Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 68 Next Page
Page Background

23 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

tror ingen har slike konkurranser lenger.

Støre: På Steinerskolen, der mine barn gikk,

var det et annet syn på praktisk opplæring enn i

grunnskolen ellers. Elevene var ofte i verkstedet.

Da den ene sønnen min gikk i 5. klasse, hadde

læreren ordnet det slik at elevene skulle rydde

et skogsområde. Da måtte de ha med seg sag og

øks. På foreldremøtet var det et litt blandet syn på

dette. I tillegg sa læreren at man måtte passe på

at øksen var skarp. Det gjorde noen foreldre enda

mer fortvilet. Men poenget til læreren var at det

er mye farligere å skade seg på en sløv øks enn

en skarp. Skogryddingen pågikk i fire dager. Jeg

var sånn pappa som var med. Det handlet om å

hugge ned kvist og kvast, brenne bål og få inn det

praktiske. Det er en allmennkunnskap å ha med

seg videre i livet.

– Arroganse

I en artikkel i Morgenbladet i august, med tittelen

«De manuelle», skriver tømrermester Ole Thor-

stensen: «Jeg har opplevd å delta i diskusjoner

der temaene er allmenne spørsmål om politikk,

samfunn eller historie. Som en kompliment fra

akademikere får jeg høre at «du skulle jo ikke

vært snekker». De har altså en idé om at all-

mennkunnskap kler dem bedre enn meg og at

den er bortkastet når innehaverens tittel ikke er

god nok. Det er en kompliment som stinker av

arroganse, uvitenhet og respektløshet,» skriver

han. Innlegget førte til at Morgenbladet fikk bun-

ker med leserinnlegg. Nær sagt alle støttet Thor-

stensen, sa debattredaktør i Morgenbladet, Marit

K. Slotnes, da byggmesteren, Bals og kunnskaps-

minister Torbjørn Røe Isaksen møttes til debatt

om yrkesfagene i november.

Støre og Bals frykter at yrkesfagenes lave status

blant unge kan føre til at arbeidsgivere lar være å

satse på fagopplæring og inntak av lærlinger.

Støre: Enkelte bransjer overtas nå av midler-

tidig, innleid, lavtlønnet arbeidskraft som kom-

mer og går. Deler av byggebransjen forbindes med

useriøsitet, på grensen til kriminalitet, slik riks-

advokaten og skattedirektøren nylig advarte mot.

Problemene kan ikke løses med ett enkelt grep.

I Morgenbladet

skriver byggmester Ole Thorstensen: «Hvis du vil ha utført en fagmessig god håndverksjobb, så har du 15 år på deg.» Denne advarselen har gjort inntrykk på Støre.

ILL.FOTO

JØRGENSCHYTTE/NTBSCANPIX

>