S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1818

Ugentlige Oversigter

o v e r

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et medieale de la ville de Copenhague.

1918 . TreogfyrretyYende Aargang Nr. 1 - 5 2 .

København. S. L. M ø lle rs B o g t r y k k e r i. 1919 .

Made with