כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2018 - גיליון 248

248 גיליון

2018 שבט-אדר תשע"ח פברואר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

ל ֹ ל ח ֶ ם ש ֹ ם יו ָ ת ְ "ס ל" ֹ ח ָּ ר כ ֶ ק ּ ֹ ם ב ִ ע (יוסי גמזו)

7 איש וממציא

6 ילדי רעננה

5-4

כל התשובות על הביטוח הסיעודי

מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook HTML5