2016 Voorbeeld examenplan

EXAMENPLAN serie 2016

Kwalificatiedossier:

Apothekersassistent 2015

Crebonummer dossier:

79140/23178

Opleiding/Profiel:

Apothekersassistent

Crebonummer profiel:

nvt

Cohort:

Datum:

APOTHEKERSASSISTENT

Examen nr. Examencode Code WP Titel werkproces

Examenvorm/Product

Cesuur Weging

Kerntaak 1: Verzorgt medicatiebegeleiding

1

AA-B-K1-W1

B 1-K1-W1

B1-K1-W1: Neemt de zorgvraag aan

≥ V

1

2

AA-B-K1-W2

B 1-K1-W2

B1-K1-W2: Voert medicatiebewaking uit

≥ V

1

3

AA-B-K1-W3

B 1-K1-W3

B1-K1-W3: Verzorgt uitgifte van medicijnen

≥ V

1

4

AA-B-K1-W4

B 1-K1-W4

B1-K1-W4: Geeft instructie over medicatiegebruik

≥ V

1

5

AA-B-K1-W5

B 1-K1-W5

B1-K1-W5: Verwerkt cliënt gerelateerde informatie en administratie

≥ V

1

Kerntaak 2: Verleent niet-receptgestuurde zorg aan de cliënt

6

AA-B-K2-W1

B 1-K2-W1

B1-K2-W1: Geeft voorlichting en advies

≥ V

1

7

AA-B-K2-W2

B 1-K2-W2

B1-K2-W2: Adviseert over en verkoopt zelfzorgmiddelen

≥ V

1

Kerntaak 3: Biedt productzorg

8

AA-B-K3-W1

B 1-K3-W1

B1-K3-W1: Stelt voorgeschreven (industrieel gemaakte) geneesmiddelen

≥ V

1

beschikbaar

9

AA-B-K3-W2

B 1-K3-W2

B1-K3-W2: Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar

≥ V

1

10

AA-B-K3-W3

B 1-K3-W3

B1-K3-W3: Zorgt voor logistiek en beheer

≥ V

1

Kerntaak 4: Werken aan kwaliteit en deskundigheid

11

AA-B-K4-W1

B 1-K4-W1

B1-K4-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid

≥ V

1

12

AA-B-K4-W2

B 1-K4-W2

B1-K4-W2: Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

≥ V

1

13

AA-B-K4-W3

B 1-K4-W3

B1-K4-W3: Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af

≥ V

1

1

Consortium Beroepsonderwijs Examenplan Apothekersassistent serie 2016 concept 1

Made with