Onsdag 10. juni 2015

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

Onsdag 10. juni 2015 Nr. 24 • 14. årgang Rådhuset trenger stor rehabilitering

Riper i lakken etter Gjøvik-tur

160 millioner kroner er pris- lappen på en omfattende og svært nødvendig reha- bilitering av Gjøvik rådhus. Bygget er nå 35 år. Utvendig er bygget i bra stand for alderen, men den tekniske innmaten, og spe- sielt ventilasjonsanlegget, er utgått på dato. – Ventilasjonsanlegget har vært en utfordring lenge, og det er en del ansatte som plages med dette, sier hovedverneombud Geir Pladsen (til høyre) i Gjøvik kommune, her sammen med kommunalsjef Sigmund Egner. Saken behandles politisk i neste uke, og går alt etter planen kan oppgraderinger for 160 millioner kroner starte i oktober 2016. Arbeidet vil pågår i nesten to år. Side 9

Foto: Torbjørn Aurvåg

Da Rolf Gjelsvik (bildet) kom ut til bilen var den ripet opp på hele siden. Fem biler som stod par- kere nederst i F. Hennigs gate hadde blitt ripet opp i løpet av natta. – Dette er veldig ergerlig, mener Hvaler-mannen som bare skulle hente sønnen etter to års studier i Gjøvik. Side 3 Stort løft for kinoen

Foto: Torbjørn Aurvåg

Kinosalene 2 og 3 skal oppgra- deres ved Gjøvik kino, blant annet med ny ventilasjon, nytt tak og nye stoler. – Det blir også nytt kinoteknisk utstyr. Dette blir et vesentlig løft, sier kinofagleder Alf Helge Iversbakken og kultur- husleder Unni Heimdal (bildet). 14 millioner kroner brukes på oppgraderingen. Side 7 Gratis buss er suksess Stadig flere pasienter velger å reise gratis med buss til og fra sykehus. Antall reisende har økt med 50 prosent hittil i år i Oppland. Innkallingsbrevet eller en SMS gjelder som billett på bus- sen. Ordningen er unik i Norge, og nå ser andre helseforetak på om de skal innføre det samme.

Foto: Ragnhild Fladsrud

kOnKuRsSaLg (

Daniel Wellington WD

10% rabatt på Taxi i juni, juli og august Gjelder kun turer som bestilles via vår TAXI APP. Last ned fra App Store eller Google Play «Taxi oppland»

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 13. juni kl. 10–16 BRUKT- MARKED

d i l lli

( Jotun og Butinox maling, interiør og klær )

!

Side 8

Ta 3 betal for 2 Rosedager!

VELKOMMEN TIL

Sommer

DAGER på Lena

Gjøco Oljemaling 598; 249; Butinox Terrasse- beis

Bjørkebladspirea

79,-

Terrasse-/ krukkejord

250,-

TORSDAG 11.- LØRDAG 13. JUNI

Snakk med fagfolk

Se side 13 - 22 for program og mange gode tilbud!

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Lena

Lena Handelsstands Forening www.lenasentrum.no

Tlf. 61 16 17 77

2

Onsdag 10. juni 2015 •

Ser på muligheten for kulturell byutvikling

Kultursjef Arne Moen ønsker nå å gjøre en grundig jobb for utviklinga av kulturlivet på Gjøvik. Utfallet av en mulig- hetstudie vil også være en viktig del av byutviklinga for Gjøvik. Ragnhild Fladsrud * rf@gjøviks-blad.no I forbindelse med behandling av reguleringsplanen for Farverikvartalet ble området til- tenkt konsertsal, samordnet med kunst- og kulturskole, tatt ut før vedtak om planen ble fattet. – Vi ønsker å gjøre en grundi- gere vurdering av hva som er hensiktsmessig plassering med tanke på det totale kulturtilbudet framover, både i forhold til kon- sertsal, nytt bibliotek og littera- turhus, utvidelse av kinoen med to nye saler, kunst- og kultursko- len og et nytt ungdommens hus, sier kultursjef Arne Moen. To spennende områder I forkant av et eventuelt vedtak om å sette i gang et mulighetsstudie, ser kultursjefen to spennende områder som han mener har mye å by på for å tilfredsstille behovet. Farverikvartalet, i området rett bak biblioteket og opp mot Storgata 10, er fortsatt aktuelt for å etablere en ny stor konsertsal med nødvendige tilleggsrom, samordnet med kunst- og kultur- skole i sentrum. – Dette kan være en konsertsal først og fremst for akustisk musikk, som vi ser for oss at kunne romme 700 publikum- mere, sier kultursjefen. Et annet område som har fanget interessen er Shell-tomta, som er parkeringsplassen ved Rundkiosken. – Denne er privateid av Oppland Interesser AS i dag. Dette er ei veldig flott tomt med store muligheter i sentrum, sier

Moen. Tomteeierne er positive til et byggeprosjekt om de får langsikti- ge leietakere med på laget. – Tomta er stor og kan romme mye av det vi har behov for, også påbygg av to nye kinosaler, mener Moen. Et godt og langsiktig felles- skap gjør det også aktuelt med utbygging av næringslokaler eller leiligheter for tomteeier. Lokstallen Lokstallen er et tredje alternativ som er tatt inn til vurdering. – Jeg anser dette som et spen- nende sted, kanskje som en min- dre konsertarena eller at det kunne vært ypperlig som et ung- dommens hus, eller kanskje roc- keverksted, sier Moen. Eier av bygget er ROM Eiendom. De ønsker å utvikle eiendommen og er åpne både for ombygging og/eller påbygg der- som det skulle være behov for dette. – Mandag har vi et møte hvor vi skal se nærmere på bygget og hva som kan være mulig her, sier kultursjefen. Viktig for byutviklinga Forslaget om å sette i gang en mulighetsstudie skal opp i kom- munestyret neste torsdag. Ved vedtak vil eksterne ressurser få oppdraget. Dette vil da danne et grunnlag for den videre vegen, sannsynligvis i 2016. – Dette vil være et betyd- ningsfullt byutviklingsprosjekt Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Morten Hauge, født 1955, døde 23. mai. Sigvald Hjelleset, født 1931, døde 18. mai.

Kultursjef Arne Moen i Gjøvik kommune ser på Shell-tomta som et spennende alternativ i forbindelse med et forslag om mulighetsstudie for framtidas kulturliv i byen. Farverikvartalet er også en mulighet.

hvor det vil være viktig å ta stil- ling til hvordan man vil utvikle byen i framtida også, mener kultursjefen.

En tanke er altså å bygge kul- turlivet videre i en akse langs elva og sentrum med Farverikvartalet. Om Shell-tomta

skulle være et bedre alternativ går utviklinga vekk fra elva og innover mot parken, skysstasjo- nen og Strandgata.

Svana på plass på Kallerud

Tirsdag morgen var parkvesenet i full sving i det 75 kvadratme- ter store bedet ved rundkjøringa på Kallerud. – Vi startet på mandag og blir nok ferdige her i dag. I morgen skal vi plante svana i rundkjø- ringa på Biri, forteller gartner Kristin Nydal, som har med seg tre til på laget i den store presi- sjonsjobben som må til når 1.000 blåkorg og 700 isbegoni- aer skal på plass med en svanes perfekte linjer på Kallerud. Alt av vårblomster og vår- puss er nå unnagjort, men en ting har vært litt annerledes i år. – Det har vært litt for kaldt for stemorsblomstene, så de har

Sesongarbeider Geir Omnes, til venstre, Terje Wangen og Kristin Nydal i Parkvesenet, samt sesongarbeider Mari Jacobsen var tirsdag i full sving med å få svana på plass ved rundkjøringa på Kallerud. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

ikke fått kommet så godt i gang som vi håpet. Nå skal jo snart

sommerblomstene plantes, sier Nydal.

En viktig museumssatsning for Mjøsa

at vi i området rundt ikke kunne ta drikkevann herfra. Utenkelig? Nei, absolutt ikke. For det var i ferd med å skje, før Mjøsaksjonen ble iverksatt i 1973. Denne miljø- aksjonen klarte i løpet av en tiårsperiode å redusere foru- rensingen, etter at det begynte å bli riktig ille. Fortsatt er Mjøsa utsatt. Derfor er det viktig at Mjøsas Ark bidrar til miljøbevissthet med sin miljøavdeling. Rent vann er ingen selvfølge noen steder i verden, men her i innlandet har vi et enormt vannmagasin som det er livsviktig å forvalte for framtida. Vi tror at Mjøsmuseet med sin nyskapning står for et vesentlig bidrag til dette.

var det stor båttrafikk, i forkant av jernbanens ankomst. Vi som lever i dag, kan neppe forestille oss hvor avhengige hedmarkinger og opplendinger var av inn- sjøen, året rundt. Samtidig har Mjøsa vært matfatet, selve livsgrunnlaget. I Mjøsas Ark finner vi blant mye annet helleristninger hen- tet til museet fra mjøskanten. Også våre tidlige forfedre var avhengige av innsjøen for å overleve. Vi synes også at det er naturlig og flott at Mjøsas Ark ikke bare viser fram gamle gjenstander, selv hvor spennende de måtte være. For tenk om vannet i Mjøsa forsvant, eller iallfall ble så forurenset at fisken ikke kunne leve der, og

Vi velger å kalle det historisk, når Mjøsmuseet nå endelig har fått etablert sin første permanente utstilling. Det har lenge vært et savn. I helga åpnet Mjøsas Ark. Her favnes det bredt, og det er mye mer enn bare Mjøsa som vises fram. Likevel er ikke navnet på utstillingen tilfeldig. Mjøsa har alltid vært en livsnerve, og at landets største innsjø får et slikt senter er på høy tid. Dette blir bokstavelig talt et vindu mot vannet. I dag er båttrafikken på Mjøsa begrenset til fritidsbåter og Skibladner. I tidligere tider var hele innlandsområdet avhengig av denne livsnerven. På slutten av 1800-tallet

twww.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 10. juni 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

3

• Onsdag 10. juni 2015

Jungelfest på Skrinnhagen skole klar til åpning

sammen med både elever og foreldre for å bedre det sosiale miljøet. Alle elevene ved skolen har vært involvert i prosessen med det nye inngangspartiet, i tillegg til et samarbeid med kunstner Marie Hundevadt.

rom med 30 kvadratmeter med fototapet, lysegrønne vegger, fugler i taket, blader på veggene og mange elevarbeider. Det er også snekret en klatreoase med gress og tømmerstokker, og der kan man klatre og gjemme seg bak «lianer» i hamp og perler, forteller inspektør Ingerid Myrvold ved Skrinnhagen skole. Det nye inngangspartiet markerer bokstavelig talt en «Ny velkomst» ved skolen, som i senere tid har jobbet

I fjor høst søkte Skrinnhagen skole om «kriblemidler» fra Oppland fylkeskommune for å gjøre en utsmykning av inngangspartiet til skolen. De fikk gjennomslag for søknaden og i dag er det klart for offisiell åpning av et helt nytt og villt inngangparti på skolen. Her blir det rett og slett jungelfest. – Inngangen vår har nå blitt forvandlet fra et anonymt og pregløst rom uten helhet, til et spennende jungel-

Gjøvikbesøk endte med riper i lakken

Flyttelassturen hjem til Hvaler ble ikke helt hva Rolf Gjelsvik og resten av famili- en hadde tenkt. Da familien skulle dra fra Gjøvik torsdag, var bilen stygt ramponert av riper. Natt til torsdag ble flere biler på Tongjordet utsatt for skadeverk. Fem biler i nedre del av F. Hennigs gate hadde blitt ripet opp i løpet av natta. En av bilene tilhørte Rolf Gjelsvik. Pøbelstreker – Dette er veldig ergerlig. Dette er rene pøbelsteker, mener Hvaler-mannen. Gjøvikturen skulle være den siste med å kjøre flyttelasset for sønnen som har studert i Gjøvik de siste to årene. – En kamerat som sønnen min deler hybel med har hatt bil stå- endes her i to år uten at det har vært noe tull, sier Gjelsvik. Familiens VW Multivan har fått ganske dype kutt på førersi- den. – Det er veldig omfattende reparasjoner når det er ripet opp på hele siden av bilen. Det er ganske irriterende. Bilen har nå stått her i fjorten dager, og så måtte dette skje siste natta, sier Gjelsvik oppgitt. Vil ha tips Han anmeldte forholdet til poli- tiet torsdag. – Det er ingen som har sett eller hørt noe i gata. Det har vært veldig stille, forteller Østfold-følget. Politiet har snakket med bileierne. Forholdene er Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Dette møtte Rolf Gjelsvik da han kom ut til bilen torsdag. Bilen var ripet opp på hele siden.

anmeldt. – Vi har foretatt en åstedsbe- faring Vi har mottatt anmel- delsene, og er fortsatt interessert i tips hvis folk har sett biler eller personer i området natt til torsdag, opplyser Bjørn Slåtsveen, leder ved etterforsk- ningsseksjonen i Vestoppland politidistrikt. Slåtsveen kan ellers opplyse at slike skadeverk dukker opp

fra tid til annen. – Det er forferdelig irrite-

rende for de som blir utsatt for slike skadeverk. Ofte utføres det

av personer som kommer fra fest eller ungdommer. Får vi noe på dette går vi videre på det, men akkurat nå har vi ingen opplysninger verken om gjer- ningsmenn eller biler, sier etter- forskningslederen. LITEN MAGEPLASTIKK 29.000.- v/bestilling i juni. Color Plastikkirurgi AS C o l o r Plastikkirurgi (tidligere Mjøs Plastikk AS) Spesialister i plastikk kirurgi Tordenskjoldsgt. 13-15, inng. F, 2821 Gjøvik Tlf. 61 14 50 66 - 480 17 700 Gunstige priser – dyktige kirurger Kun www.colorkirurgi.no

Norsk-amerikansk i Engehaugen Gudstjenesten i Engehaugen kirke søndag 14. juni får et noe annet preg enn vanlig. Gjøvik har besøk fra vennskapsbyen Stoughton i USA og gjestene derfra er invitert med til gudstje- nesten. En del av gudstjenesten, noen salmer, noen lesninger og noen bønner vil derfor foregå på engelsk. – Vi ønsker alle velkommen til denne gudstjenesten, især naturligvis de som har særlig til- knytning til USA. Den norske kirke er en del av den verdensvi- de kirke, noe en slik gudstjenes- te på en fin måte kan illustrere, sier sokneprest Martin Woller.

Fem biler som stod parkere nederst i F. Hennigs gate hadde blitt ripet opp i løpet av natta.

4

Onsdag 10. juni 2015 •

Forbrukerrådet vil ha slutt på uønskede skolefoto

mener Oppland bør lære av Hedmark. Der har fylkes- kommunen inngått en avtale som gjør at forbrukerne kan bestille kun de bildene de selv ønsker. – Det vil redusere misnøye og konflikter, og det bør Oppland også få til, sier Scheslien, som nå har sendt brev til fylkesrådmannen.

betalingsanmerkninger, og sender saker til inkasso, sier Undis Scheslien i Forbrukerrådet i Hedmark, Oppland og Romerike. Tilbakemeldingene Forbrukerrådet har fått, går også på at foreldrene ikke kan bestille ett eller to bilder, men at de må kjøpe en dyr pakke med flere bilder. Nå ber Forbrukerrådet om at fylkeskommunen rydder opp, og

Forbrukerrådet har fått mange telefoner fra frustrerte foreldre i Oppland som har fått inkassovarsel for bilder de aldri har bestilt. I tillegg til skoleklasser, gjelder dette også idrettslag og barnehager. – Mange får altså en regning uten at de har bedt om noe som helst. Firmaene er ganske aggressive i sin iver etter å få pengene. De spiller på at folk frykter

Spreke 77-åringer trives i samlet flokk

Rådgivningstjenesten 65+, prøvde seg med individuelle hjemmebesøk. Det var vel og bra, men var ikke mer nyttig en gruppemøter for å få informasjon å bevare god helse i alderdommen.

Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no I 2011 innførte

Rådgivningstjenesten 65+ fore- byggende hjemmebesøk som et tilbud for 77-åringer i Gjøvik kommune. Målsettingen er å nå ut med tidlig informasjon rundt kommunens tilbud for å bevare god helse. Temaer som tas opp er bolig, ulike aktivitetstilbud og muligheter i kommunen, samt informasjon om helse og omsorgstilbudet. Etter to år med individuelle hjemmebesøk viste evalueringer fra Senter for omsorgsforskning Østlandet at tiltaket var positivt, men at det ikke hadde noen stør- re nytte enn å møtes som gruppe. Fortsatt spreke Gjøvik kommune har derfor snudd på flisa, og i vår gjennom- føres fem gruppemøter, tre på Gjøvik, samt på Biri og i Snertingdal. Drøyt halvparten av de inviterte gjestene som fyller 77 år i år takket ja til felles møte. 137 personer deltok på gruppe- møte, enten alene eller med følge, og kun 13 personer ønsket hjemmebesøk i stedet. – Hjemmebesøk er kanskje mer aktuelt dersom man har kon- krete problemstillinger og utfor- dringer i hverdagen. Mange 77- åringer er jo friske og veldig spreke ennå, sier møtedeltaker Rolf Norland, som synes det er helt fint å komme på et felles informasjonsmøte i gruppe. Han får støtte av en av de andre i gjengen, hvor flere er gamle sko- lekamerater. – Å møtes i ei gruppe er sosialt og det er også en fin måte utveksle

Gruppemøter for Gjøvik kommunes 77-åringer gjennomføres i disse dager. Spreke pensjonister synes det minst like bra å møtes i grupper som individuelle besøk. Fra venstre: Rolf Norland, Jorun Kleverud, Inger og Bjørn Kristoffersen, Else Lilleøren og Per Eriksrud.

erfaringer på, mener Per Eriksrud. Det er enighet rundt bordet om at å være aktiv og ha et sosialt liv er alfa omega for å bevare helsa. Andre tilbud – Fremfor å gi 77-åringer et besøk som de ikke føler de treng- er gjennomfører i stedet felles gruppemøter, men de som ønsker hjemmebesøk får det. Med grup- pemøter får vi frigjort ressurser til å kunne etablere flere aktivite- ter og møteplasser til grupper vi ser trenger det, som for eksempel risikogrupper, sier Elin Marie Slåtsveen i Rådgivningstjenesten 65+. Flere blir ensomme når nett- verket blir mindre og i tillegg til

de mange tilbud som finnes rundt om i kommunen, har også råd- givningstjenesten startet opp flere tilbud for gruppa over 65, det siste året. – Mange er ensomme og det er en utfordring å fange opp folk tidlig nok slik at de kan få glede og nytte av de mange tilbudene I forrige uke kom Sarpsborg 08 på besøk til Gjøvik stadion for å møte FK Gjøvik-Lyn i cupens tredje runde. Mange av de drøyt 800 tilskuerne på stadion hadde ønsket seg en reprise av forrige cupkamp, da Gjøvik-Lyn slo ut Vålerenga. Men Sarpsborg 08 ble ett nummer for store for Gjøviks blå- og hvitkledde mannskap, og Gjøvik-Lyn måtte gå av banen med 0-2 i sekken. Dermed er cupeventyret over for denne gang.

som finnes for å komme seg ut, sier Slåtsveen. Hvorfor 77? At det er nettopp 77-åringer som får tilbud om informasjonsmøtet forklarer rådgivningstjenesten 65+ slik: – Vi ønsker å komme ut med

tidlig informasjon. Vi startet med å invitere 70-åringer, men dette var alt for tidlig. Basert på erfa- ring og kunnskap ser vi at rundt 80 er en alder der det begynner det å skje endringer i livssituasjo- nen i forhold til nettverk, helse, eller at man mister sin nærmeste, sier Slåtsveen.

Gjøvik-Lyn ute av cupen

Over 70 år i Gjøvik

Hjemmebesøk Blomsterbinderi Gravmonumenter DØGNVAKT 611 50 580

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten Trostrud

Tapet mot Sarpsborg 08 sendte FK Gjøvik-Lyn ut av cupen i forrige uke. (Foto: Thea Romsås).

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik - www.begravelsesbyraaet.no

5

• Onsdag 10. juni 2015

Kan få snuplassen sin i løpet av året

Rektor Heidi Dahl Lønstad og FAU-leder Trond Neperud er opptatt av elevenes sikkerhet ved Biri ungdomsskole. Nå ser det ut til at det skal bli en løsning på bussituasjonen ved skolen i løpet av året. Fram til slutten av mai var FAU- leder Trond Neperud og sjåfører i Snertingdal Auto A/S i den tro at Gjøvik kommune hadde bevilget penger, og at finansieringa var i orden for å bedre for av- og påsti- ginga for elevene ved Biri ung- domsskole. Det har de siste dagene vist seg at finansieringa ikke var på plass, med nå ser det ut til at det kan ordne seg likevel. Trafikkfarlig Gjøviks Blad skrev i januar i fjor om bussituasjonen ved Biri ung- domsskole, hvor sjåførene i Snertingdal Auto A/S, som har skolekjøringa her, uttrykte stor bekymring for av- og påstignings- forholdene. De fryktet at det skul- le kunne skje en alvorlig hendelse spesielt på vinterføre, når alle bus- sene skal ned Ravegen på baksi- den av skolen. På framsiden av skolen er det laget holdeplass for bussene, men her er innkjøringa for trang, slik at de må rygge for å komme rundt. Ved å ta et lite område av tomta kan det tilrette- legges en snuplass slik at bussene kommer rundt uten å rygge. – For oss er det viktig med en Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no

Rektor Hilde Dahl Lønstad og FAU-leder Trond Neperud er opptatt av elevenes sikkerhet ved Biri ungdomsskole. Etter litt om og men ser det nå ut til at en liten men viktig snuplass som vil bedre trafikksikkerheten, vil komme på plass i løpet av året.

sikker av- og påstigning for våre elever. Blir det i varetatt er jeg for- nøyd, sier rektor Hilde Dahl Lønstad ved Biri ungdomsskole. I løpet av året Prislappen for å kunne tilretteleg- ge en liten, men viktig snuplass ved innkjøringa til skolen er på lingssted for gjenvinning av kapsler fra en type kaffemaski- ner, og alle som har denne type maskin kan returnere brukte kapsler til gjenvinning i butikken på Biristrand. Butikken er da med i kampen å bli Skandinavias beste innsamlingssted. Nå håper butikken på hjelp fra innbygger- ne på Biristrand og omegn til å gjenvinne så mange kaffekapsler som mulig, slik at de kan vinne førstepremien på 15.000 kroner til Biristrand sanitetsforening. – Vi valgte å opprette et lokalt innsamlingssted fordi vi er opp-

164.000 kroner. – Gjøvik kommune har hele tiden vært klare til å bruke penger på dette trafikksikringstiltaket. Det ble i fjor fattet et vedtak om å bevilge 82.000 kroner til snuplas- sen, forutsatt at trafikksikkerhets- utvalget i Oppland fylkeskommu- ne dekket den andre halvparten, tatt av miljø. Vi synes det er vik- tig at søppel kan brukes til noe fornuftig og samtidig gi inntek- ter til gode formål, som Biri sanitetsforening, sier butikksjef Renata Karpavice. For hver kapsel som leveres inn mottar de ansatte i tillegg penger fra miljøselskapet TerraCycle som også går uav- kortet til Biristrand sanitetsfor- ening. I Skandinavia er det allerede gjenvunnet over fire millioner kapsler takket være miljøbevis- ste innsamlere.

forklare varaordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommune. Snuplassen på Biri kom der- imot ikke med på Oppland fylkes- kommunes liste over åtte prioriter- te trafikksikkerhetstiltak i år, og neste søknadsmulighet er da på nyåret. – Etter at det ble klart at tra- Fylkesutvalget bevilget tirsdag knappe 2,7 millioner til for- skjellige tiltak - med lovnad om at det er mer penger på gang. Utvalget bevilget en halv milli- on kroner til etableringen av Gjøvik International School, og var glade for at tilbudet nå kommer. På Gjøvik blir det som kjent mulig å begynne på en interna- sjonal barne- og ungdomsskole fra høsten. Målgruppe for en

fikksikkerhetsutvalget i Oppland fylkeskommune ikke fant penger til å prioritere tiltaket har teknisk drift selv vært ute og sett på saken. De har planene klare for hva som må gjøres, og skal prøve å få tatt dette innenfor eget drifts- budsjett i løpet av året, sier vara- ordføreren. engelskspråklig skole er tilsatte i det internasjonale næringslivet i regionen. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å videre- utvikle den internasjonale pro- filen til Gjøvikregionens arbeidsliv. Skolen vil bidra til økt internasjonal rekruttering og sikre tilgang på nødvendig kompetanse i hele Mjøs- regionen, mener fylkesutvalget.

Kaffekapsler for sanitetsforeningen

Penger til den nye skolen

✔ Utfører alt innen

elektrisk installasjon ✔ Utfører el-kontroll bolig, landbruk. ✔ Påvisning og feilsøk varmekabler og vannbåren varme. ✔ Byggtermografering og tetthetskontroll av boliger.

Muntre historier fra Raufoss

De ansatte på Nærbutikken Biri- strand har satt opp et innsam- Butikksjef Renata Karpavice på Nærbutikken Biristrand har fått på plass et innsamlingsted for gjenn- vinning av kapsler fra Tassimo- maskiner. Samler de inn mest i en innsamlingskonkurranse, vil Biri sanitetsforening få 15.000 kroner i premie. (Foto: Privat).

Ta kontakt for nærmere avtale

Høy kompetanse er vårt varemerke!

Døgnvakt: 951 36 708

Wergelandsgt. 9, Gjøvik. Tlf. 61 17 18 23 Fax: 61 17 02 03 www.alfainstallasjon.no www.alfatermografi.no

Nå i salg hos distriktets bokhandlere og

Land Trykkeri as - få det trykt i Land du også! Tlf.61 11 00 70 -www.landtrykkeri.no

6

Onsdag 10. juni 2015 •

Gjøvik

Generasjonsskifte hos frisøren

God lokal innsats i Oslo

GTL RC-klubb deltok nylig på Norgescup 1 i Oslo, og var godt fornøyde med egen inn- sats: Fra ven- stre: Dag Erik Kristoffersen, 3. plass, Steinar Orholm, 9. plass, Anders Mikkelsen, 4. plass og André Røine, 12. plass. (Foto: Privat).

Hair har fått ny eier og driver. Michelle Parthaugen har tatt over frisørsalongen i Storgata 17 etter

Vigdis Karsrud. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

Spiller opp til dans på Skibladner Skibladnertur for eldre som går av stabe- Dokka, men har nå bosatt seg i Gjøvik. Hun ble ansatt i salongen i september Michelle Parthaugen har tatt over frisør- salongen Hair etter Vigdis Karsrud. Det er 23 år siden Karsrud startet opp salongen i Storgata 17. Nå synes hun det er på høy tid at andre tar over salongen. – Jeg har tenkt på dette en god stund. Michelle er dyktig, og at hun tørr å satse i byen er bra. Det er også viktig for sen- trum, ikke minst, mener Karsrud. – Det er en solid salong jeg nå tar over. Jeg har jobbet i Oslo i flere år som frisør, men nå ville jeg hjem igjen, sier Parthaugen, som opprinnelig er fra

len onsdag 17. juni på dagtid. – Vi fyller gjerne opp to båter også i år. Seniordans Gjøvik baker og serverer fersk kringle ombord, og «byr gjerne opp til en svingom» på dekk, sier Toril Singstad Pålshaugen ved Gjøvik frivilligsentral. Skibladner stiller med mannskap og kaffe, og «tre freske kare» spiller opp til dans. De tar med trekkspillene og spiller både oppe på dekk og nede der folk er. Alt er gratis. CC Gjøvik og Byen vår Gjøvik spleiser på leie av båten. Frivilligsentralen står som teknisk arrangør. Påmelding er på Servicetorget. Sommerfest på Misjonshuset Søndag er det sommerfest på Misjons- huset i Hunndalen. Her kan alle generasjo- ner samles til en aktiv ettermiddag med grilling av medbrakt mat og lek og moro med blant annet hoppeslott og bruskasse- klatring. Det blir også en samling med «ord for dagen» med Basim Gullord Ali. Misjonshuset har mye aktiviteter for i fjor, og da hun fikk tilbud om å overta salongen var hun ikke i tvil. – Man må ta sjansen. Det er ikke ofte man får et slikt tilbud. Jeg tar over en svært velfungerende salong. Vi har mange trofaste kunder. Vi trenger også å fornye oss litt. Etter hvert vil vi supplere med organiske hårprodukter, forteller den nye driveren av Hair Frisør AS. Karsrud skal jobbe i salongen ut som- meren. Salongen får da fire ansatte. – Det er litt vemodig å si til kundene mine at jeg skal gi meg, men slik er det, sier den tidligere Hair-eieren.

folk i alle aldre. Her er Misjonshuset bar- nehage, musikksprell, juniorklubben, ung- domsklubben inTro, søndagsskole, strik- kekafé, søndagsmøter. Lokalene fylles også med fin sang når Hunndalen Mannskor setter i gang med sine øvelser her. Vitusmesse 15. juni 15. juni: Vitusmesse. Minnedag for St. Vitus fra Sicilia. På grunn av sin fromhet helbredet han keiser Diokletians sønn for «fallesyke» (epilepsi). Men likevel ble han drept for sin tros skyld. St.Vitus har senere blitt helgen for dem som har hatt «fallesy- ke» eller lidd av «St. Veitsdans», som kan skyldes forskjellige hjernesykdommer. Avslørt i Hunndalen Han er ikke eldre enn 23 år, men likevel er mannen nå tatt for ulovlig bilkjøring for femte gang. Mannen har aldri hatt førerkort, men kjører videre likevel. I januar ble han stoppet på nytt, i Hunndalen. Dette var det første av en serie på i alt fem løp i løpet av sommerhalvåret. Kara fra GTL RC-klubb sikret seg føl- gende plasseringer: Dag Erik Kristoffersen, 3. plass, Anders Mikkelsen, 4. plass, Steinar Orholm, 9. plass og GTL RC-klubb viste nylig god innsats under Norgescup 1 på Hverven Raceway i Oslo. Her ble det konkurrert i klassen «1/10 200 mm Track», som er touringbi- ler med nitromotor.

Retten finner at det er nødvendig for samfunnet å markere tydelig at slike gjentatte overtredelser og manglende respekt for trafikklovgivningen ikke er akseptabelt, skriver Gjøvik tingrett i sin dom i saken. 23-åringen er derfor idømt 14 dagers fengsel. Neste løp er NM på samme arena 6.-7. juni, før Norgescup 2 på Volbu Raceway i Valdres 20.-21. juni. André Røine, 12. plass. Løpet består av tre ganger fem minut- ter innledende runder før 20 minutter semifinale og 45 minutter A-finale til slutt. Hver fører har en «mekk» som har ansvar for å holde kontroll med drivstoff, fylle opp tanken, og hente bil ved motor- stopp under heatene.

Løsning kryssord 27. mai

I denne spalten vil vi ukentlig presentere annonser fra en svunnen tid. DAGENS avertissement

Dagens annonse er hentet fra Vestoppland november 1938.

Sentralbord 61 13 03 00 • Telefax 61 13 03 10 post@gjoviks-blad.no Ringvegen 3, 2815 Gjøvik

Løsning

Sudoku 27.5.

©&Distribution:wwwknightfeaturescom/wwwpibdk sudss0524atif

Daglig leder: Morten Linnerud Mobil 951 75 456

Journalist: Thea Romsås Mobil 906 24 555

Seniorkonsulent: Bjørn Tore Thingvold Mobil 990 91 313 Tlf. 61 16 53 61 bjorntore@gjoviks-blad.no

Produksjon: Vibeke Sveen Mobil 934 77 026

Tlf. direkte 61 16 87 51 morten@gjoviks-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Mobil 908 34 934 Tlf. direkte 61 13 03 03 jonolav@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 16 87 56 thea@gjoviks-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Mobil 908 43 488 Tlf. direkte 61 13 03 02 rf@gjoviks-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Mobil 414 76 899 Tlf. direkte 61 16 87 55 hanserik@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 16 87 50 vibeke@gjoviks-blad.no Produksjon: Marianne Lien Tlf. direkte 61 16 53 60 marianne@gjoviks-blad.no

Seniorkonsulent: Olav Løken Mobil 416 76 033 Tlf. 61 13 03 05 olav@gjoviks-blad.no

Seniorjournalist: Torbjørn Aurvåg Mobil 920 55 916

Annonsekonsulent: Bjørn Morten Nilsen Mobil 489 50 645 Tlf. 61 13 03 06 bjornmorten@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 13 03 04 torbjorn@gjoviks-blad.no

Annonsepriser: Alm. plass kr. 9,30 pr. mm. Tekstside kr. 13,10 pr. mm. Annonsebestilling: annonse@gjoviks-blad.no Opplag: 14.573. Trykk: Avis-Trykk AS, Hamar. Abonnement: Helår kr. 775,-

©&Distribution:www.knightfeatures.com /www.pib.dk sud_ss0525.tif

7

• Onsdag 10. juni 2015

Nå skal kinoen rustes opp for 14 millioner Kinosal 2 og 3 på kinoen

står som da de ble tatt i bruk for over 20 år siden. Nå rus- tes begge kinosalene opp. – Dette blir et vesentlig løft som folk har etterspurt og savnet lenge, sier kinofagle- der Alf Helge Iversbakken og kulturhusleder Unni Heimdal. Gjøvik kommune skal nå oppgra- dere to av de eksisterende kino- salene - sal 2 og 3. – Salene er viktige avlast- ningssaler for sal 1. Vi trenger i høyeste grad tre saler. Salene er også konferansesaler for hotellet, sier Unni Heimdal, leder ved Gjøvik kultursenter. Et skikkelig løft Gjøvik kino og scene har fått bevilget 14 millioner til oppgra- deringen og rehabiliteringen. Anbudsdokumentene ligger nå ute, og nå håper fagleder kino, Alf Helge Iversbakken, å få kom- met i gang i løpet av høsten. – Vi håper å få gjort så mye som mulig før jul. Det blir blant annet ny ventilasjon, nytt tak og nye stoler Det blir nytt kinotek- nisk utstyr som lyd, lys og bilde. Målet er å gi kinosalene et film- teknisk løft, opplyser Ivers- bakken. Økt etterspørsel I tillegg til å vise filmer i salene, brukes de også mye på dagtid. Biri Snertingdal kantori holdt tirsdag 2. juni sin tradisjonelle vårkonsert i Seegård kirke. Denne gang var Grande manns- kor invitert med, og korene hadde hver sine avdelinger i til- legg til at de framførte «Norsk fedralandssong» sammen. Begge kor tonet også inn til «Brureslått fra Øye», i et arrangement av Henning Sommerro. Kantoriet ga stemmer til brureslåtten, med tonefølge av dirigent Inger Schiager på kirkeorgelet. Kantor- iet hadde på sitt repertoar noe kjent og noe nytt. «Skaper- verket», som opprinnelig er et engelsk verk med musikk av John Rutter, var et av de nye inn- slagene. Grande mannskor ledet av dirigent Asmund Kristiansen sør- get for malmfull klang med sang- er som «Lovsang» og «Du hyrde», mens kantoriet vartet opp med et gjensyn med Prøysen-året med «Mitt hjerte er ditt» etter- fulgt av en spenstig «Mazurka». Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Kinosalene 2 og 3 skal oppgraderes, blant annet med ny ventilasjon, nytt tak og nye stoler. – Det blir nytt kinoteknisk utstyr som lyd, lys og bilde. Dette blir et vesentlig løft, sier kinofagleder Alf Helge Iversbakken og kulturhusleder Unni Heimdal.

– Dagtidbelegget har hele tiden økt, og salene brukes mye som konferansesaler. De er i dag- lig bruk og har en høy utnyttel- sesgrad. Etterspørselen etter å

leie salene har økt. Med nye saler kan vi nå tilby enda bedre konfe- ransefasiliteter, sier Heimdal. – Oppgraderte saler er også kjempeviktig for å ta vare på pro-

gramprofilen til kinoen. Vi er avhengig av å ha mer en en sal. Sal 2 er også en 3D-sal, legger Heimdal og Iversbakken til. Fem saler i framtida Gjøvik kino og scene hadde et besøkstall i fjor på 102.000 besø- kende, og er en stor kino i norsk målestokk. Hamar har fem saler, og Lillehammer er i ferd med å få det samme. Nå håper kinole- delsen at også Gjøvik kan få to nye saler i framtida. En munter gjeng fotballdamer fra Varde/Vardal dro til Nybygda stadion for nye utfor- dringer søndag. Tross litt hagl og regn, skinte sola mest på spillerne. Damene dro i land 0- 1 seier i siste spilleminutt mot hjemmelaget. Andre kamp ble en lett walkover, da Furnes dessverre hadde trukket laget

– Det jobbes med ei skisse i å utnytte Shell-tomta, som blant annet innebærer bygging av to nye kinosaler. Dette er veldig spennende. Antall filmer og hyppigheten av nye filmer bare øker. Det blir flere og hyppigere visninger. Skal vi få vist alle fil- mene vi ønsker og samtidig vise de litt smale filmene, trenger vi flere kinosaler. Men det viktig- ste nå er ha tre saler som er gode, mener Heimdal og Iversbakken. sitt. Siste kamp ble en artig kamp. Mye fint veggspill, gode prestasjoner og hele sju mål ble scora. Østre Trysil fikk et trø- stemål, men måtte vende snu- ten hjemover med sluttresultat 7-1. Nå gleder Varde/Vardal seg til ny kampsøndag 14. juni på Tømmermyra.

Holdt vårkonsert i Seegård kirke

Varde/Vardal var fornøyd

Med Grande Mannskor som gjester inviterte Biri Snertingdal Kantori nylig til vårkonsert i Seegård kirke. (Foto: Privat).

Kantoriet er nok svak for svenske sangskatter, som de var innom flere av i løpet av konserten. Mannskoret valgte også å hedre Alf Prøysen på sitt vis, med «Alf», en tekst som det sies Erik Bye satte seg ned å skrev umid- delbart etter at dødsbudskapet kom. Blant kveldens solister var

Børre Mathias Lilleengen med sin baryton-røst, mens biriprest Hanne Moesgaard Skjesoel sør- get for vakker klang i kirkerom- met med «Solveigs sang» mens Ole Jakob Rustad kanskje for- søkte å lokke sommeren fram med «Blåklokkevikua». Et bety- delig antall hadde funnet veien til kirken denne tirsdagskvelden.

8

Onsdag 10. juni 2015 •

Suksess med gratis buss for pasientene

De fem første månedene i år har antall pasienter som rei- ser gratis med buss til og fra sykehus økt med 50 prosent i Oppland. Ordningen er unik i Norge, og nå ser andre helseforetak på om de skal innføre det samme. Pasientreiser Innlandet har fått gode resultater knyttet til bruken av gratis buss. – Ordningen er unik for Innlandet. Ingen andre helsefore- tak har innført en slik ordning, men vi merker interesse for hva vi har fått til. Vi har bare sagt at det finnes et gratis busstilbud, sier Atle Haugen, fagsjef hos Pasientreiser Innlandet. Innkalling som billett Ordningen innebærer at alle pasi- enter som skal til undersøkelse eller behandling ved en av Sykehuset Innlandets avdelinger kan reise gratis med buss i de to innlandsfylkene. Innkallings- brevet gjelder som billett for de reisende og eventuell ledsager. Det gjør også en SMS fra syke- huset med påminnelse om time. Det betales ingen egenandel for bussreisene. – Vi innførte ordningen som et prosjekt 1. mai 2013. Vi har nådd ut bedre enn vi trodde på forhånd, og merket en hold- ningsendring ved å bruke kol- lektivtransport til og fra behand- ling, mener Haugen. – Det er to ting som påvirker dette. Det ene er informasjonen til pasienter og behandlere som har blitt mye bedre. Det andre er at pasienter som sender inn reiseregning når de har brukt Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Stadig flere pasienter velger å reise gratis med buss til og fra sykehus. Antall reisende har økt med 50 prosent hittil i år i Oppland.

privat bil har fått avslag hvis det går gratis offentlig transport de kunne ha benyttet. Det er mange som har fått avslag, og da velger man det billigste alter- nativet som er gratis buss, for- klarer Haugen. Overraskende tall I 2014 reiste 32.482 pasienter med ordningen og Pasientreiser Innlandet regner med at i 2015 vil nærme seg 40.000-43.000 snakket med Pasientreiser Innlandet om dette. Per i dag har vi ingen tilbud om gratis parke- ring for pasienter som velger å reise gratis med buss, sier Geir Hestetræet, markedssjef i Opplandstrafikk. – Det er fullt mulig å lage en løsning. Det er et veldig godt innspill som vi tar med oss videre, lover markedssjefen i Opplandstrafikk.

passasjerer som reiser gratis med buss. For de første fem månedene i fjor var det 13.102 pasienter som reiste gratis med bussen i Hedmark og Oppland. I år har antall gratisreisende økt med 45 prosent. I samme periode i år reiste 19.003 pasienter gratis med buss til og fra sykehus. – Tallene er overraskende for oss. Vi har alltid hatt tro på pro- sjektet, og pasientene synes det Nå fra 1. juni fikk busspend- lere fri parkering på Hunton- stranda på Gjøvik. Jernbane- verket innførte parkeringsav- gift på Gjøvik skysstasjon fra 1. juni 2015. Dette medførte utfordringer for de bussrei- sende som bruker samme par- keringsplass. Alle bussreisende som par- kerer på Jernbaneverkets par- keringsplasser må nå betale parkeringsavgift. Gjøvik kommune stiller

er en fin måte å komme seg fram på, sier Haugen. Oppland har hatt den største oppgangen med 49,9 prosent, mens Hedmark har hatt en opp- gang på 40,9 prosent. Lønnsomt og enkelt Prosjektperioden gikk ut ved nyttår, men nå er ordningen en del av den ordinære tilbudet. Gratis buss lønner seg også for Sykehuset Innlandet.

– Alternativet til gratis buss hadde vært å sende inn reisereg- ninger til oss. Dette sparer vi nå 1,5 årsverk på. Det er enkelt for pasienten og rimeligere for oss, erfarer Haugen. Kanskje blir en egen app på mobilen det neste. – Vi jobber nå med fylkes- kommunen om å få på plass en app, så slipper de reisende å vise innkallingsbrevet sitt, opp- lyser Haugen.

Gratis parkering for busspendlere

Vil se på gratis parkering De som er avhengig av å benytte egen bil til sentrum for så å ta buss videre, må betale for å la bilen stå ved skysstasjonen i

Gjøvik. Dette gjelder også pasi- enter som oppfordres til å reise gratis med buss til og fra behand- ling på sykehus. Opplandstrafikk vil nå se nær- mere på dette. – Jeg må innrømme at så langt har vi ikke tenkt. Vi har ikke

Du kan nå parkere gratis på Huntonstranda hvis du har eget parkeringsbevis som busspendler. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

Godtar ikke varetekt

kommunale parkeringsplasser på Huntonstranda til disposi- sjon for bussreisende med Innlandskortet periode som rei- ser over to eller flere soner. Bilene som parkeres må ha synlig parkeringsbevis for å

komme inn under ordningen. Tilbudet gjelder ikke for rei- sende med Innlandskort for ungdom eller bussreisende som kun reiser 1 sone (bybuss). Parkeringsbeviset utstedes

av Turistkontoret, Lillehammer Turistkontor eller Ruteopplys- ningen 177. Parkeringsbeviset følger perioden for periodebil- letten, og må fornyes for ny periode.

Mannen som er siktet for å ha drept sin bror i ei hytte i Gjøvik, godtar ikke Gjøvik tingretts avgjørelse om fortsatt varetekts- fengsling i åtte uker. Det opply- ser hans forsvarer Ketil Myhre

til NRK. Fengslingen ankes der- for inn for lagmannsretten. Politiet sier til NRK at funn gjort på åstedet ikke stemmer med mannens forklaring. Han har påberopt seg nødverge.

9

• Onsdag 10. juni 2015

Brann i omsorgsleilighet – tre måtte til helsesjekk

brannårsaken er, og ved operasjonssentralen i Vestoppland politidistrikt får vi opplyst at det neppe var tek- niske årsaker til at det tok fyr. Brannvesenet roser de ansatte i hjemmetjenesten i Gjøvik. De har gjort en svært god jobb på stedet, opplyses det. Mye røyk måtte luftes ut fra bygningen.

I går ettermiddag begynte det å brenne i ei omsorgsleilig- het på området ved Nordbyen omsorgssenter. To beboere ble sjekket av ambulanspersonell på stedet, og de to slapp å ta turen til sykehus eller legevakt. En ansatt i Nordbyen omsorgsdistrikt kjørte selv til legevakta for å bli undersøkt etter å ha pustet inn røyk. Brannen startet inne på et bad, og politiet opplyser til Gjøviks Blad at brannen var slukket med vann før brann- vesenet rakk fram. Politiet har en viss formening om hva

Tre personer måtte til helsesjekk etter en brann i en omsorgsbolig i Ekornvegen i går ettermiddag. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

Rådhuset må pusses opp for 160 millioner

Gjøvik rådhus har begynt å nå en anseelig alder med sine 35 år, og behovet for rehabilitering er stort. Nå foreslås bygget pusset opp for 160 millioner kroner.

Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no

I løpet av neste uke skal saken om ei total innvendig rehabilite- ring av Gjøvik rådhus opp til behandling både i formannskapet og kommunestyret. Utdatert ventilasjon Gjøvik Rådhus sto ferdig 13. desember1979, og altså passert 35 år. Nå viser det seg altså at det ikke er den mye omdiskuter- te italienske marmoren utvendig som volder bry. – Ventilasjonsanlegget i byg- get har vært en utfordring lenge, og det er en del ansatte som pla- ges. Det er positivt at arbeidet med oppgradering nå kommer i gang slik at vi kan få et godt inneklima, det har de ansatte for- tjent, sier hovedverneombud Geir Pladsen i Gjøvik kommune. Tilpassinger av bygget med lett- vegger for å skape nye rom, gjør også at det er store variasjoner i luftkvaliteten rundt om på huset. – Utvendig har bygget holdt seg veldig bra, men den tekniske innmaten i bygget er gammelt og ikke dimensjonert i forhold til dagens krav, sier kommunalsjef Fredag braker det løs med to konserter for Gjøvik kunst- og kulturskoles aspirantkor med rundt 45 sangere på scena. De gleder seg til å fremføre forestil- lingen «Brakar og Joanna». Mandag fikk beboere på Haugtun en liten smakebit av forestillingen som aspirantkoret skal fremføre fredag. Det er bare å glede seg til forestillingene i Gjøvikhallen. Gjøvik kunst- og kulturskoles aspirantkor har ved to anled- ninger tidligere framført fortel- lingen om «Brakar og Joanna» Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Hovedverneombud Geir Pladsen og kommunalsjef Sigmund Egner i Gjøvik kommune kan fortelle at ventilasjonsanlegget på rådhuset har vært en utfordring i flere år. Behovet for modernisering for å få en arbeidsplass med godt inneklima er stort. Nå foreslås rådhuset rehabili- tert for 160 millioner kroner fra 2016 til 2018.

Sigmund Egner.

trisitet som varmer opp bygget, og det skal selvfølgelig også ses på mer energieffektive og miljø- vennlige fyringsmetoder for byg- get. Oppfyllelse av krav om uni- versell utforming må være på plass i hele bygget til 2018. Arbeidet med totalrenove- ringa av rådhusets sju etasjer starter i oktober 2016 og det skal stå ferdig til 1. august 2018.

– Dette vil innebære flytting av alle ansatte, og at vi må finne plass i leide lokaler et annet sted denne perioden, sier Egner Eierforhold Det er Gjøvik Rådhus AS som eier bygget. Dette er et selskap som igjen eies av det kommuna- le eiendomsselskapet Industri-

begge selskaper. Gjøvik Rådhus AS har finan- sieringa på 160 millioner kroner på plass, og vil være byggherre på prosjektet. – Gjøvik kommune har de siste årene hatt en leieavtale hvor leieinntekten har tatt høyde for at denne jobben må gjøres, sier Egner. Husleia har vært på 11 millio- ner i året de siste årene, samt at Gjøvik Rådhus AS har hatt opp- sparte midler. Måtte brått stenge fv 33 Litt før klokka 19 i går kveld ble fylkesveg 33 stengt for tyngre kjøretøyer ved Mustadroa. Årsa- ken er at grunnen under vegen er i bevegelse, og Statens vegvesen frykter at det skal oppstå et såkalt grunnbrudd. Situasjonen skal vurderes på nytt onsdag morgen. Det har vært vakthold på stedet natt til onsdag. – Foreløpig er det vanskelig å si hvor lenge vegen må være stengt, sier byggeleder Anders Sveen i Statens vegvesen.

Plass til flere – Planen nå er at bygget moder- niseres og tilrettelegges med gode og fleksible løsninger som ikke begrenser bruken. Med are- aleffektive løsninger kan byg- ningen også romme 100 flere enn de 220 til 230 som arbeider her i dag, sier Egner. I dag er det oljefyring og elek- av og med Geirr Lystrup. Lystrup kommer også til freda- gens to konserter. Musikkspillet er skrevet for barn og forteller gjennom sanger om bamsen Brakar. Den første konserten er forbeholdt barnehagebarna i alle Gjøviks barnehager. De har nemlig fått tilbud om gratis kon- sert. Det er i alt 180 barn og voksne fra flere barnehager som da kommer på denne konserten. På kveldstid er det en åpen kon- sert hvor alle fra 4-5 år og opp- over er hjertelig velkomne. Gjøvik kunst- og kulturskoles aspirantkor består av tre kor- grupper, en nybegynnergruppe

bygg AS, og Einar Amlie Karlsen er daglig leder for

Aspiranter gleder seg til «Brakar og Joanna»

Gjøvik kunst- og kulturskoles aspirantkor gleder seg til å fremføre forestillingen «Brakar og Joanna» i Gjøvikhallen fredag.

(aspirantkor I) med 1. og 2. klas- singer på Gjøvik, en aspirantkor II for viderekomne 2. og 3. klas-

singer også på Gjøvik, samt et kor ved Skrinnhagen skole fra 1.-3. klasse.

10

Onsdag 10. juni 2015 •

11

• Onsdag 10. juni 2015

Lærer Bodil Dæhli Johansen gir Tor Halvard Framnes ei pølse, mens andre venter på tur.

Dugnadsleder Per Arne Bergli, t.v., og lærer Daniel Haug sammen med fjerdetrinns-ele- ven Jesper Engh, som ivrig hadde vært med de voksne å bygge gapahuken.

Jesper Engh, t.v., Jonas Moen, Iver Gladhaug, Tor Halvard Framnes, Ole Edvard Snuggerud, Mia Slåttsveen Engen og Angelica Løvaas

Fikk ny gapahuk etter stor foreldreinnsats

Fredag kunne de omlag 50 elevene ved Redalen skole og 35 ungene i Rolidbakken barnehage ta i bruk den nye og fine gapahuken foreldre hadde bygd i Rolidskogen. Da var det offisiell åpning med snorklipping, grilling og lek. Langs en sti gjennom Rolid- skogen lå gapahuken i passe lang gåavstand fra både barne- hage og skole. Den nye leirplas- sen er testet et par ganger aller- ede. Både barnehagen og barne- skolen bruker mye tid på uteak- tiviteter i den åpne og lysrike plantede granskogen, som er et populært sted å være. – Det er foreldre fra både skolen og barnehagen som har bygd gapahuken på dugnad. Alle materialene er sponset av ulike leverandører og alle har gjort jobben gratis, sier lærer Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no Fredag var alle besteforeldre i Rolidbakken barnehage i Redalen invitert til barnehagen, en dag ungene og de voksne i barnehagen har planlagt og for- beredt sammen. Da var det nemlig den årlige Beste- foreldre-dagen. Berit Foss Bekkelund var en av de som tok turen for å være sammen med barnebarnet Herman Onsrud Jensen på to. – Det er stor stas å komme hit. Selv om jeg ofte henter Herman når han skal hjem på ettermiddagen, er det ikke så ofte jeg besøker barnehagen slik som i dag, sier hun. Fagleder Berit G. Warnaar kan fortelle at dette er noe ung- ene ser fram til. – Barna skal være i fokus. De kommer med innspill om hva vi skal gjøre og servere gjestene. Barna baker og smører snitter, og øver på underhold-

Bodil Dæhli Johansen ved Redalen skole. Skogeier klippet snora

Skogeier Gry Rolid Aas hadde gitt tillatelse til å bygge gapahu- ken og fikk derfor æren av å klippe over snora og stå for den offisielle åpningen av nyerver- velsen. Etterpå takket elevråds- leder Iver Gladhaug Gry og alle som hadde bidratt til å bygge den solide gapahuken, før det var grilling av pølser og «prøve- sitting» inne i gapahuken. Dessverre kunne ikke Rolid- bakken barnehage være godt representert denne dagen, da de samtidig arrangerte besteforel- dre-dag, men noen var til stede og fikk med seg åpningen. Skal gjøre mer Lærer Daniel Haug kunne for- telle at det er mange snekker- kyndige i foreldreflokken. – Byggeleder var snekker Atle Strandbakke, mens Per Arne

hadde fått byggematerialer til en verdi av omlag 20.000 kroner, før han la til at foreldrene ennå ikke var ferdige med gapahuk- plassen. – Nå skal vi bygge krakker og gjøre plassen enda mer attraktiv, lovde han ungene og lærerne. Skogeier Gry Rolid Aas fikk æren av å klippe over snora og erklære gapahuken for åpnet til bruk. Elevrådsleder Iver Gladhaug var også med og tak- ket foreldre og Gry for den fine uteplassen.

Bergli hadde det overordnede ansvaret som leder for dugnads-

gjengen. Vi har uteskole én dag i uka og har lenge savnet en plass der vi kan ha tak over hodet når vi spiser matpakka vår i dårlig vær. Nå har vi fått det. Vi er vel- dig glade for den fine gapahuk- en, sier Haug. Etter grillingen var det lagt opp til natursti med spørsmål det skulle svares på på alle pos- tene, før ungene kunne leke gode gamle leker som «stubbe- sisten», «kongle på blink» og «boksen går». Per Arne Bergli mente de

Den store besteforeldre-dagen

Bestemor Berit Foss Bekkelund leker med barnebarnet Herman Onsrud Jensen i sandkassa i Rolidbakken barnehage i Redalen. Sammen med Kirsten Onsrud (sittende bak) besøkte hun fredag den årlige besteforeldre-dagen. (Foto: Odd Martin Hesjadalen).

ning. Så det hele er et opplegg basert på barnas egne premisser, og er en stor dag for både beste- foreldrene, ungene og de ansat- te i barnehagen, forteller Warnaar. Rolidbakken barnehage er en

avdeling av Diseth FUS-barne- hage AS. – I dag har vi 14 unger på avdelingen for de min- ste og 21 på avdelingen for de største. Det er også åtte voksne på jobb daglig, sier Berit G. Warnaar.

Magnus Røstad bruker Nikolay B. Martilas rygg som underlag for å skrive opp det første oppgavesvaret på post én i naturstien, mens de andre venter på å kunne løpe videre.

Made with