Previous Page  4-5 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 72 Next Page
Page Background

5

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

4

1. Voorwoord van de voorzitter

In mijn eerste jaar als voorzitter van het

Nationaal Restauratiefonds vierden wij ons

30-jarig bestaan; met heel veel trots op wat wij

samen hebben bereikt. Met samen bedoel ik de

medewerkers van onze organisatie, ons bestuur,

maar zeker ook alle andere organisaties met

wie wij ons sterk maken voor de monumenten

in Nederland. Mijn kennismaking met het

monumentenveld had dus eigenlijk niet in een

mooier jaar kunnen plaatsvinden. Zo sprak ik

op onze feestelijke Partnerdag met betrokken

bestuurders, beleidsmakers en medewerkers

van andere (monumenten)organisaties. Dat was

ook het geval op het Monumentencongres in

Hilversum, waar ieder vanuit zijn of haar eigen

rol en expertise met elkaar sprak over de

toekomst van onze monumenten. De uitreiking

van het Restauratiefonds-compliment aan de heer Langeland van de provincie

Drenthe bevestigde mijn ervaring dat de monumentensector vol zit met

bevlogen en enthousiaste mensen.

Naast de partners in de sector zijn eigenaren van monumenten de

belangrijkste doelgroep van onze organisatie. Het bezoek met minister

Bussemaker en de heer Van Vollenhoven aan een aantal eigenaren tijdens

Open Monumentendag was niet alleen boeiend, maar ook enorm leerzaam.

Ook bij een aantal andere bezoeken die ik bracht aan eigenaren van

monumenten proefde ik de betrokkenheid bij en passie voor hun monument.

Ik ervoer daar ook de toegevoegde waarde die het Restauratiefonds aan die

eigenaren kan bieden; kennis en ervaring delen en op klantgerichte en

professionele wijze de financiering van hun restauratie, herbestemming

of verduurzaming verzorgen.

Veranderend communicatie- en koopgedrag, maar ook de veranderende

wet- en regelgeving vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van onze

organisatie. Dat is een uitdaging die wij ook in de komende jaren graag

aangaan. Want het draagvlak voor monumenten is groot. Investeren in

monumenten heeft een blijvende positieve invloed op de omgeving daarvan.

Om er te wonen, te werken, of als bezoeker of toerist te verblijven. Dat

draagvlak bleek overigens ook weer tijdens de Open Monumentendag,

waar ongeveer een miljoen mensen erop uit trokken om monumenten te

beleven en de verhalen daarover te horen.

In 2015 behaalden wij de grootste financieringsproductie in ons 30-jarig

bestaan. Maatwerkfinanciering, gecombineerd met onze kennis over

monumenten, blijkt voor veel eigenaren en investeerders nog steeds een

goede stimulans te zijn om hun plannen te kunnen uitvoeren. In het boekje

‘De 10 succesfactoren van 30 jaar Restauratiefonds’ hebben wij op basis

van veel gesprekken met partners en investeerders beschreven waardoor

wij konden bereiken wat wij hebben bereikt. Vanuit de gedachte om via

laagrentende leningen uit een Revolving Fund te gaan werken - waarvan de

eerste euro’s in 2015 overigens voor de derde keer werden ingezet - naar het

zijn van de financier voor monumenteigenaren en een relevante partner voor

overheden en andere (monumenten)organisaties.

Op de wind van gisteren kun je echter niet zeilen. Wij zijn continu in

beweging en in feite steeds bezig met de toekomst. Er liggen nog voldoende

uitdagingen op het gebied van financiering, herbestemming, kwaliteit,

duurzaamheid, kennis delen en het stimuleren van de beleving van al die

prachtige panden. Hiermee willen wij met veel passie een relevante bijdrage

blijven leveren aan ons gezamenlijke toekomstbeeld waarin al onze

monumenten springlevend zijn en blijven.

Willemijn Maas

Voorzittter

Dertig jaar geleden overhandigde prof. mr. Pieter van

Vollenhoven de eerste offerte van het Restauratiefonds

aan Stadsherstel Hoorn. Daarmee werden de

regentenkamers van het Jozefshuis gerestaureerd.

Terugkijken

Voorzitter Willemijn Maas