Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 24 Next Page
Page Background

Vestre Toten ungdoms-

råd deltar på folkemøter

og besøker ungdoms-

skolene i håp om å få

unge til å bry seg seg

om kommunesammen-

slåinga. – Bruk stemme-

retten. Det er framtida

vår det gjelder, oppfor-

drer de.

Ragnhild Fladsrud

ragnhild@totens-blad.no

30. mai er det rådgivende folkeav-

stemming om kommunesammen-

slåing av Østre Toten, Vestre Toten

og Gjøvik. Her har alle stemmerett

fra det året de fyller 16 år.

– Dette er ikke noe ungdom

snakker om. Mange vet ikke nok

om hva det handler om, eller at

de har stemmerett, opplever

representantene fra Vestre Toten

ungdomsråd.

Lite engasjement

Ungdomsrådet har deltatt på fol-

kemøtene på Bøverbru og

Reinsvoll. Her har de delt ut fly-

ers og oppfordret til å bruke

stemmeretten.

– Her har vi vært de eneste

under 30 år, forteller ungdoms-

rådsrepresentantene.

Nå gjenstår folkemøtet på

Raufoss 10. mai.

– Sett deg inn i hva det hand-

ler om, gjør deg opp en mening,

og bruk stemmeretten din, opp-

fordrer Ingrid Tønseth Myhr

(17).

I håp om å lokke ungdom-

mene på banen har ungdomsrå-

det den siste uka besøkt 10.

trinnselever både på Raufoss og

Reinsvoll.

Her deler de ut informasjons-

ark og snakker om hvorfor det er

viktig å engasjere seg.

– Det er jo framtida vår det

gjelder, og det er vi som skal leve

med hvordan det blir, sier Jørgen

Strandlie (14). Han er engasjert,

men er selv et år for ung til å

stemme.

Fordeler og ulemper

Som representanter for ungdoms-

rådet forholder de seg nøytrale,

men de ser både fordeler og

ulemper.

– Jeg synes det er et godt argu-

ment at vi ved en sammenslåing

får industri fra Vestre Toten, uni-

verstitetsbyen Gjøvik og jord-

bruk og matproduksjon fra Østre

Toten. Det gir oss en større hel-

het og flere bein å stå på, mener

Tønseth Myhr.

Samtidig frykter de litt å bli

for store.

– Går dette gjennom, vil vi bli

landets 12. største kommune. De

som er større er stort sett bykom-

muner, sier Strandlie. I en even-

tuell sammenslåing er de opptatt

av at tjenestene blir i nærområ-

dene, at lokalt kulturliv bevares,

samt gode kollektivforbindelser.

– For å nå fram til de unge er

det viktig å legge det fram bud-

skapet på en enkel og kortfattet

måte. Det er også viktig å være

på arenaer der ungdom er, og

gjerne at unge snakker til unge,

råder Tønseth Myhr. Sosiale

medier, som Facebook og

Instagram, ser de som fine arena-

er for å formidle et slikt budskap.

Grenser vaskes bort

Ungdommene har en oppfatning

av at kommunegrensene kanskje

er viktigere for de som er eldre.

– Jeg tenker ikke så mye over

hvilken kommune jeg er i, kom-

munegrensene vaskes ut ved at

mange er med på aktiviteter på

tvers av grensene, sier Strandlie.

Kommunenavnet er heller ikke

så viktig, sammenlignet med hva

en sammenslåing faktisk betyr.

– Jeg synes det er greit med et

kompromiss med Gjøvik/Toten,

sier Otilie Bollingmo (14), mens

Ingeborg Bakke (13) foreslår at

det kanskje hadde vært like greit

med et helt nytt navn.

4

Onsdag 4. mai 2016 •

Rocky var

dagens mann

Med sine to scoringer ble

Rocky Lekaj dagens mann på

Nammo stadion da Raufoss

sikret seg tre verdifulle poeng

etter 2-1 mot Ull/Kisa. Hans

første scoring kom mot slutten

av første omgang, der gjestene

fra Jessheim var fullt på høyde

med vertskapet. Like etter hvi-

len utnyttet Ull/Kisa en

«blunder» i Raufoss-forsvaret

og dermed sto det 1-1. Etter

hvert overtok Raufoss initiati-

vet i kampen takket være et par

vellykkede innbytter, men først

i kampens siste ordinære spil-

leminutt kom scoringen til

Rocky Lekaj som avgjorde

kampen i lagets favør.

Ny seier til

Kolbu/KK

Allerede etter 10 minutters

spill ledet Kolbu/KK 2-0 i opp-

gjøret mot Vind på kunstgres-

set i Østre Toten idrettspark.

Flere scoringer ble det ikke, og

dermed kunne Kolbu/KK

inkassere tre nye poeng i en

kamp der Vind var fullt på

høyde med Kolbu/KK når man

ser bort fra åpningen av kam-

pen. I de første 20 minuttene

dominerte nemlig Kolbu/KK.

Det resulterte i scoringer av

Michael Kornbrekk Urrang og

Øyvind Foss Sundseth.

Fjerde gang

uten lappen

En 44-åring fra Vestre Toten

fortsetter å kjøre bil, selv om

han ikke har førerkort. I slut-

ten av februar ble han tatt for

fjerde gang. Nå er han dømt

til fengsel i 15 dager, med en

prøvetid på to år. Blir han tatt

igjen, må han inn for å sone

fengselsstraffen. I tillegg må

han betale ei bot på 15.000

kroner. Gjøvik tingrett mener

det nå er på tide at mannen får

en såpass streng reaksjon.

Færre går

uten jobb

I april har NAV-kontorene i

Oppland registrert totalt 2.019

helt ledige arbeidssøkere.

Dette utgjør 2,1 prosent av

arbeidsstyrken i fylket.

Sammenlignet med april 2015

er antallet helt ledige blitt

redusert med 127 personer i

april 2016.

Ber unge bruke

stemmeretten sin

Odin Brønstad (14), Otilie

Bollingmo (14), Ingrid Tønseth

Myhr (17), Jørgen Strandlie (14)

og Ingeborg Bakke (13) i Vestre

Toten ungdomsråd opplever at

mange av de som fyller 16 ikke vet

at de har stemmerett.

Folkemøter og drop-in om sammenslåing

I går ble det første av i alt fire

informasjonsmøter om kommu-

nereformen gjennomført i Østre

Toten. Skreia var først ut, mens

de neste møtene er 11. mai på

Kapp Melkefabrikk, 18. mai på

Kolbu skole og til slutt

Bygdestua på Hoffsvangen 24.

mai.

På disse møtene vil ordfører

Guri Bråthen og rådmann Aslaug

Dæhlen informere og svare på

spørsmål om kommunesammen-

slåinga foran den rådgivende fol-

keavstemminga 30. mai.

I tillegg til informasjonsmøtene

vil ordfører og rådmann også bli

å finne på Østre Toten folkebibli-

otek torsdag 12. mai. Her kan

innbyggere som har innspill og

spørsmål, stikke innom for en

prat, etter «drop-in»-prinsippet.

I Vestre Toten gjenstår et siste

folkemøte. Dette skjer i

Fyrverkeriet kulturhus på

Raufoss førstkommende tirsdag,

10. mai.

Vestre Toten kommune har tid-

ligere hatt folkemøter på

Bøverbru, Reinsvoll og Eina.

www.begravelsesbyraaet.no

Hjemmebesøk

Blomsterbinderi

Gravmonumenter

BØVERBRU: Trosterudvegen 3

LENA: Lenagata 54

DØGNVAKT 611 98 450

Begravelsesbyrået

Gjøvik Toten

RAUFOSS: Storgata 28