Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

Da Anna og Arthur

Løkken bygde hus på

Kapp i 1922, så de

neppe for seg at brann-

vesenet skulle sette fyr

på livsverket deres 94 år

senere.

Thea Romsås

thea@totens-blad.no

Noen ganger i året får brannvese-

net i Østre Toten øve i bygninger

som skal rives. Fredag var det

Mjøsvegen 439 på Kapp som

skulle få besøk av røykdykkerne,

før huset ble nedbrent. Av og til

kan det være lett å glemme at

bygningene som forsvinner har

mye historie i veggene. Denne

gangen har vi sett nærmere på

livene som er levd i det som offi-

sielt het Mjøsvegen 439.

Arthur blir totning

2. juni 1895 kom Arthur

Martinsen til verden i bydelen

Grønland i Kristiania, som

hovedstaden den gang ble kalt.

Han var sønn av skomaker

Martin Løkken og Ida Kristine

Jansen, og skulle snart pakke

snippsekken og dra nordover mot

Toten-bygdene.

– Akkurat når han kom til

Toten, vet vi ikke. Men Arthur

ble konfirmert i Hoff kirke i

1909, forteller lokalhistoriker

Svenn Sandvold.

Unge Arthur var en arbeidskar,

og av folketellinga fra 1910 går

det fram at unggutten bodde hos

smeden Adolf Hammerstad på

Høyenhal på Lena. 15-åringen

var altså blitt smedlærling, noe

han skulle dra stor nytte av

senere i livet.

På Toten bodde også Anna

Olsen Olsby. Hun ble født 14.

mars 1895, og var etter det

Totens Blad erfarer fra

Petershagen. Anna møtte jevn-

gamle Arthur, og de to 20-åring-

ene giftet seg i 1915. Samme år

fikk de sønnen Arne Arthur, som

to år senere fikk en lillebror ved

navn Henry.

Bygde hus

Da Arthur var ferdig i smedlæra,

fikk han jobb som smed ved

Kapp melkefabrikk. På Kapp fant

han seg til rette, og her bygde

han og Anna et staselig hus i

1922, på ei tomt under Bakke.

Eiendommen fikk navnet

Løkken, sannsynligvis etter

Arthurs far, og Anna og Arthur

tok samtidig eiendommens navn

som etternavn.

– Arthur var nok en person

som var veldig nøye. Løkken var

en mønstereiendom med flott

hage og god standard, forteller

lokalhistoriker Sandvold.

I 1925 ble familien enda litt

større. Lille Borghild ble født,

antakeligvis hjemme på Løkken.

Husmor Anna hadde nå tre barn

å holde styr på hjemme, mens

Arthur fortsetter på

Melkefabrikken fram til produk-

sjonen av Vikingmelk ble nedlagt

der i 1928.

Arbeidskaren Arthur vet imid-

lertid råd, og setter opp sin egen

smie nær vegen på Løkken. Her

tok han på seg forskjellige smed-

oppdrag.

– Jeg har blitt fortalt at Arthur

blant annet har laget noe av det

som er smidd på Kapp kirke, for-

teller Hege Beate Holte, som er

Anna og Arthurs oldebarn.

Gift i 51 år

I 1929 fikk Arthur jobb i Toten

flatbrødfabrikk på Lena, som ble

startet to år tidligere. Der var han

arbeidsformann helt fram til

1940, da han tok over drifta. Det

virker å gå bra med Arthur, men

bare få år etter skulle han og

Anna få oppleve en stor sorg. I

1942 dør nemlig deres førstefød-

te, Arne Arthur, av blindtarmbe-

tennelse. Han ble 27 år gammel.

Tapet av sønnen stopper ikke

Arthur, og i 1943 kjøpte han flat-

brødfabrikken på Lena. Her ble

det produsert Totenbrød fram til

1955, da Holmen Brænderi tok

over. Noen av de håndlagde

maskinene Arthur jobbet med i

flatbrødfabrikken er for øvrig

fremdeles i drift hos Holmen

Crisp på Kapp, hvor det den dag

i dag produseres potetflatbrød

etter samme oppskrift.

Etter Arthur hadde gitt seg

med flatbrødproduksjon, fortsatte

han som reparatør og smed hjem-

me på Løkken. Han og Anna gif-

tet etterhvert bort datteren

Borghild til Hans Wangen, og det

nye ekteparet bor noen år i

Evangsgutua på Lena.

Etter 51 års ekteskap, mister

Arthur sin kjære Anna. Hun ble

71 år gammel, og gikk bort 17.

oktober 1966. Arthur blir alene i

seks år før sin egen død 29. okto-

ber 1972. Livsverket, det staseli-

ge huset på Løkken, tar Borghild

og Hans over.

Hårklipp og blomster

Også etter Arthurs bortgang var

det gründervirksomhet på

Løkken. Hans var anleggsgartner,

og sammen med Borghild startet

han blomsterbutikk på Lena. De

dyrket planter hjemme på

Løkken, og hadde også utsalg

herfra. Smia som Arthur hadde

bygd, ble også brukt. Hans solgte

nemlig gravstøtter, og i smia etter

svigerfaren kunne han gravere

dem.

Selv om Borghild som kjent

drev med blomster, var hun

8

Onsdag 4. mai 2016 •

Mathilde

på landslaget

Langrennsjenta Mathilde

Myrvold fra Raufoss er tatt ut

på juniorlandslaget

«Morgendagens helter». Dette

er et prosjekt som retter seg

mot unge talenter med glød,

innsats og ønske om å lære.

– Mathilde er nettopp en slik

utøver, som nå belønnes med

plass på juniorlandslaget, sier

Karen Onsager Keierud, mar-

kedsdirektør i Statoil.

Myhrvold, som representerer

Vind IL, er en av åtte nye

løpere som kommer inn på

laget. Belønningen kommer

som et resultat av hun har pres-

tert godt over tid, blant annet

med seier i Norgescupen to år

på rad. Morgendagens Helter er

et talentutviklingsprogram,

hvor idrett, kultur og utdanning

står sentralt. – Vi ser at det

hvert år er løpere på junior-

landslaget som tar steget opp til

rekruttlandslaget og så videre

opp til elitelaget noen år etter.

Dette må være en enorm inspi-

rasjon for dagens juniorløpere,

sier Keiserud.

Klar seier

til FK Toten

Rasmus Ulsrud noterte seg for

«hat-trick» da FK Toten slo til

med 0-4 i bortemøte med

Lunner. Etter en forholdsvis

jevnspilt åpning, overtok FK

Toten mer og mer av spillet, og

etter vel 30 minutters spill sør-

get Rasmus Ulsrud for at laget

tok føringen i kampen. Trond

Aass økte til 0-2, og med det

som resultat gikk lagene til

pause. Etter hvilen fortsatte tot-

ningene med sitt gode spill, og

Ulsrud fortsatte å score. Først

la han på til 0-3 etter omlag 10

minutter av andre omgang og

da kvarteret gjensto fastsatte

han sluttresultatet til 0-4.

Nå kommer

asfalten

I fjor fikk fylkesveg 246 ny

asfalt mellom Schjøll og Kolbu,

og nå fortsetter Statens vegve-

sen arbeidet med å gi vegen

bedre dekke. I år er det strek-

ningen mellom Kolbu og

Reinsvoll som skal få en opp-

gradering. Strekningen som

skal asfalteres er omtrent seks

kilometer lang. – Nytt dekke

gir bedre kjøreforhold på

vegen, og økt sikkerhet for tra-

fikantene. Samtidig bidrar det

til at vi tar vare på vegen og de

ressursene som samfunnet har

lagt ned i infrastrukturen, sier

prosjektleder Torgrim Dahl i

Dekkeprosjektet ved Statens

vegvesen region øst. I Oppland

er det totalt 190 kilometer med

riks- og fylkesveg som får ny

asfalt i år, men det er altså bare

seks av disse kilometerne som

ligger på Toten.

Livsverket som

Arthur Løkken, født Martinsen i 1895, kom til

Toten som ungdom. Her ble han smed, stiftet

familie og bygde eiendommen Løkken på Kapp.

Arthur giftet seg med Anna Olsen Olsby i 1915,

og sammen fikk de tre barn.

Anna og Arthurs datter

Borghild drev sammen med

mannen Hans Wangen blom-

sterbutikk på Lena i mange år.

Borghild bodde på Løkken til

siste stund.