Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 68 Next Page
Page Background NYSGJERRIG? Fra 1. februar kan du søke omvidereutdanning. Den nysgjerrige læreren leter etter ny kunnskap. For elevene sine. For skolen sin. For seg selv. Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere er et tilbud til lærere i grunnskolen og videregående opplæring. I 2015 satses det mer på videreutdanning enn noen gang før, med over 160 studie- tilbud spredt over hele landet. Les mer om studietilbudene og søknadsprosessen på våre nettsider www.udir.no/videreutdanning