2016 Voorbeeld arrangementen

Arrangementen opleiding Apothekersassistent

Apothekersassistent

Examen-

Examen-

Examencode Titel werkproces/examen

eenheid

nummer

Exameneenheid

1

AA-BKT1-WP1

B1-K1-W1: Neemt de zorgvraag aan

A

2

AA-BKT1-WP2

B1-K1-W2: Voert medicatiebewaking uit

5

AA-BKT1-WP5

B1-K1-W5: Verwerkt cliënt gerelateerde informatie en

administratie

Exameneenheid

3

AA-BKT1-WP3

B1-K1-W3: Verzorgt uitgifte van medicijnen

B

4

AA-BKT1-WP4

B1-K1-W4: Geeft instructie over medicatiegebruik

Exameneenheid

6

AA-BKT2-WP6

B1-K2-W1: Geeft voorlichting en advies

C

7

AA-BKT2-WP7

B1-K2-W2: Adviseert over en verkoopt

zelfzorgmiddelen

Exameneenheid

8

AA-BKT3-WP8

B1-K3-W1: Stelt voorgeschreven (industrieel

D

gemaakte) geneesmiddelen beschikbaar

9

AA-BKT3-WP9

B1-K3-W2: Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen

beschikbaar

10

AA-BKT3-WP10 B1-K3-W3: Zorgt voor logistiek en beheer

Exameneenheid

11

AA-BKT4-WP11 B1-K4-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid

E

12

AA-BKT4-WP12 B1-K4-W2: Werkt aan bevorderen en bewaken van

kwaliteitszorg

Exameneenheid

13

AA-BKT4-WP13 B1-K4-W3: Werkt multidisciplinair samen en stemt

F

werkzaamheden af

Onderbouwing keuzes:

- Ex. A: Receptgerelateerd cliëntencontact is alleen bij aanname zorgvraag (recept). Daarna

wordt het recept elders in de

apotheek verwerkt (zonder de cliënt)

-

Ex. B: Receptgerelateerd cliëntencontact

- Ex. C: Niet- receptgerelateerd cliëntencontact. Opleiding kan zelf besluiten Ex. B en C samen te

voegen.

Ex. D: Bij WP 8 en 9 heeft de AA te maken met logistieke processen en het voorraadbeheer.

Vandaar de combinatie WP 8, 9 en 10

-

Ex. F: Geen cliëntencontact

Consortium Beroepsonderwijs voorbeeld arrangementen

Apothekersassistent serie 2016 concept 1

1

Made with