Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 68 Next Page
Page Background

50 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Debatt

Barn i grunnskolen bør slippe lekser,

sier lederen av Foreldreutvalget i

grunnopplæringen (FUG), Elisabeth

Strengen Gundersen, til Aften-

posten. Hun understreker at dette

er hennes private mening, melder

utdanningsnytt.no

Til dette vil jeg si: Lekser er ikke et

entydig begrep. Hvis lekser betyr at

eleven skal arbeide med fagstoff de

ikke behersker, og at foreldrene må

gjøre jobben som vi lærere er betalt

for å gjøre, blir lekser feil og vil skape

unødvendig ufred i hjemmet.

Å la elevene øve på noe de kan,

men som det er helt unødvendig å

bruke tida på skolen til, er fornuftig

(for eksempel engelske gloser, gan-

getabeller, skrive ord med «e» ...).

Lekser/hjemmearbeid kan også

være fornuftig for å forberede seg

til undervisning (for eksempel lese

gjennom noen sider i samfunnsfag,

se en liten film om fotosyntesen).

Hensikten med undervisning er å

legge til rette for læring på den mest

effektive måten.

Og hva er galt med at foreldre

hjelper sine barn? Det er vel nesten

en plikt – eller?

Jon Hovden

Foreldre må få lov til å hjelpe sine barn

Til «RLE eller KRLE» i Utdanning 20/2014

Til «Faren for å dø øker når du får lønning» på utdanningsnytt.no/ 61114

Til «FUG-lederen vil avskaffe lekser» på utdanningsnytt.no/ 161114

Halvard Lars Udnesseter har helt

rett i at kristendommen har en

tusenårig historie i landet vårt. Han

sier imidlertid ikke hvorfor den har

det. Den katolske kirkes metoder

de første 1000 år av kirkehistorien

ligner veldig på metodene som IS

(Islamsk stat) bruker i dag.

Kirka sto alltid på overklas-

sens side i den daglige klassekam-

pen. Lensmann, lærer og prest

utgjorde makta i bygdene. Stor-

bønder, væreiere, bergverkseiere,

fiskeoppkjøpere og handelsmenn

misbrukte folks arbeidskraft og

menneskeverd. Det var ved arbei-

derklassens kamp mot overklassen

at menneskeverdet og demokratiet

gradvis ble innført.

Kristendommen har vært men-

neskehetens største byrde og plage.

Ingen religion har vært opphav til

mer lidelse enn kristendommen.

Alltid har kirka stått for en bak-

streversk politikk, spesielt mot

kvinnekrav. At denne kirka nå prøver

å markedsføre seg som opphavet til

alle gode forhold i Norge, er i beste

fall kunnskapsløst og i verste fall ren

løgn. Stanken fra heksebålene kan

faktisk kjennes ennå.

Jeg tilhører imidlertid de som vil

ha K-en inn i KRLE, fordi folk skal

vite hva denne K-en står for. En

begynnelse kan være lenken www.

jesusneverexisted.com/index-nor-

wegian.html

Kai Bråthen

Kunnskapsløst eller løgn?

Kirken har vært

og er en sterk øko-

nomisk og politisk maktfaktor, skri-

ver innsenderen. På stenderbildet

fra 1400-tallet troner kirken øverst.

Kilde: Wikimedia Commons

Ved å se på alle offentlig ansatte i Sverige

1995–2000 har forskerne ved Sveriges arbeids-

markeds- og utdanningspolitiske institutt (IFAU)

funnet en økning i antall dødsfall på 23 prosent i

forbindelse med lønnsutbetaling. Spesielt unge og

personer med lav inntekt påvirkes, viser ny svensk

forskning, skriver utdanningsnytt.no.

Forskere finner ut mye og mangt, nå altså også

at det kan være farlig å motta lønn hvis den er lav

og mottaker er ung. Er disse to forutsetninger

til stede, skjer mange dødsfall. Ved å gå tilbake i

høstens utsagn fra kunnskapsminister Torbjørn

Røe Isaksen, oppdaget jeg at dette hadde han ikke

nevnt med ett ord!

Mannen må jo fortelle dette til nye lærerstu-

denter. De er i ferd med å begi seg ut i en risiko-

sport, der de som lærere vil motta små lønninger

sammenlignet med medstudenter som blir elek-

trikere, ingeniører, rørleggere, advokater, bussjå-

fører, skipsmaskinister, journalister og så videre.

Lista kan gjøres lang.

Inntil lærerlønna kommer på det nivå den ut fra

samfunnsbetydning og ansvar hører hjemme, bør

KS snarest innføre risikotillegg til nyutdannete

lærere. Som neste oppgave kan KS ordne opp i den

latterlig lange opptjeningstida for lærere. Yrkes-

gruppa når topplønn mer enn ti år senere enn de

fleste andre yrkesgrupper. La meg sitere en liten

flott fyr, Ludvig: Å være lærer, «det e fali det».

Bjørn Olsen

Livsfarlig å motta lærerlønn