Previous Page  6 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 58 Next Page
Page Background

Fastighets AB Eric Ekblad Årsredovisning 2015/2016

2

Lyssna på kunden

Underbart att få möjlighet att tacka våra värdefulla medar-

betare och samarbetspartners för ytterligare ett år av fina

insatser som har utvecklat och stärkt företget. Vår fastig-

hetsutvecklingsverksamhet är fortsatt framgångsrik. Detta

är ett viktigt arbete och engagemang som på ett tydligt sätt

bidarar till stadens positiva utveckling som nu sker i vår

allt mer växande och än mer attraktiva stad som närmar sig

135 000 invånare.

Vår verksamhet, våra värderingar och beslut är långsiktiga.

Vi lyssnar gärna på våra kunder och försöker att så långt

som möjligt genomföra deras önskemål och även ibland

överträffa dessa. Samtidigt vill vi vara en del av samhälls-

utvecklingen i det framtida Jönköpings city. Vi följer och

engagerar oss i den spännande utvecklingen runt norra

Munksjön med nybyggnation och förtätning.

Läget, läget och åter läget

Det är nu det sjuttonde året som vi har arbetat med de allra

bästa lägena i Jönköpings stadskärna.

De senaste 17 åren har vi investerat i fem förvärv och två

nybyggnationer av fastigheter med Apeln 44 och Asken 2

för 748 mkr, samt därtill 136 olika förädlingar samt under-

håll för ytterligare 782 mkr.

Vi upplever ett fortsatt starkt intresse av nya varumärken

inom handel och service som vill etablera sig i stadskärnan.

Nya varumärken ställer höga krav på läget vilket gör att vi

inte alltid kan tillmötesgå alla önskningar om nya etable-

ringar. Senaste året har vi även märkt ett ökande intresse

för nybyggda yteffektiva kontorslokaler och försöker att

tillmötesgå våra kunder med detta.

Vi har vidare arbetat aktivt med att göra det lättare för rö-

relsehindrade, rullstolsburna samt kunder med barnvagnar.

Stadsutvecklare

Vi uppfattar oss aktiva fastighetsägare som viktiga delar

i det som bygger ett bra samhälle, som utvecklar och hela

tiden förbättrar vår stad för boende, butiker, kontor, mat

och dryck, friskvård, upplevelser och kultur i dess stora

variation. Detta ökar attraktionen, tillgängligheten samt

inte minst tryggheten för oss som bor och arbetar i staden

och för alla besökare.

Jönköpings kommuns fina satsning de sista åtta åren med

totalt 1 260 nya bilplatser i citykärnan är också av stort

värde för stadens tillgänglighet. Detta har visat på stor

framsynthet från deras sida.

De senste 30 åren har det också byggts över 1 700 nya

bostäder i Jönköpings mest centrala delar med fem minu-

ters gångväg till citykärnan. De flesta av dessa är byggda på

Kålgårdsområdet. Detta ökar också attraktiviteten i staden.

Vårt största förädlingsprojekt

Vad vi speciellt gläder oss åt är att Vox Hotel nu varit igång

under två år och går riktigt bra. Det är vårt enskilt största

förädlingsprojekt någonsin och innebär att Jönköpings

city har fått ett helt nytt hotell med 143 högklassiga och

yteffektiva rum för den moderna människans resebehov

med en hög nivå på materialval och design. Målet var att

hotellet skulle bli en ny mötesplats i staden, vilket vida har

överträffat förväntningarna då man det senaste året haft en

beläggning på 73 %. Människor som också besöker de när-

liggande kvarteren och dess kaféer och restauranger, som

även de har ökat kraftigt de senaste två åren. Faktum är att

det finns behov av fler hotellrum, och i framtiden kan det

bli en utbyggnad av detta hotell med drygt 100 rum, samt

även en konferensanläggning som uppfyller dagens behov

för möten.

VD har ordet

Återigen ett framgångsrikt år av fastighetsutveckling