Vejviseren 1922

GENTOFTF KOMMUNE BYGNINGSVÆSENET onsbank Telefon M o d t a g e r P e n g e t i l F o r r e n t n i n g B o x e r VicUejés fra S' ^r, aajlig V æ r d i s a g e r ^’lnodtagji's til Opbéyariixg

m

G U L V T Æ P P E R Divantæpper • Kurvemøbler -„Gardiner

Kjøbenhavns Tæppelager ^M^lerup Strandvej 163 • T!£ ilelrup 800

Made with