Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 24 Next Page
Page Background

Fredag kom skulpturene

av Pan og Edvard Munch

til Billerud. I sommer er

det Per Ungs arbeider

som skal stilles ut på

Peder Balke-senteret.

Thea Romsås

thea@totens-blad.no

Det måtte sages hull i gjerdet, men

til slutt kom «Pan» og «Edvard

Munch» seilende over hagen på

Billerud ved hjelp av en 30 meter

lang kran. For første gang siden

Per Ungs bortgang i 2013, skal

billedhoggerens arbeider stilles ut.

Kultursjef Grethe Steensen venter

storinnrykk til åpningen på Peder

Balke-senteret førstkommende lør-

dag.

Kjente arbeider

– Jeg vet allerede at det kommer

en stor gjeng fra Oslo, og forhå-

pentligvis mange totninger. Det er

jo til og med meldt fint vær, smiler

kultursjefen.

Sammen med Elena Engelsen,

Johannes Engelsen Espedal og

kurator Tomas Gjetmundsen, fulg-

te hun spent med da skulpturene

som skal stilles ut utendørs kom

på plass fredag.

– Disse skulpturene kommer nå

fra forskjellige steder. En er for

eksempel hentet fra konserthuset i

Oslo, mens en annen har stått

hjemme hos meg, forteller

Engelsen, som var gift med kunst-

neren.

Ung regnes som en av vår tids

mest kjente billedhoggere, og ble i

2007 utnevnt til ridder av 1. klasse

av St. Olavs Orden. Skulpturene

hans ser man flere steder i det

offentlige rom, som for eksempel

«Sonja Henie» ved Frogner stadi-

on, «Wenche Foss» ved National-

theatret og «Verdens Gang»-grup-

pen utenfor VG-huset i Oslo.

– Per var veldig glad i å jobbe.

Hvis vi var på Toten i en lengre

periode om sommeren, pendlet

Per fram og tilbake for å jobbe i

Oslo. Han pleide å si at han arbei-

det for sin egen sjels frelse, sier

Engelsen, som er fra Kapp.

Smakebiter

Inne på Peder Balke-senteret nær-

mest bugner det av skulpturer i

gips og bronse, i tillegg til skisser

og malerier.

– I denne utstillingen får publi-

kum en smakebit av hele hans

produksjon. Dette er en fjær i hat-

ten for Peder Balke-senteret, som

for øvrig har 30-års jubileum som

galleri i år, sier kultursjef

Steensen. Ungs sønn, Jan Ung,

setter også sitt preg på utstillingen.

Han er nemlig en svært dyktig

fotograf, og i utstillingen viser han

fotografier av sin far og hans ver-

ker. Jan Ung har for øvrig også

bidratt til katalogen som lanseres i

forbindelse med utstillingen på

Peder Balke-senteret.

– Utstillingen åpner lørdag, og

står fram til 21. august. I år blir det

dessuten gratis inngang, sier

Steensen, og legger til at

Aftenpostens Harald Stanghelle

tar turen til Kapp for å åpne utstil-

lingen, mens sanger Gunda-Marie

Bruce skal opptre.

Per Ungs arbeider

vises på Billerud

3

• Onsdag 4. mai 2016

Fra Hoff

til Balke

I morgen kan du få en smak

av pilegrimsvandring, ved å

bli med på å gå turen fra Hoff

til Balke kirke.

Med Arne Julsrud Berg

som turleder starter turen fra

Hoff kirke, hvor leden gjør en

avstikker mot øst til Balke

kirke. Dette for å binde sam-

men de to eneste kirkene som

siden middelalderen har vært i

sammenhengende bruk på

Toten.

Området har et spesielt

mangfoldig kulturlandskap

med store kvaliteter av nasjo-

nal verdi, rike tradisjoner og

en rekke kulturminner fra

eldre og nyere tid, med

eksempelvis kirkestedene Gile

og Kvem. Det blir stopp med

servering av både kunnskap

og mat på vegen. Etter fullført

tur står Balke kirke klar til å ta

imot alle som vil delta på

gudstjeneste. Arrangementet

er en del av sommerprogram-

met for kulturkontoret i Østre

Toten, og felles kirkedag i

Østre Toten.

Gode lokale

plasseringer

Det ble flere meget gode plas-

seringer under helgens KM i

terrengløp på Mjøsen golf-

klubb ved Moelv. Malin og

Mathias Hoelsveen fra

Raufoss IL gikk til topps i

henholdsvis jenter og gutter

11 år. I jenter 15 år ble Anita

Bueno Lindmoen, Raufoss IL,

nummer to og samme plasse-

ring fikk hennes klubbvenn-

inne Dorthe B. Seierstad i jen-

ter 17 år.

Vinner av 18-19 år ble

Mathilde Myhrvold fra

Raufoss IL. I gutter 13 år løp

Kasper Grønnerud fra

Kolbukameratene inn til tre-

djeplass. Kasper Danbolt fra

Raufoss IL kom på andreplass

i gutter 15 år, mens Håvard

Kvam fra Kolbukameratene

tok tredjeplassen.

Samme plasseringer opp-

nådde Raufoss-guttene

Kristoffer Alm Karsrud og

Thomas Stangjordet i hen-

holdsvis gutter 16 år og 17 år.

Kunstner Elena Engelsen og kurator Tomas Gjetmundsen fulgte spent med da Per Ungs skulpturer kom

med heisekran til hagen på Peder Balke-senteret fredag.

Best service på bussen

Nettbuss ekspress kårer årlig en

vinner av serviceprisen til den

ekspressbusslinjen som har de

mest fornøyde kundene.

TIMEkspressen, som har ruta

Gjøvik - Toten - Gardermoen -

Oslo, stakk av med årets pris, og

har dermed vunnet prisen fire av

de fem siste gangene.

– Vi har en årlig kundeunder-

søkelse der kundene svarer på

spørsmål. Prisen henger høyt.

Det er ekstra moro å vinne. Det

er mange ekspresslinjer å kon-

kurrere med, sier regiondirektør

Kjell Arne Engeskaug i

Nettbuss, og gir samtidig ros til

sjåførene på TIMEkspressen.

Catering

Selskap

Minnesamvær

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

catering

!!

Øvre Torvgt. 20 • Tlf. 61 13 42 40

Tyrihans

SILKETØRKLER

kr

965,-

G

A

R

A

N

T

I

S

U

Z

U

K

I

U

T

E

N

B

O

R

D

S

M

O

T

O

R

5

ÅR

Jevnakerveien 21 • 2870 Dokka • Tlf. 61 11 17 00

Sikre deg MILJØ-

MOTOREN NÅ!

Reduserte priser nå!

e deg MILJ

Også inne på Peder Balke-senteret har Per Ungs arbeider fått plass.

Per Ung var fascinert av men-

neskekroppen, noe som av og til

kan virke litt makabert.