Previous Page  6-7 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 72 Next Page
Page Background

2.1 Kerncijfers

2015

2014

2013

(bedragen x € 1.000)

PORTEFEUILLE FINANCIERINGEN

Bouwrekeningen

23.727

26.948

23.218

Leningen (exclusief voorziening insolventie)

Laagrentende leningen

362.956

362.664

365.004

Financieringen Restauratiefondsplus-hypotheek

41.206

25.402

6.124

Marktconform rentende leningen

264.361

249.046

230.825

Overige laagrentende leningen:

Regionale Restauratiefondsen

26.436

22.262

20.513

Cultuurfonds-hypotheken

28.096

28.232

27.506

Varend Monument-Leningen

201

221

201

Totaal leningen

723.256

687.826

650.173

Totaal portefeuille financieringen

746.983

714.774

673.391

OVERIGE PORTEFEUILLES

Financiering OCW

0

2.055

4.855

Zero-leningen

15.821

15.056

19.198

Aangetrokken onderhandse leningen

167.668

119.467

102.348

Belegde Subsidie-op-termijn

51.531

61.417

72.473

2.1 Kerncijfers

2015

2014

2013

(bedragen x € 1.000)

PRODUCTIE

Bouwrekeningen

117.184

100.235

99.411

Leningen

110.525

91.406

90.329

OVERIGE GEGEVENS

Uitbetaalde rijkssubsidies

60.883

62.957

92.704

Revolving Fund

366.568

361.963

356.666

Opnieuw beschikbaar Revolving Fund *

31.193

24.487

22.113

Revolving Fund Restauratiefondsplus-hypotheek

89.546

72.644

55.595

Opnieuw beschikbaar Restauratiefondsplus-hypotheek *

1.824

1.138

107

RESULTAAT

1.730

2.345

1.860

* = exclusief resultaat

7

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

6

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

2. Kerncijfers