

! ! $ "

'

. '/ ( '

! !$ %"

+ ! ! !! -"

0

(1/2' 3 - +

! ! !% &%

! ! - !" ) $$ - !"

! ! $" "

+

! ! " &&

4

! ! -" -" ) $

% $%

5

6

/

7 /

% , ( '

! !$ ! %"

7 '

! ! &- #

$$ "

'*

! !& - "

'/ 0

" ""

! !" $- " 8 9 ! ! ! -

)

6

*

! ! - %"

*

0

)

+

)

! "# $%&'(

6 ! ! %- %"

)

+

! ! - - ) $ " $- -

4

!- %%

! !- " "

7

$& & - &"

/

#

#+

! ! ! ""

*

! !- " )

* ' )

)

-" ""

+

! ! - "" 8 9 ! ! - "!

)

6

*

'

! !$ " %"

( '

$!! $ $""

- % $-

$$% & -% )

6

*

$% - ""

$! !$ "&

0 /

*

$! && !!"

(:;5< # (:<4,=( #+ /#

+

! ! "- -

$"% ) $" &$ !"

4

! ! - !

$" - & $ # % -" --

$" $& %"" ) $$! %- %

2

! ! %" "" )

>

! !% $ !"

?

! ! !- -"

?

! !" " "

! ! & &"

@ 2 0 0 0 #

A

7 '

! ! &% %& ) $" & $ &

(

) $! "$ ! 7 ) $" $ !-

#

) ;:7 >+>8=< $"% -

! !& -" "

+

! ! " !"

+

( '

* /

"" "! !

4

! ! $ ) $! % " "!

*

4 % ( '

! !$ " -$ # $-" $$ & " # $-" $$ & %

,

! ! ! "$

& "

4

&& $ & "

A

/ /0

0

*

+

$!& &! !&"

-

+

%" - # $!& $ "

.'

%

! !"" !""

/2

! !- " %

4

! ! -! !

+

! ! % "

; /

! ! " "

&$ . / ".00.1 ( 1 2( (3003$

! !& &" ""

SELSKAP

LIFTUTLEIE

JERNVARE

VARMEPUMPER

BANK

BYGGENTREPRENØR

BYGGVARER/TRELAST

RENOVASJON/SEPTIKTØMMING

TANNLEGER

RØRLEGGERE

RØRLEGGERMESTER

REGNSKAPSKONTORER

PARAFIN/FYRINGSOLJE/AUTODIESEL

MØBLER

KJØTT/PØLSER

FORSIKRING

ELEKTROINSTALLATØRER AUT.

BYGGMESTER

BLIKKENSLAGER/VENTILASJON/TAK

BILVERKSTED (EU-KONTROLL)

BILGUMMI/LANDBRUK

BEGRAVELSESBYRÅ

ADVOKATER

SNEKKER

MASKINUTLEIE

AUKSJONER

MURMESTER

SKADEDYRBEKJEMPELSE

MASKINENTREPRENØR

PUKK/GRUS

Trenger

du noe?

BRUK

ditt lokale

firma!

VI HJELPER DEG!

www.vestre-toten.kommune.no www.ostre-toten.kommune.no