Previous Page  5 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 58 Next Page
Page Background

Vi tycker inte att fastighetsförvalting enbart handlar om kronor och ören.

Vi förvaltar våra fastigheter i ett långsiktigt perspektiv och sätter alltid våra

kunder i centrum. Kanske är det därför som vi, ända sedan starten 1939 alltid

visat positivt resultat?

A ärsidé

Fastighets AB Eric Ekblad har koncentrerat sitt bestånd till

Jönköpings östra centrum, utmed de bästa shoppingstråken.

Vi vill vara innovativa för att optimera användningen i våra

fastigheter så att vi når optimal uthyrningsbar yta. Därför

utvecklar och anpassar vi lokalerna efter hyresgästers behov.

Mission

Vi växer med våra kunder. Genom att förstå och stötta våra

kunders verksamhet kan vi skapa förutsättningar som gynnar

deras utveckling och samtidigt bidrar det till vår egen tillväxt.

Då en stor del av våra hyresgäster är verksamma inom den

extremt snabbrörliga retailbranschen har vi kravet på oss att

vara öppna och exibla för att snabbt kunna svara upp mot

förändrade behov. Hög byggnadsstandard, service med mer-

värden och rimliga hyror satt i relation till läget är tre viktiga

parametrar som kan öka vår attraktionskraft.

Vision

Fastighets AB Eric Ekblad har visionen att växa med betoning

på kvalitet istället för på volym. Även i fortsättningen tänker

vi erbjuda attraktiva lokaler i Jönköpings stadskärna med bra

mix mellan kommersiella lokaler och bostäder. En satsning på

tillgänglighet och handikappanpassade lösningar medverkar

till en stadskärna som är öppen för alla. Vår önskan är också

att i samarbete med våra branschkollegor vara en positiv driv-

kraft i stadsutvecklingen och samhällsbyggandet. Med rätt

lokaler kan vi locka starka varumärken och företag till stadens

centrala delar. Fastighets AB Eric Ekblads önskan är även att

bidra till en estetiskt tilltalande stadsmiljö som kan upp-

skattas över lång tid. Detta ska göras genom samarbete med

ledande arkitekter och val av kvalitetsmaterial. I vårt lång-

siktiga perspektiv ingår även utveckling av hållbara lösningar

kring energiförbrukning, värme, ventilation och kyla.

Förvaltning på vårt sätt