Jaktia - Jägaren
Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

Mera galtar

Såtarna i Bulgarien är ofta långa. Ibland lite väl

långa för den svenska smaken. Senare på eftermid­

dagen har svenskarna ställts ut runt en annan kulle.

Det verkar gå lite trögt för drevet som fastnat nere

i ekskogen. Flera av de svenska jägarna börjar miss­

trösta. Alla utom Mats Edman från Ånäset som helt

plötsligt får en galt på sig som tycks komma från

fel håll på väg mot drevet. Helt lugnt försöker den

strosa förbi Mats som står på en liten kulle. Men det

var inget lyckat företag. Mats vet och kan hantera

sin bössa.

Efter en timme får drevgubbarna loss vildsvinen

som lämnar skogen och går upp mot skyttarna. En

av dessa, en verklig trofégalt går upp, precis så att

Mats kan skymta den när den smiter förbi mellan

snåren. Men i branten sitter Jonas Arbeststål som får

den rätt i knät, och fäller den med ett välriktat skott.

Längre upp i passlinjen försöker ett stort antal

vildsvin smita ut. Några försöker ta sig förbi Peder

Brännström som nedlägger fem fina fjolingar på sitt

pass vid den smala vägen. Dan Degerman som står

mitt i linjen får ett större antal som passerar honom

nära men ofta inne i snåren. Men från sitt pass fäller

han ett större handjur i alla fall.

Livets galt

I en helt annan del av såten står Leif Markhagen från

Trosa. Han är här på sin första utlandsjakt. Det har

inte hänt så mycket och eftersom det börjar skymma

förstår han att de är på gång att bryta.

Det är då det händer. Plötsligt hör han att det är

vildsvin på gång i tätningen innanför honom. I full

galopp bryter de sedan ut på den öppna gräsmarken.

Leif hinner skjuta en fjoling innan han ser att det

kommer en stor galt. Han riktar om och fäller den

elegant precis innan den försvinner för honom.

Guld med råge

Leifs galt visar sig vara något alldeles extraordinärt.

Den har med råge passerat 200kilosstrecket och

har dessutom fina betar runt 25 cm som dessutom

är oskadade. Något som är lite ovanligt här. Många

stora galtar har skador på betarna.

Generellt kan sägas att galtarna i Bulgarien ofta

är mycket stora rent kroppsligt, men trofékvaliteten

kan variera stort. Men det är storleken på galtarna

och att det ofta skjuts många som gör att många

jägare gärna åker mer än en gång till Byalka. Hoppet

om den där riktigt stora galten.

Henrik Svärdskog på pass i det tidiga morgonljuset.

Strax ska den fina galten komma till hans pass.

Mobilbild på Leif Markhagens galt.

Lunchen är ofta enkel, men ger tid till

mera jakt.

Henrik Svärdskog med sin fina galt.

5