Previous Page  8 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 58 Next Page
Page Background

Fastighets AB Eric Ekblad Årsredovisning 2015/2016

4

Kv. Almen

Totalrenovering och nybyggnation

Kvarteret Almen, vars byggnation har planerats under lång

tid, har färdigställts under året. Projektet har varit kompli-

cerat då kvarteret bestod av både en stenbyggnad mot Östra

Storgatan samt två äldre trähus mot Smedjegatan. De två

trähusen från 1700-talet var länge under utredning hurvida vi

skulle få använda dem. Vår ursprungsplan var att renovera de

två trähusen då både länsstyrelsen och länsmuseet önskade

behålla byggnaderna i så stor mån som möjligt. Noggranna

utredningar visade dock att byggnaderna var i ett sådant skick

att en rivning var oundvikligt. En helt ny betongstomme

uppfördes på platsen, sedan återmonterades den 200 år gamla

fasadpanelen. Resultatet är en byggnad som är säker att bo

och arbeta i, samtidigt som den historiska upplevelsen av

huset lever kvar. I byggnaden har vi välkommnat Pinchos,

The Bodyshop och X-change.

Stenbyggnaden mot Östra Storgatan revs ren inpå bara

betongen och har uppgraderats med nya miljöriktiga installa-

tioner. Sedan kläddes byggnaden med fräscha och spännande

material både in- och utvändig. En helt ny passage mellan

Östra Storgatan och Smedjegatan går genom kvarteret, vilket

ökar attraktiviteten för Smedjegatan.

HÄNT UNDER ÅRET