Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

6

Onsdag 4. mai 2016 •

RUNDT PÅ

Toten

3

2 5

4

9 7

5 3

7 4

8 2

1

9 6 3 7 2 5

2 1

9 4 3

5 7 6 1

6 2

3 7 8

4 1 8

© www.pibfeatures.com

572

SUDCL_

742968135

938154672

651327894

596231487

417589263

823476951

174895326

285643719

369712548

Løsning

Sudoku 27. 4.

Postboks 4, 2851 Lena

Tlf. 61 16 87 50 • Fax. 61 16 87 59

Utgiver:

MVL Media AS

, 2850 Lena

Opplag:

13.708

Daglig leder:

Morten Linnerud

Mobil 951 75 456

Tlf. direkte 61 16 87 51

morten@totens-blad.no

Redaktør:

Jon Olav Andersen

Mobil 908 34 934

Tlf. direkte 61 16 53 62

jonolav@totens-blad.no

Journalist:

Thea Romsås

Mobil 906 24 555

Tlf. direkte 61 16 87 56

thea@totens-blad.no

Journalist:

Karsten Nyborg

Mobil 918 20 977

Tlf. direkte 61 16 53 63

karsten@totens-blad.no

Journalist:

Mina Brodshaug Sveen

Mobil 415 44 337

Tlf. direkte 61 16 87 57

mina@totens-blad.no

Journalist:

Ragnhild Fladsrud

Mobil 908 43 488

Tlf. direkte 61 16 87 56

rf@totens-blad.no

Markedssjef:

Hans Erik Linnerud

Mobil 414 76 899

Tlf. direkte 61 16 87 55

hanserik@totens-blad.no

Annonsekonsulent:

Hanne Aaslund

Mobil 993 77 042

Tlf. direkte 61 16 53 62

hanne@totens-blad.no

Produksjon:

Vibeke Sveen

Mobil: 934 77 026

Tlf. direkte 61 16 87 58

vibeke@totens-blad.no

Produksjon:

Marianne Lien

Tlf. direkte 61 16 53 60

marianne@totens-blad.no

Trykk:

Avis-Trykk AS, Hamar

Annonsepriser: Alm. plass

9,50 pr. mm

Tekst plass

13,40 pr. mm

Abonnement:

Helår kr. 795,-

post@totens-blad.no

annonsebestilling:

annonse@totens-blad.no

Tips redaksjonen:

61 16 87 50

www.totensblad.no

Klubbmestre

er kåret

Resultater fra Lena bridge-

klubb 21. april. Arvid Haugen

og Elling Follestad er klubb-

mestere 2016. Etter siste kveld

i klubbmesterskapet ble reaul-

tatet slik: 1 Arvid Haugen -

Elling Follestad, 49,4 2 Ole

Anders Fodstad - Terje G.

Askan, 22,5 3 Håvard Broberg

- Ole Egil Amundsen, 18,0

4 Jon Magnus Reppen - Per

Erik Opsahl, 15,8 5 Tore

Morten – Tone Fodstad, 1,1

6 Leiv Ola Hakkestad - Leif J.

Østby, -13,1 7 Tom Chr. Bunes

- Sten Stensen, -19,1 8 Rune

Clausen - Janne Røgeberg, -

20,1 9 Kåre Linnerud - Ruth

Linnerud, -47,3 Klubbpoeng

til: Haugen-Follestad,

Hakkestad-Østby og

Gjerdingen-Askan.

Disse får

pengestøtte

Nylig avgjorde Kulturminne-

fondet hvilke prosjekter som

får støtte i år. Oppland er fyl-

ket hvor flest søker og det ble

sent inn alt 118 søknader med

søknadssum på 28 millioner

kroner. 52 prosjekter kan

glede seg over positivt svar,

og 6,4 fordelte kroner.

I Østre Toten får Kraby sta-

sjon 200.000 kroner, mens

Båshus gård får et tilskudd på

37.000 kroner til låve med

utedo. Husmannsstua på

Pålsrud har fått tildelt

200.000 kroner. Ingen pro-

sjekter i Vestre Toten kommu-

ne har fått tildelt midler fra

Kulturminnefondet i år.

Rask bilist

må i fengsel

Under en stasjonær fartskon-

troll ble en mann bosatt i

Østre Toten tatt for en særs

grov fartsovertredelse. Politiet

hadde fartskontrol på

Feiringvegen i mars i år.

Klokka 12 passerte en mann i

50-årene kontrollen i 60-

sonen. 128 km/t viste måling-

en som ble foretatt.

Nå må mannen i fengsel i

18 dager. Han får heller ikke

lov til å ta førerkort på nytt

før det har gått 26 måneder.

Bevilling for

ny periode

I forrige uke fortalte vi at

Cafe Efesos på Raufoss har

fått skjenkebevilling for en ny

periode, fra 1. juli.

Innehaveren ønsker å presi-

sere at kafeen allerede har

bevilling i inneværende perio-

de.

I gang med å finne formen

– Nå er vi i gang med å

komme i bedre form, sier

Berit Wangen, og tar et godt

grep rundt gåstavene utenfor

stasjonsbygningen i Lena.

Sammen med sju andre

deltakere har hun kastet seg

på det nye lavterskel tre-

ningstilbudet fra frisklivssen-

tralen og frivilligsentralen i

Østre Toten.

– Vi tar først en runde hvor

vi varmer opp og får opp pul-

sen i motbakke, så blir det

styrke i Lenaparken etterpå,

forteller Siri Hvamstad i

Frisklivssentralen. Hun er

fast trener for det nye lavter-

skeltilbudet.

Dette er ei uhøytidelig

utendørstrening for folk i

yrkesaktiv alder som ønsker å

røre seg litt mer.

– Tilbudet vil være hver

torsdag, uansett vær, sier

Anne Beate Bakken i Østre

Toten Frivilligsentral, som

alltid har rom for en ferdig-

trent gjeng hvis de ønsker å

sosialisere litt etterpå.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger

om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer,

bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad.

Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet.

Tlf. 957 35 083 eller epost til

post@mjosmuseet.no

Øyeblikk

som var

Også dette bildet er fra

den store fotosamlingen

etter Sigurd Røisli. Kan

noen hjelpe til med å

identifisere personene på

bildet? Eller vet du kan-

skje noe om hvor bildet

er tatt? Motivet er fore-

viget ca 1925-1926.

Opplysninger om dette

bildet kan gis til

Mjøsmuseet, kontaktopp-

lysninger finner du

under bildet. Det går

også an å ta kontakt med

Kjell Røisli dersom du

vet noe om bildet, han

treffes på telefon 905

52491. Husk å oppgi

referansenummer TMF-

01315-1.

Navn:

Vekt: Redskap: Dato: Type fisk: c&r:

Narve Nilsen

1120 Devon 13/4 Elveørret

Narve Nilsen

900 Devon 10/4 Elveørret

Narve Nilsen

800 Devon 17/4 Elveørret

Dag Andreas

Kristiansen, fra ven-

stre, Kristin Bleken

Linnerud, trener Siri

Hvamstad, Solveig

Håkonsbakken,

Berit Wangen, Nina

Dilly, Anne

Korsvold og hunden

Hjørdis og Helen

Lieshagen (skjult

bak) er klare for

lavterskel trenings-

økt med både puls

og styrke. (Foto:

Ragnhild Fladsrud).