Previous Page  251 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 251 / 404 Next Page
Page Background

VRLABYERNES BLAD

Mf. 34.

!4<H<

Twwdag dw

$<pt<mbw.

BamekoníeMíon APelsvarer!

E F a ^ y a n # # A ^ F ^ e c f c r j

S M n d k a a b e r

S k M p J a a k k e r É e r

P e ! a k r a v e r

a f / a Sk fFM É ar#a#^

Kg#Ë a M H tm a g # fw < § fm # d .

- K<paraHon#f ud##M*.

StfandveJ 86

(ved Heüerun Tj)k$(zMn!t)

T#w. M#tr. i o a < - aoaw

ETFIER den foretegne Udvidetee er vod Rrma nu det

L- eterete gennemferte Specietmageein ) Wetterup. ! de

etore Loketer er errer^geret en emuk Udetittirfg af de

eidete Ngheder for Efteraaret; atte vore Varer forevtaee

beredvitttgt og uden Kebetvang. Vi anmoder derfor heftigat

Damerne om at aftægge Magaain Ladg et Beaeg. Vi ferer

ait i:

DAMKKOWKKTtOW A KJOUR

FraMter mad BMndbaaeetntng f r a ....................4å Kr.

Bag . tQofar M) gpaaara- A AafafMtbabrwg !ra . M Kr.

H*&!<

MtUmh. Khg.rnM.rMM<t

"Mk

kMb#

ÉM«4

at)adbMa(a!ag.

StanSaatthH.

F O R D E L A G T IG E S A L G S B E T I N G E L S E R

K o n k B r r o m o o d y g t L H O R y L s s y l

R A T E B E T A M N O E N D R Ø M B A E S

Nyked BAgy#

AAMt,gwmtmiof.

m. HAt3Ü*a.ímD.

HATmtÜMbcMRa.

K^!A, !

Ud '

J tAÍg, dw

S^rralMT, igta*

AkidpA LåØT*

R u n d e b e d s t e V s y e y l

Merap Handeishaak.

E t r s n d v e i

Penge modtegee tü Forrentning.

Lean ydoe. — Voiier diakontoree.

Københavnn Priser.

Bbuf De haeket

MalBanHorHdiernp ogOmegn

Koioniaimagasinet

10- S o p h u s B a u d i t z v e j iO .

HeUerupKtuba Hotef og Restaurant

S t y a n d v e j SO S — T M . H e l L S S I O - S S I T .

T!f.Ordrup2234. stovåhowed. Y!f. Ordrep2234,

AMd pråaaa V aræ tH Daganaa bHMgafa PWaea.

Juwefer - BaM- Satr - PM- Tia

"**'^*****'Stort Udvjdy f FMtgwMr

Reparationer .arereeivningudf.,..

hatrdgt og hååbet

C. Mønniche

C fdbe.a.v .J t i , t (v Takífgmneea) TK. H e ^ .IM S y

Ekstrafin Kaffe anhofaiot.

Hvee Onedeg KL b AA vÍM%de nyeste SehkebidemM ef Deoaeperret,

cea& phiL fngewtev Lenem og Ftk Mehem Pnveatter.

Hver Fredag KL 9 ARca Menfek M^aik ef Demethoem H eR^ He^uaem.

—Degbg Afehbenmdt, eaetee ved Mget —

(KeCtm^rker udieverea).

Ch).UMebMContra)

C h r y a t e r V o g n e .

Ordr.

8 8 7

.

O en to f to

H o t e î - B H a

TM G # n t o t t # 1 0 ß S

-----^ * - q f L À Ï 4 e e n ^

Ordrttpwejen! BM.

Ordrup

2 2 3 1

.

F

M TakstMten

mye Chevrotetvoane med Uhr

Gvmmdtent' 40 Ove

JaEMshofgBücontfß!

(ved Lagenborg Horel'

SA GeatoMe l O O Z

Nve Vogne mdlejeemed ogmdea Forer

Skotekonet mdr A)' f l WmeLPr §er

Lindegaardwe]eneBi!

Ordrup

2 8 5 2

RyamodeineVogne.

Ordrnphojbtien

: Essex Vogne :

Ordrup

554

.

Daa baAeUa ag btWfgata OMabé

faar Da ) RataroMutaMonaanetaMam,

^ottKhaaa Waa, RaadhuaptaAea

Tatafaa D g44 .................Loba) Tb.

Vine og Spirituosa

td elle Prtaer

etgeree og Tobekbea, kendte Marker.

Gm)vf<ma)e, fhtaefe KvebUeUea Svee.

Maiervarer, Pensier m. m.

Coneerwoe, eyModo og terrado Fragter.

M m a Maå ag Qgya. magad bHHga PHaaa.

Kuua dauuak S aH a a iavaa (M d taA aapa taaa).

d Prima ange)e)ae Ku) og Ko)aa

mtige. au ti! waere Levedag med Beiee )L!euwL

Kebbenndotyr og Hewerodebeber

geteatent ). Kte.w. Veret.

B i o k M s k s P u s r o r o g P r o p p s r m . m ,

Syttekrukker

) elle Starrelset.

4t aggt PoTM ItMÍkab hos mig, og de bllvy Hl&e^b.

O. N!e!sen - Gentofte

Gentofte Hovedgade 29

TA CeMe)teL3.443.g43 - Crundlegt 1854. - TA Gemteb.43.443.443

Tømmerhande)

og BygningsmateHatey.

Bnmmiforiftader og BnmmiüandoRor

H.n.w.p BygegleJeUawataåag. Te)t. He)M.p 1441. aUg^ dvaL Ê33.

Leverendar til Fotbrugtforeaiímgea.

¡SS

MwJ 3'

Fodp!eje inM!3st

Dat aaddelea harvad at Jag har aabnat an )U.iaik

for Fodplaja og anbafalar aig til dat uarada Publilma

aad an aaavittighadafuld Bahandling.

Aabent 10-4.

Andan Tid aftar Aftala.

Ærbadigat MARIE JEMSEM.

Sygaplajaraita.

(16 Aara Hoapitalatjanaata)

n Ingen Ventetid efter Afiele pr. Telefbte

?

Vaaevma aamJaa oaag. ovara!).

! Dan badata og b))ngata 0!la).4 faar Da ) R

P0L!T!KgM4 MUg, Raadtiuaptadaan. Tatafon M t t ............

Nyhed t

HoifahoMera

Te)ef. Ordrup 2234.

Hmab!

OsvaM Chrfetfaneen.

io, Bopkna BaadttaveJ iO,

Hnakï

— — —

V- he

SO -m

Haftabo da.a med Silke.... 1.95

Trieotine Bmetekm!4eae !,88-I.50

Eten)k Kgraebta ................ 3.15

Prime Kaaae4e. (e(le Nuaut) 4.55

SvubA mime auaaaaa)aar4Ae

——mmATKØMMK mmm-—

!85 ... 3 Per... AOO

1.20... 3 a . . . AM

ChurhttbmÏKnd

Mggbd- ogWEotåBDSågtsk

JagarakargAUAif-TAOrOraplSU

Oan^ Janana

'

Læderpiastik og Porceiænsmaiing.

(Jadervimingjdvee IndmetdeiM il! Kurem og Enetimer KoafhvaaHomaaavav Ml

Aiie PriesT UdsKMøg pas Chagto

Msatw

ad nsnsgssrd

raeAeagtka Hat^gvem. Fre

^tn.ve)

51. Cherioiteniuad. lelf. Qrdrup 2561

TAHMH4T0 E f ^ g e t S k O K O R S TAH .a 4 0

C. y. Gerkm,

- VmgMge og waMkrafMge -

RygaaaAa AHA 44

SakbfwisMatred

enveadellg ti! Legnar — Skjorter

og D ynabatrak — 97 cm bredt

6 8 Ø r e

Sandaa avaaa!f

Ordrup Partivareforretning

HyMegaârduvef 4 -6

TM. 0. 1999

Se Priserne i Vinduet

)sm))Hgg)!)))i)iin))))))iss i ))i)if)fiug ^

IHIIII

Bedsle Varer

Der er hver Dag er) Overraskelse.

H ja n nm e la v e t P a a la e g

storsie Udvalg,

6

x 50 g . . . 1 Kr.

Pou! 0!sen

Laveste Priser

JEAEStpaMno nyyøgedo

a c hM e r s a t te d e i$iktnttøE

Siagtermester.

H e H e r n p v e y # 3 . TeU. HuHerup 6 og 7. — J æ g e r a b o r g AH é 3 3 . To!f. Ordrnp 104!.

OARAMT)// ***

"Mritss e) ovsetwa) 1. K!.s ttassimpM Mma-, Mw- eg Laeiasitsd wat L )(!.s Orbaftas)

0

*