Previous Page  16-17 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 72 Next Page
Page Background

16

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

17

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

4.4 Restauratie van gemeentelijke

en provinciale monumenten

Het Restauratiefonds financiert ook provinciale

monumenten, gemeentelijke monumenten en

beeldbepalende panden in Beschermde Stads- en

Dorpsgezichten. De Restauratiewijzer - waarmee

we eigenaren efficiënt door het restauratieproces

heen loodsen - is door ons daarom geschikt

gemaakt voor deze doelgroep. Bijna 25% van

onze leningen productie is ingezet voor deze

categorieën monumenten.

Wij werken hierbij samen met gemeenten, provincies

en particuliere organisaties. De provincies vervullen

een belangrijke rol in de monumentenzorg en zijn

voor het Restauratiefonds belangrijke partners in het

veld bij grootschalige restauraties en herbestem­

Overige revolverende fondsen

Fonds 1818, actief in Den Haag en de regio

Haaglanden, heeft in samenwerking met het Prins

Bernhard Cultuurfonds bij het Restauratiefonds een

eigen revolverend fonds ondergebracht. Dit fonds

is bestemd voor de restauratie en herbestemming

van gemeentelijke monumenten en (rijks)

monumentale kerken.

In de regio Maastricht werkt het Restauratiefonds

samen met de Stichting Elisabeth Strouven, die bij

het Restauratiefonds ook een eigen revolverend

fonds heeft ondergebracht, met name voor de

ondersteuning en herbestemming van openbare

monumenten. Elisabeth Strouven heeft het fonds

uitgebreid met 1,4 miljoen euro.

Naast het reeds bestaande fonds voor Varend

Erfgoed, dat in samenwerking met VSB-fonds

wordt gevoerd is in samenwerking met het

Mondriaan Fonds, het fonds voor Mobiel Erfgoed

in 2011 opgericht. Het ministerie van OCW

heeft hiertoe een miljoen euro toegevoegd aan

het Revolving Fund. Uit dit fonds kunnen Mobiel

Erfgoed-Leningen worden verstrekt aan eigenaren

van mobiel erfgoed. De uitvoering vindt plaats

in samenwerking met de Mondriaan Stichting.

Deze stichting fungeert als loket en verzorgt de

beoordeling en toekenning.

4.5 Communicatie en

kennisdeling

Het Restauratiefonds wil monumenteigenaren

en (samenwerkings)partners zo goed mogelijk

informeren over de mogelijkheden die er zijn

voor het in stand houden en verduurzamen van

monumenten. Dagelijks beantwoorden wij veel

vragen van (potentiële) monumenteigenaren en

professionals. Online communicatie neemt daarbij

een steeds belangrijker plaats in. Onze website -

die in 2015 werd vernieuwd - is daarin nog

steeds het belangrijkste kanaal, maar ook via

sociale media zijn wij dagelijks in contact met

onze doelgroepen.

Daarnaast blijft persoonlijk contact natuurlijk van

groot belang. Het Restauratiefonds is daarom

aanwezig bij relevante bijeenkomsten en organiseren

deze zelf ook. In 2015 gaven wij weer veel voorlichting

‘op locatie’, met name in samenwerking met

gemeenten. Op deze manier informeren wij

eigenaren over beleidsmatige en financiële zaken.

Ons magazine InDetail, dat twee keer per jaar

verschijnt, heeft ruim 5.700 abonnees. Ons

30-jarig jubileum was een mooie aanleiding om

de lezers mee te nemen in onze ontwikkeling,

maar ook met onze ambities voor de toekomst.

“De Restauratiewijzer is sinds 1 december

ook beschikbaar voor eigenaren van gemeentelijke

en provinciale monumenten”

Restauratiefonds.nl

De website van het Restauratiefonds is met de

komst van een nieuwe huisstijl in 2015 compleet

vernieuwd en aangepast aan de wensen van onze

klanten. Het is een continu proces om op het juiste

moment de juiste informatie te bieden aan onze

doelgroepen. Via de website en gerichte campagnes

zijn wij daar continu mee bezig. Deze inspanningen

hebben geresulteerd in 111.832 unieke bezoekers

op onze website, maar ook in veel nieuwe abonnees

op onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Eind 2015

waren dat er ruim 5.500.

Restauratiewijzer

Met de Restauratiewijzer begeleiden wij

monumenteigenaren zo vroeg mogelijk bij het

restauratie- en aankoopproces. Bijvoorbeeld met

een stappenplan en financieringsberekeningen

of een eigenaar de financiële lasten van een

restauratie kan dragen. In 2015 maakten 337

eigenaren gebruik van de Restauratiewijzer.

Van de nieuwe aanvragers zit het grootste deel

in een aankoopsituatie. Juist op dat moment is

er grote behoefte aan goede en snel beschikbare

informatie en ondersteuning. De Restauratiewijzer

is sinds 1 december ook beschikbaar voor

eigenaren van gemeentelijke en provinciale

monumenten. De Restauratiewijzer kreeg in 2015

een gemiddeld klanttevredenheidcijfer van 8,1.

Een van de twee winnaars van de Pieter van Vollenhovenprijs was André van Stigt

voor de herbestemming van tramremise De Hallen in Amsterdam.

2015

mingsprojecten. Een aantal provincies heeft een

eigen Regionaal Restauratiefonds en negen

provincies zijn betrokken bij de Cultuurfondsen.

Het Restauratiefonds heeft diverse ronde-tafel-

bijeenkomsten georganiseerd per provincie om

de samenwerking te versterken en kansen te

benutten als het gaat om nieuwe ontwikkelingen

zoals herbestemming en verduurzaming.

Cultuurfondsen voor Monumenten

Het Restauratiefonds en het Prins Bernhard

Cultuurfonds namen ruim tien jaar geleden het

initiatief om de financiële mogelijkheden te

verruimen voor het behoud van gemeentelijke en

provinciale monumenten en van beeldbepalende

panden in Beschermde Stads-en Dorpsgezichten.

Sinds 2005 zijn negen provinciale Cultuurfondsen

actief in: Friesland, Gelderland, Groningen,

Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht,

Zeeland en Zuid-Holland. Deze fondsen zijn mede

gevoed door provincies, gemeenten, VSB-fonds,

corporaties, en andere (monumenten)organisaties.

Uit de Cultuurfondsen voor Monumenten worden

laagrentende leningen verstrekt.

In 2015 zijn 23 Cultuurfonds-hypotheken verstrekt

voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Het grootste

deel van het beschikbare bedrag is uitgezet in lening-

en. Uit de dagelijkse contacten met eigenaren weten

wij dat de behoefte aan financiële ondersteuning

bij restauratie of verduurzaming van gemeentelijke

en provinciale monumenten nog steeds groot is.

Regionale Restauratiefondsen

Samen met een aantal gemeenten en provincies heeft

het Restauratiefonds ‘Regionale Restauratiefondsen’

opgericht. Een eigen revolverend fonds, waaruit

de gemeente of provincie laagrentende leningen

kan toekennen aan eigenaren van gemeentelijke

en provinciale monumenten. Het Restauratiefonds

zorgt daarna voor het beoordelen, verstrekken en

beheren van de leningen. In totaal zijn er nu twaalf

decentrale overheden met een eigen revolverend

fonds, waarvan negen gemeenten: Amsterdam,

Bergen, Deventer, Dordrecht, Leeuwarden, Moerdijk,

Rotterdam, Schiedam en Utrecht, en de drie

provincies Drenthe, Gelderland en Noord-Holland.

In 2015 werden uit deze fondsen 41 leningen

verstrekt voor een bedrag van 6,6 miljoen euro.

De behoefte aan financiële ondersteuning bij

eigenaren is groot en een aantal gemeenten

heeft daarom haar fonds uitgebreid. De gemeente

Amsterdam heeft een extra storting gedaan in

het Amsterdams Restauratiefonds van 1,8 miljoen

euro en de gemeente Utrecht in het Utrechts

Restauratiefonds van 160.000 euro.