Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 44 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 44 Previous Page
Page Background

השבט השישי

| 12

חג שמח

לחיות בסוד - מישל בינט דגן

- סגן אלוף מאיר מקס בינט שם קץ לחייו בבית כלא בקהיר.

21.12.1954

- טקס חנוכת אנדרטה לזכרו של מאיר מקס בינט בכפר חסידים,

30.1.2017

לא הרחק משביל ישראל במרחבי המועצה.

עד לטקס הסרת הלוט מהאנדרטה, לא ידעתי ואני חושב שרבים כמוני גם לא ידעו מיהו מאיר בינט, למה בכלל הוקמה אנדרטה

לזכרו ולמה נבחר המקום בפאתי כפר חסידים.

קראתי קצת על מאיר בינט, קראתי על חייו שהגיעו לקיצם הרחק מהמולדת, הרחק ממשפחתו, הרחק מחבריו, בתא בודד

לאחר ימים ארוכים של עינויים. ניתן לסכם את תמצית חיו הקצרים המשמיעים בכל מעשיו את אהבתו למולדת, את אומץ ליבו

שלא נטש אותו עד לרגעיו האחרונים.

נפגשתי עם מישל בתו בבית קפה בקרית אונו, כדי לשמוע דברים על ההליכה לאורך השנים ברחובות הצרים כשעל כל דלת

כתוב "סודי", "חסוי," "אסור לדבר", הליכה לצד אמה שהעלימה את שמחת החיים שלה מכל הקרובים אליה כשהיא לא מבינה

למה שמו של בעלה לא עולה ומבטא את חייו שנסתיימו בגיל כל כך צעיר בשרות המולדת.

אבי שהיה לוחם סתר, (מדגישה לוחם סתר ולא סוכן כפי שנהוג לקרוא), נעדר מהבית חודשים ארוכים. משפחתי נדדה במקומות

שונים ברחבי הארץ, ברחבי אירופה ובמדינות אחרות, כך שאני לא יכולה להצביע על מקום מסוים בילדותי ולומר, כאן נשארו לי

צללים של זכרונות, של חדר או אולי חצר. זכרונות ילדותי מתחילים בגילאים מאוחרים יותר ועל שנות נדודי עם הורי (בעיקר עם

אמי), שמעתי שנים רבות לאחר מכן.

מישל בטקס הסרת הלוט בכפר חסידים