Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 68 Next Page
Page Background

35 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

undervisning i alle fag

i fellesområdet og kalles «Spor».

- Tidligere elever synes det er koselig å se igjen

sitt «Spor», forteller rektor.

– Helt fra første skoledag har velkomstelevene

tilhørighet til sin ordinære klasse minst seks til åtte

timer i uka. Bakgrunnen er at de så tidlig sommulig

skal bli kjent med elevene i klassen sin, forteller

Kjersti Ree Skrefsrud.

Velkomstelevene er med klassen sin på turer,

utstillinger og forestillinger. Ute er de med på

svømmeundervisning, sykkeltrening, skitrening

og skøytetrening. Skolen samarbeider også med

Naturskolen, der isfiske, skiturer, skogturer, fis-

keturer og båtturer inngår.

Velkomstklasse

Dette skoleåret har Prestrud 60 elever med enkelt-

vedtak etter opplæringslovens paragraf 2–8. Det

betyr at de får særskilt tilrettelagt norsk. Noen får i

tillegg morsmålsopplæring og tospråklig opplæring.

– Elever som er nyankomne til Norge, begyn-

ner i klassen «Velkomst» på Prestrud, forklarer

Erichsen.

Akkurat nå har skolen elever fra blant annet

Island, Polen, Somalia, Burma, Japan, Vietnam,

Sudan, Eritrea, Syria, Bulgaria, Romania, Thailand,

Serbia og Albania.

I ett av klasserommene finner vi lærerne

Liselott Maria Svensson og Kjersti Ree Skrefsrud.

De har ansvar for elevene som går i «Velkomst».

Forrige skoleår hadde Prestrud to velkomstklas-

ser. I år har skolen én.

– Hvordan språkopplæringen gjennomføres,

avhenger av barnas skolebakgrunn, morsmål og

alder. De kan komme til oss når som helst i løpet

av året, forteller Liselott Maria Svensson.

Felles aktiviteter

«Velkomst» har egne klasserom. Men elevene

som går her, er ofte med på felles aktiviteter med

de andre elevene på samme trinn, blant annet i

praktisk-estetiske fag. Hvert år lager elevene på

7. trinn et kunstverk sammen. Det blir hengende

Hvert år lager elevene

på 7. trinn et kunstverk kalt «Spor», som blir hengende på skolens fellesområder som et minne.

Fjorårets kunstverk har fått navn «Broen». - Det passer godt som symbol at Prestrud er en flerkulturell skole, sier

rektor CecilieWerner Erichsen.

På Prestrud skole

tas uteområdene flittig i bruk til ulike aktiviteter. Også utearealene er en viktig arena for

språktrening.

>