Previous Page  11 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 40 Next Page
Page Background

har koll på Magnus och Vilhelm, de kan också vara

i närheten så att skjuta är uteslutet. Bara 50 meter

framför oss viker gångståndet och vi anar var det

kommer att gå. Och mycket riktigt ser vi ryggen

på en älg men inget mer.

– Det där drar sig ner mot svackan och bäckdraget.

Jag tror det kan vara idé att försöka komma runt och

eventuellt styra om ekipaget nu när vi inte kan skjuta,

säger LarsErik.

Med språngsteg av hygglig kvalitet ger vi oss av.

Ut på en liten stig, genar vid en traktorväg och efter

500 meter står vi där vid bäcken. Älg och hundar har

ännu inte kommit så vi tror att schackdraget var ge­

nialt. Ståndskallet är i ungskogen 250 meter ovanför

oss och LarsErik gör en koll med Magnus i radion.

– Magnus från LarsErik.

– Lyssnar.

– Vi står söder om ståndskallet, vid bäcken, och lurar

på att ta oss närmare, var är du?

– Jag kommer ner till er.

Och på några minuter är Magnus hos oss och vi smi­

der planer. Samtidigt rör sig älg och hundar lite åt

det håll de kom ifrån, och det bestäms att Magnus

och jag ska gå på medan LarsErik gör en efterforsk­

ning på vad hans hund Peika gör med skenälgen.

Vilhelm håller sig lite i bakgrunden och tar ett pass i

en myrkant, det övriga jaktlaget på 9 killar och tjejer

väntar på skottchans.

När vi så kommer emot ståndskallet ser vi snart att

det fortsätter att röra sig bort från oss men stannar

tvärt i en annan tät ungskog, inte helt oväntat. Vi har

visserligen bra vind och ett enormt stöd av hundarna

men att komma sig in är inte lönt ett försök. Det

resulterar garanterat bara i en stöt. I stället väljer vi

att ta oss runt lite och hoppas på att älgen vill fort­

sätta lite till i samma riktning. Vi hinner nästan fram

till tallbacken där vi tänkt stå då älgen flyttar sig

och passerar där vi anat, med två ivriga gråhundar

hack i häl.

– Nu var det nära, hade vi bara hunnit 50 meter till

skulle det vara läge, säger Magnus som gärna vill

skjuta för sin unga gråhund Qia.

Namn:

Lars-Erik Backlund

Bor:

Gårdvik, Dalarna

• Lars-Eriks tio senaste egna gråhundar har

alla blivit jaktchampion, de sex han har nu

inräknade.

• Jaktegenskaperna är mycket likvärdiga hos

jämthund och gråhund, individen betyder

mer än rasen.

• Han springer själv med alla sex gråhundarna

samtidigt på motionsrundorna.

• Den hittills bästa egna hunden är Kolhagens

Lirva. Hon har förutom bra älgarbeten också

en uthållighet som gör att hon fungerar många

dagar i sträck, samt ett föredömligt sök.

• Har minst 40 dagar i skogen varje höst med

hundarna.

• Är jaktprovsdomare.

forts. nästa sida.

BILD: MARTIN ONSHOLM

11