Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 68 Next Page
Page Background

1

Visies, stromingen en ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs

28

DEEL I De basis

Freudenthal is de grondlegger van het huidige realistische

rekenonderwijs. In de jaren 1970-1980 ontwikkelde hij

samen met een aantal leerkrachten die zich hadden ver-

zameld in een groep genaamd Wiskobas het concept van

de realistische rekenwiskundedidactiek. Hierbij betekende

realistisch niet dat rekenonderwijs altijd moet aansluiten

bij de werkelijkheid. Met realistisch werd bedoeld dat de

kinderen moesten leren rekenen ‘zoals we dat nu eenmaal

doen’. Op de markt reken je de prijs van 4 kg appelen à

€ 3,75 per kilogram niet onder elkaar op papier uit, maar

‘met het hoofd’ via de tussenstap 2 × 7,50. Freudenthal

sprak in dit verband over

common sense

(gezond verstand).

Freudenthal vond dat samen leren en samen onderzoeken belangrijk zijn in het

leren rekenen. Hij ontwikkelde hiervoor het concept van

guided reinvention

, let-

terlijk ‘

geleid heruitvinden

’. De kern van dit begrip is dat leerlingen onder leiding

van de leerkracht kennis opnieuw moeten uitvinden, door zelf te onderzoeken

wat er speelt en waar het om gaat.

Door dergelijke activiteiten krijgen de leerlingen meer inzicht in de stof en zijn ze

zich bewuster van het geleerde. De rol van de leerkracht is hierin essentieel, want

hij moet het proces goed leiden en zorgen voor een rijke leeromgeving. Het mag

namelijk niet zo zijn dat hij er een soort geprogrammeerde instructie van maakt.

Van belang bij guided reinvention is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat

Figuur 1.8

Hans Freudenthal

Freudenthal schreef veel artikelen over zijn ideeën voor het reken- en wiskunde-

onderwijs. Een belangrijk boek voor deze rekendidactiek is een verzameling op-

stellen onder de titel

Appels en peren

. Ga naar

www.coutinho.nl/rwd

en download

dit boek hier gratis.

tip

1.1

Op

www.coutinho.nl/rwd

vind je een link naar een voorbeeld van hoe guided

reinvention gebruikt wordt om leerlingen te laten ontdekken wat oppervlakte is

en waarom de formule lengte × breedte hierbij gebruikt kan worden.

tip

1.2

Volgens de theorie van Pólya kan de leerkracht een rekenmethode naar eigen

inzicht gebruiken. Hierdoor kan de leerkracht zijn lessen beter laten aansluiten op

de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

tip