Onsdag 10. juni 2015

2

Onsdag 10. juni 2015 •

Ser på muligheten for kulturell byutvikling

Kultursjef Arne Moen ønsker nå å gjøre en grundig jobb for utviklinga av kulturlivet på Gjøvik. Utfallet av en mulig- hetstudie vil også være en viktig del av byutviklinga for Gjøvik. Ragnhild Fladsrud * rf@gjøviks-blad.no I forbindelse med behandling av reguleringsplanen for Farverikvartalet ble området til- tenkt konsertsal, samordnet med kunst- og kulturskole, tatt ut før vedtak om planen ble fattet. – Vi ønsker å gjøre en grundi- gere vurdering av hva som er hensiktsmessig plassering med tanke på det totale kulturtilbudet framover, både i forhold til kon- sertsal, nytt bibliotek og littera- turhus, utvidelse av kinoen med to nye saler, kunst- og kultursko- len og et nytt ungdommens hus, sier kultursjef Arne Moen. To spennende områder I forkant av et eventuelt vedtak om å sette i gang et mulighetsstudie, ser kultursjefen to spennende områder som han mener har mye å by på for å tilfredsstille behovet. Farverikvartalet, i området rett bak biblioteket og opp mot Storgata 10, er fortsatt aktuelt for å etablere en ny stor konsertsal med nødvendige tilleggsrom, samordnet med kunst- og kultur- skole i sentrum. – Dette kan være en konsertsal først og fremst for akustisk musikk, som vi ser for oss at kunne romme 700 publikum- mere, sier kultursjefen. Et annet område som har fanget interessen er Shell-tomta, som er parkeringsplassen ved Rundkiosken. – Denne er privateid av Oppland Interesser AS i dag. Dette er ei veldig flott tomt med store muligheter i sentrum, sier

Moen. Tomteeierne er positive til et byggeprosjekt om de får langsikti- ge leietakere med på laget. – Tomta er stor og kan romme mye av det vi har behov for, også påbygg av to nye kinosaler, mener Moen. Et godt og langsiktig felles- skap gjør det også aktuelt med utbygging av næringslokaler eller leiligheter for tomteeier. Lokstallen Lokstallen er et tredje alternativ som er tatt inn til vurdering. – Jeg anser dette som et spen- nende sted, kanskje som en min- dre konsertarena eller at det kunne vært ypperlig som et ung- dommens hus, eller kanskje roc- keverksted, sier Moen. Eier av bygget er ROM Eiendom. De ønsker å utvikle eiendommen og er åpne både for ombygging og/eller påbygg der- som det skulle være behov for dette. – Mandag har vi et møte hvor vi skal se nærmere på bygget og hva som kan være mulig her, sier kultursjefen. Viktig for byutviklinga Forslaget om å sette i gang en mulighetsstudie skal opp i kom- munestyret neste torsdag. Ved vedtak vil eksterne ressurser få oppdraget. Dette vil da danne et grunnlag for den videre vegen, sannsynligvis i 2016. – Dette vil være et betyd- ningsfullt byutviklingsprosjekt Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Morten Hauge, født 1955, døde 23. mai. Sigvald Hjelleset, født 1931, døde 18. mai.

Kultursjef Arne Moen i Gjøvik kommune ser på Shell-tomta som et spennende alternativ i forbindelse med et forslag om mulighetsstudie for framtidas kulturliv i byen. Farverikvartalet er også en mulighet.

hvor det vil være viktig å ta stil- ling til hvordan man vil utvikle byen i framtida også, mener kultursjefen.

En tanke er altså å bygge kul- turlivet videre i en akse langs elva og sentrum med Farverikvartalet. Om Shell-tomta

skulle være et bedre alternativ går utviklinga vekk fra elva og innover mot parken, skysstasjo- nen og Strandgata.

Svana på plass på Kallerud

Tirsdag morgen var parkvesenet i full sving i det 75 kvadratme- ter store bedet ved rundkjøringa på Kallerud. – Vi startet på mandag og blir nok ferdige her i dag. I morgen skal vi plante svana i rundkjø- ringa på Biri, forteller gartner Kristin Nydal, som har med seg tre til på laget i den store presi- sjonsjobben som må til når 1.000 blåkorg og 700 isbegoni- aer skal på plass med en svanes perfekte linjer på Kallerud. Alt av vårblomster og vår- puss er nå unnagjort, men en ting har vært litt annerledes i år. – Det har vært litt for kaldt for stemorsblomstene, så de har

Sesongarbeider Geir Omnes, til venstre, Terje Wangen og Kristin Nydal i Parkvesenet, samt sesongarbeider Mari Jacobsen var tirsdag i full sving med å få svana på plass ved rundkjøringa på Kallerud. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

ikke fått kommet så godt i gang som vi håpet. Nå skal jo snart

sommerblomstene plantes, sier Nydal.

En viktig museumssatsning for Mjøsa

at vi i området rundt ikke kunne ta drikkevann herfra. Utenkelig? Nei, absolutt ikke. For det var i ferd med å skje, før Mjøsaksjonen ble iverksatt i 1973. Denne miljø- aksjonen klarte i løpet av en tiårsperiode å redusere foru- rensingen, etter at det begynte å bli riktig ille. Fortsatt er Mjøsa utsatt. Derfor er det viktig at Mjøsas Ark bidrar til miljøbevissthet med sin miljøavdeling. Rent vann er ingen selvfølge noen steder i verden, men her i innlandet har vi et enormt vannmagasin som det er livsviktig å forvalte for framtida. Vi tror at Mjøsmuseet med sin nyskapning står for et vesentlig bidrag til dette.

var det stor båttrafikk, i forkant av jernbanens ankomst. Vi som lever i dag, kan neppe forestille oss hvor avhengige hedmarkinger og opplendinger var av inn- sjøen, året rundt. Samtidig har Mjøsa vært matfatet, selve livsgrunnlaget. I Mjøsas Ark finner vi blant mye annet helleristninger hen- tet til museet fra mjøskanten. Også våre tidlige forfedre var avhengige av innsjøen for å overleve. Vi synes også at det er naturlig og flott at Mjøsas Ark ikke bare viser fram gamle gjenstander, selv hvor spennende de måtte være. For tenk om vannet i Mjøsa forsvant, eller iallfall ble så forurenset at fisken ikke kunne leve der, og

Vi velger å kalle det historisk, når Mjøsmuseet nå endelig har fått etablert sin første permanente utstilling. Det har lenge vært et savn. I helga åpnet Mjøsas Ark. Her favnes det bredt, og det er mye mer enn bare Mjøsa som vises fram. Likevel er ikke navnet på utstillingen tilfeldig. Mjøsa har alltid vært en livsnerve, og at landets største innsjø får et slikt senter er på høy tid. Dette blir bokstavelig talt et vindu mot vannet. I dag er båttrafikken på Mjøsa begrenset til fritidsbåter og Skibladner. I tidligere tider var hele innlandsområdet avhengig av denne livsnerven. På slutten av 1800-tallet

twww.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 10. juni 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with