Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 68 Next Page
Page Background

34 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Satser på

tospråklig

Reportasje

Flerkulturelle Prestrud skole på

Hamar har tilgang til hele elleve

tospråklige lærere.

TEKST OG FOTO

MarianneRuud |

mr@utdanningsnytt.no

Prestrud skole er

Hamars største grunnskole med

425 elever fordelt på 7 trinn. Elevene har røtter i 37

ulike morsmål.

God kompetanse i språkopplæring har vært et

satsingsområde gjennom flere år.

– Prestrud har nå tilgang til elleve tospråklige

lærere og har også nylig ansatt en tospråklig lærer

i fast stilling. I tillegg har skolen en språkassistent i

deltidsstilling, forteller rektor CecilieWerner Erich-

sen.

De tospråklige lærerne er tilsatt i Hamar kom-

mune. På denmåten kan de undervise ved forskjel-

lige skoler avhengig av hvor det er behov for deres

språkkompetanse.

Har egen tospråklig lærer

– De tospråklige lærerne er en styrke for skolen.

Noen av dem begynte som språkassistenter og har

videreutdannet seg til tospråklige lærere ved Høg-

skolen i Hedmark, forteller Erichsen.

Nylig tilsatte skolen somaliske Hamsa Ismail som

tospråklig lærer i full stilling. Han har tidligere job-

bet ved skolen som språkassistent.

– Jeg så fort at han egnet seg godt som lærer. Så

da han hadde fullført studiene, bestemte jeg meg

for at han må vi få tak i, sier Erichsen fornøyd.

Nå vil hun gjerne at Hamsa tar tilleggsutdanning

i norsk, slik at han er kvalifisert til å være vanlig

grunnskolelærer.

Lærer Hamsa Ismail

er en populær lærer på Prestrud. Elevene flokker seg rundt ham så fort han viser seg ute. Bakerst fra venstre: Clara Johanne Aasbrein, Maren Kløvstad,

Una Forfang, Agnes Askehagen, Eirik Indahl, Markus Bjørnerud Kristiansen, Christian Øygarden, Kristoffer Natvig Pedersen. Foran fra venstre Ellla Hallingstad Laugen og Malin

Wangchaiphoom.