Onsdag 19. juni 2019

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Framgutua 27, 2848 Skreia. Tlf. 906 73 257. Post@sandvikinterior.no

Lena handelsstand forening

Onsdag 19. juni 2019 Nr. 25 • 92. årgang – etablert 1928 Måtte rydde opp etter gravearbeid Den nye vann- og

Glede på den nye hytta

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Odd Martin Hesjadalen

Trond Flaskerud, ordfører Guri Bråthen og Sjur Gjestvang (bil- det) kunne søndag glede seg over at den nye Rausteinshytta står ferdig gjenoppbygd etter brannen. Det var det også flere som gjorde, folk strømmet til på åpningen. Midten

avløpstraseen fra Lena til Skreia er ferdig lagt. Alt er likevel ikke i sin skjøn- neste orden. Grunneiere forteller om manglende opprydding av anleggs- søppel. Per Anton Aaseth og Kolbjørn Gjestvang (bildet) har tatt saken i egne hender og selv ryd- det unna avfall, en jobb de mener skulle vært gjort av entreprenøren. Nå vil de ha kompensasjon for utført arbeid. Samtidig kommer plan- og næringsenheten i kommu- nen med varsel om pålegg overfor entreprenøren, subsidiært byggeherren.

Mye å se på Stenberg

Legoklosser kan brukes til mye fint. Fire år gamle Vemund Lande Amundsen (bildet) kik- ket ivrig på de mange figurene og modellbygningene som var utstilt på tunet under Stenberg- dagen søndag. Side 3

Side 5

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

STORT UTVALG AV PLANTER! Stauder div. sorter Bjørkeblad- spirea Tor Japanspirea Nørholm

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

-50%

(149,-) KUN 110,-

(149,-) KUN 110,-

Vår siste utgivelse før ferien er 26. juni. Annonsefrist: mandag 24. juni. Korr.ann.: fredag 21. juni kl. 12.00.

Øre-nese-hals-spesialist Hudkirurgi Ortoped Gynekolog Operasjon for “brillefrihet” Kort ventetid! Bestill time i dag på 61 14 50 50 eller på mjoskirurgene.no

Dekkbark 3 stk KUN 150,-

ÅPENT: Hverdager kl. 09 - 19 (17) Søndag kl. 12 - 16

Bakkegt. 3, Gjøvik • 61 17 23 34 (2. etg. over Gjøvik apotek)

Lørdag fra kl. 11-15 ansiktsmaling Gratis

Lørdag fra kl. 11

Vinn fine pr ejakt Skatt

! eri emier og godt or barna f

Torsdag-lørdag Jungeldyra kommer

2

Onsdag 19. juni 2019 •

Hedersprisen til Frank Nyhus

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Felleseie på Totenåsen Søndagens åpning av Rausteinshytta ble en festdag. Selvsagt var det veldig spesielt for Toten-Trolls medlemmer, som har stått for driften i alle år. De har nedlagt utallige dug- nadstimer med å holde dette turmålet i drift gjennom mange år. Ikke bare bygde de hytta i 1964, de har også sørget for vedlikehold og drift. Det å drifte et slikt tilbud er ikke bare enkelt. Med mange ivrige skiturister har det vært nok å gjøre, men logis- tikken har også krevd sitt. For på et vegløst sted, langt fra all- farveg, kreves det mye ekstra for å holde åpent. Så brant hytta i 1976, det var en hendelse som gjorde inn- trykk på hele bygda. Klubbens medlemmer gikk på med krum hals, og sørget for å få på plass ei ny hytte i løpet av relativt kort tid. Ingen hadde vel forutsett at også denne utgaven av Rausteins-hytta skulle bli flam- menes rov, men det skjedde altså i 2016. I vår tid, med rask kommuni- kasjon og sosiale medier, spred- te nyheten seg hurtig på mor- genkvisten. Reaksjonene lot ikke vente på seg. «Alle» var lei seg og snart begynte folk å etterlyse gjenoppbygging av hytta. Ting måtte ta litt tid, viste det seg. I dag er det helt andre og strengere krav for å sette opp et nytt bygg, mye er foran- dret siden 70-tallet. Her var det i tillegg kompliserende faktorer. Både at hytta lå vegløst, og at dette er midt i et naturreservat. Ryktene begynte å gå om at det ikke kom til å bli noen gjen- oppbygging, og lokalavisa fikk flere henvendelser om saken. Nå står hytta der, topp moder- ne. Forskjellen fra den gamle hytta er påtagelig, selv om den også gjorde nytten sin. Det «alle» spør om nå, er om ikke hytta også kan ha åpent litt på sommerstid. Dette stiller klub- ben seg positiv til, men vi skal huske på at det kreves mye ekstra dugnad for å få det til. Det er en fin tur å ta seg fram til fots opp til toppen av Totenåsen, og det er gledelig at interessen er så stor. Nå må vi gratulere hele Toten og spesielt Toten-Troll med at ei ny tid har begynt på 820 meters høyde.

Frank Nyhus fra Kolbu IL ble på årsmøtet i Østre Toten idrettsråd tildelt rådets hederspris for 2018.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Det var en ekte ildsjel Østre Toten idrettsråd mente fortjente heders- prisen for 2018. Frank Nyhus har i snart 40 år stått på for Kolbu IL og for idretten generelt. En ja-person som alltid har stilt og stiller opp. Fantastisk bidragsyter Det ville føre for langt å ramse opp alt som Frank Nyhus har utrettet for Kolbu IL fra han som 16-åring spilte sin første A-kamp for laget i 1981. I dag står han oppført med rundt 630 A-lag- skamper. Men det er først og fremst som en fantastisk bidragsy- ter for fellesskapet i idretten Frank er kjent. En person som alltid bare er der og ordner opp samme hva det gjelder. Han startet med styre- verv i idrettslaget rundt 20-årsal- deren og har vært innom det meste av utvalg og komiteer, vært trener for aldersbestemte lag og nedlagt en enorm dugnadsinnsats på idrettslagets anlegg. Frank har fremdeles flere verv både i Kolbu IL og i Kolbu/KK fotball, der han er leder. Gledelig overraskelse For Frank kom hedersbevisningen som lyn fra klar himmel. Noe slikt hadde han ikke forventet. – Noe slikt var overhodet ikke i mine tanker. Så det kom som en stor og gledelig overraskelse, sier kolbuingen, som ikke er av de som bruker tid på å fremhever seg selv. Han bruker heller tiden på Kolbu Idrettslag og Kolbu/KK fot- Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Lovise Marie Bjørklund, Vestre Toten, født 1934, døde 23. mai. Edgar Milward, Vestre Toten, født 1936, døde 30. mai. Unni Irene Juel Sivesind, Vestre Toten, født 1946, døde 30. mai. Amir Ziani, Vestre Toten, født 2019, døde 7. juni. Jan Arnt Bakke, Østre Toten, født 1938, døde 28. mai. Egil Ellingsen, Østre Toten, født 1943, døde 7. juni. Ann Kristin Fiskerstrand, Østre Toten, født 1998, døde 1. juni.

Frank Nyhus ble på årsmøtet i Østre Toten idrettsråd hedret for sin store innsats i Kolbu IL og i Kolbu/KK fotball med idrettsrådets hederspris for 2018.

ball, som han var med på å stifte i 1994. – Det har nok blitt noen timer i løpet av de snart 40 årene jeg har holdt på. Men hvor mange? Nei, det har jeg ingen oversikt over, sier Frank, som i 2006 ble utnevnt til Kolbu idrettslags første æres- medlem. Ny leder i idrettsrådet Årsmøtet som denne gangen ble holdt i klubbhuset til Østre Toten skilag, ble som vanlig greit og ryddig avviklet under ledelse av idrettsrådets leder John Grønvold Vår kjære mor, svigermor og bestemor Palma Hjørdis Eng døde brått i troen på sin Frelser, 87 år gammel. Lena, 17. juni 2019 Per Kristian Stein Morten † Bjørn Henrik Evelyn Mette Kenneth, Heidi, Torbjørn Begravelse fra Kolbu kirke tirsdag 25. juni kl. 11.00. I stedet for blomster ønskes en gave til Frelsesarméen, Lena. Alle er velkommen til minnesamvær på Toten Gjestegård.

Skoglund. Det møtte 19 stemme- berettigede fra 13 idrettslag. Dessuten møtte fem ikke stem- meberettigede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig god- kjent. Det samme ble det frem- lagte forslaget til budsjett. Også idrettsrådets forslag til hvilke kri- terier som skal legges til grunn ved ved fordeling av LAM-mid- ler for 2019, samt idrettsrådets handlingsprogram for 2019, ble enstemmig godkjent.

Peter Lerche Raadal ble valgt til ny leder etter John Grønvold Skoglund som hadde frasagt seg gjenvalg. Nestleder ble Jo Solberg. Øvrige styremedlemmer ble Kai Henning Stensrud, Kathrine Espelien Gjestvang, Ole Jakob Haugen, Karoline Nikkerud og Aase Laeskogen. Varamedlemmer John Grønvold Skoglund og Nina Svellet. Revisorer: Monica Hovelsrud og Harriet D. Stensrud. Vår kjære far, svigerfar, bestefar og oldefar Rolf Panengstuen døde fra oss i dag, 89 år gammel. Takk for alle gode minner. Hvil i fred. Kapp Bo- og servicesenter, 12. juni 2019 Anne Marit Sverre Per-Erik Kristin Eva, Kari, Mari, Hanne, Lars-Erik, Nora, Selma, Knut Harald Øvrige familie Begravelse fra Totenviken kirke fredag 21. juni kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til LHL. Velkommen til minne- samvær på Hoff Gjestgiveri.

Min kjære far og svigerfar, vår gode bestefar, oldefar og vår onkel Einar Borgen døde fra oss i sitt hjem i dag, 93 år gammel. Mor har rakt ut hånden,

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

far har grepet den, på den andre siden, møtes de igjen. Skreia, 14. juni 2019 Mona og Terje Tone og Thomas Theodor og Ludvig Øvrige familie

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Randi

Ivan

Begraves fra Balke kirke fredag 21. juni kl. 11.00. Velkommen til minnesamvær på Hoff Gjestgiveri.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

3

• Onsdag 19. juni 2019

Årets folkefest for allmuen på Toten

Rud inngår samarbeid Stian Pettersbakken ble i fjor høst ny eier av Rud klokker- gård på Bøverbru. Ihle-man- nen ønsker å bruke gården til å formidle historie og kultur. Samtidig har han besluttet å foreta nødvendig restaurering av gården og dens mange bygninger. Arbeidet er allere- de i gang. Nå har Pettersbakken inngått en intensjonsavtale med Vestre Kommunen ser nemlig stor verdi i at Rud klokkegård eta- bleres som en kulturformid- lingsarena. – Kulturhistorisk formid- ling, konserter og annen akti- vitet på Rud klokkergård vil være et verdifullt tilskudd til Vestre Totens kulturliv. Kommunen og eierne av Rud klokkegård vil kunne ha gjen- sidig glede av hverandres res- surser, uttaler kultursjef Elisabeth Lund. Hun legger til at kommu- nen kan bidra med markedsfø- ring, formidle kontakt med aktuelle aktører og samarbeide om arrangementer. Ny bru over Lenaelva Østre Toten kommune har besluttet å bygge ny bru over Lenaelva ved Kloppen, og det får noen konsekvenser. Arbeidet starter 5. august, med riving av gamle Kloppen bru. Anleggsperioden strekker seg fram til og med 20. sep- tember. Kloppvegen kommer til å være stengt i hele anleggsperioden. Det blir ikke skiltet med noen omkjøring. Fire har søkt ny jobb Østre Toten kommune har ledig stilling som bolig- og eiendomsutvikler. Det er fire søkere til stillingen, som har tiltredelsesdato 1. august. Søkerne er Olena Alizi, Hønefoss, Solveig Jarstad- marken, Øyer, Ilse Konings, Nordre Toten og Farahmand Sabetrasekh, Strømmen. Toten kommune ved Fyrverkeriet kultur.

Som vanlig på denne tiden av året var Weide- mann-familien sist søn- dag klare til å ta i mot gjester fra allmuen til fol-

kefest på sin vakre embedsmannsgard Stenberg.

Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

Selv om skyene hang tungt over bygda, kom folk i hopetall for å oppleve litt av kulturtradisjonene som fortsatt står sterkt på Toten. Laurits Weidemann og familien satt ute på tunet og drakk kaffe og eplevin da de første gjestene ankom ved 12-tiden søndag. Etter hvert ble det tradisjonen tro tid for å presentere seg for gjestene, da både døtre og den strenge husfade- ren fortalte sine historier til et lyd- hørt publikum. Mens dette foregikk var arbeidsfolk på gården i arbeid, blant annet med å luke bed og ordne i blomsterhagen, selv om det var søndag. Ingvild Nygård og Veslemøy Linde sto på hodet i blomsterbed og luket. Begge kom fra Vestre Toten hagelag, som har ansvaret for blomsterbedene med planting og vedlikehold. – Vi bruker å ha en dugnad på våren, men nå var det tide å få bort litt ugras. Staudebedene er vårt ansvar. I vår plantet vi blom- karse og kornblomster. Vi må holde oss til planter som var van- lige på Widemann-familiens tid. Vi får heller ikke gjødsle med annet enn det som ble benyttet Mikkel A. Andersen er interessert i totenkniver. Egentlig hadde han bestilt en totenkniv av knivmaker Terje Karlsen fra Raufoss til sin konfirmasjon, men det ble et ikke noe av. Derfor var han tilbake på Stenbergdagen for å bestille en den gang, forteller de to. Med «dansedukker»

Weidemann-familien tar seg en kaffetår og glass eplevin før gjestene ankommer embedsmannsgarden for den årlige folkefesten for allmuen. Fra venstre; Jomfru Quist (Elsa Glæserud), Ingeborg Marie, «Bolly», (Gunnhild Flesvig), Nahyda (Maren Markestad), Amalie, «Malla», (Anna Slettum), Ditlevine Marie (Kirsten Gustad) og amtmann Lauritz Weidemann (Bjørn Iversen).

Det ligger mange timers arbeid bak den flotte modellen av Stenberg som 14-årige Johannes Bjørke Sollien nå har utvidet med både kornlager og stabbur, siden den første modellen av hovedbyg- ningen sto ferdig i fjor.

ny kniv av Karlsen som han skal få om ikke så lenge. Fra Kvemsbygningen like ved kunne en høre sirlige toner fra langeleik. Her satt Marit Steinsrud og Turid Berge Endrerud og spilte. De spede tonene trakk folk innendørs, der de to folkemusikerne satt i lyset fra et vindu og tryllet fram toner fra den norske folkesjela. Turid kunne fortelle at hun har tatt opp på knivmaker Terje Karlsens utvalg av fine knivarbeider. Samtidig benyttet unggutten anledningen til å bestille en kniv av den dyktige karen. Mikkel A. Andersen sammen med bestemor Berit Reinsvollsveen ser

en gammel tradisjon med å bruke to små «dansedukker», knyttet til spillepinnen hennes, slik at de danset i takt med musikken. Har utvidet Fire år gamle Vemund Lande Amundsen var ivrig opptatt med å se på Johannes Bjørke Solliens flotte legomodell av Stenberg. I fjor tok vi bilde med Johannes og hovedbygningen. Til årets Stenbergdag hadde har han gjort ferdig både stabburet og et korn- lager. Hvis du snudde modellen, kunne en se at han også hadde modellert inventar og mennesker i gang med ulike arbeidsoppga- ver. Til og med spøkelset på Stenberg hadde han fått med. Men enda er 14-åringen ikke fer- luket i blomsterbedene, mens Weidemann-familiens medlem- mer fortalte gjestene om gar- dens og familiens historie. Det skal være ugrasfritt i bedene på en embedsmannsgard. «Gardsarbeiderne» Ingvild Nygård, t.v., og Veslemøy Linde

dig. Nå står låven på byggepla- nen, men den er diger og krever mange legoklosser og arbeidsti- mer. Les også om hans modell av Rausteinshytta på midtsidene i dagens avis. «dansedukker» som et innslag mens hun spilte langeleik sam- men med Marit Steinsrud i Kvemsbygningen. Turid Berge Endrerud har tatt opp igjen tradisjonen med

VI ER I NÆRHETEN NÅR DU TRENGER OSS

- Lav solbue i Norge gir 700 W pr m² vindu...

NÅ! å solskjermingen F på plass

SYNNØVE RUSTAD

GODE PRISER!

T • 61 19 52 20 • Hele døgnet www.nettum.no ØISTEIN NETTUM TOM ROGER GULBRANDSEN KATHRINE GJESTVANG

«Skraaruds Eldølen» trakk fulle vognlass med barn og voksne i ende- løse turer rundt om på Stenberg gjennom hele dagen søndag. På kus- kesetet satt Mona Elisabet og Reidar Håkenstad og holdt tømmene.

GRATIS befaring/tilbud: 95 300 800 - kjellsmarkiser.no

4

Onsdag 19. juni 2019 •

Blomsterprakt til ære for fotballen

Travelt for brannvesenet

Brannvesenet rykker ut sta- dig oftere. (Foto: Jon Olav Andersen). Brannvesenet i Østre Toten har hatt et uvanlig travelt halvår, viser statistikken. Det har aldri tidligere vært så mange utrykninger på så kort tid. – Fram til denne uka har vi så langt i år rykket ut 97 ganger. Ved utgangen av juni i fjor var tallet 72, mens det året før var på 60, sier brann- sjef Bård Henriksen i Østre Toten. Fortsetter utviklingen på samme måte ut året, ender det med i underkant av 220 utrykninger. Det er i så fall rekordhøyt. Det er nærliggende å tenke at dette skyldes flere branner, men slik er det ikke. Det bren- ner ikke mer. Brannvesenet rykker også ut på en rekke andre typer oppdrag. – Vi ser en økning i alle typer oppdrag, men den stør- ste økningen kommer i forbin- delse med automatiske brann- alarmer. Så langt i fjor hadde vi 12, mens det i år er 28-29, opplyser brannsjefen. Selv om mange husstander skaffer seg brannvarslingsan- legg koblet opp mot vaktsel- skaper, er det ikke dette som forårsaker økningen. – Stadig flere næringsvirk- somheter installerer automa- tiske brannvarslingsanlegg, så da er det ikke unaturlig at tal- let på utrykninger øker, mener Henriksen. Som en prøveord- kapasitet. Likevel har det ikke blitt færre helserelaterte utryk- ninger for brannvesenet. Tvert i mot, det er en liten økning. – Det sier kanskje noe om at bistandsbehovet i samfun- net er økende, mener brann- sjefen. ning har Østre Toten fått ambulanse stasjonert ved brannstasjonen når det er

Folkeakademiet Vestre Toten sørger nok en gang for vakre blomster i Storgata på Raufoss. I år falt valget på gule blomster, for å hedre fremadstormende Raufoss Fotball. – Folk her på Raufoss er stolte av klubben, sier Hans Vold Vikersveen, leder i Folkeakademiet Vestre Toten. Her ser vi ham sammen med støttespiller Mahmut Öndes, innehaver av kulturkafeen Efesos.

A-laget til Raufoss kan skilte med flere sterke resultater i årets Obos- liga. Nå blir klubben hedret med gule blom- ster i Raufoss sentrum. Bak står Folkeakademiet Vestre Toten og Sammen på Raufoss. For fjerde år på rad pynter Folkeakademiet og Sammen på Raufoss opp med vakre blomster i Storgata. For første gang har de besluttet å benytte gule blomster. Valg av farge er på ingen måte tilfeldig. Direktoratet for samfunnssik- kerhet og beredskaps årlige kommuneundersøkelse viser at 71 prosent av kommunene i Innlandet oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. – DSBs undersøkelse bekref- ter at kommunene i Innlandet jobber bra med samfunnssikker- het, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae i DSB. – Det har vært økt oppmerk- somhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

– Fotballen på Raufoss står sterkt. Nå opplever vi at a-laget gjør det veldig bra i serien. Overraskende bra vil nok kanskje noen si. Og det er ingen tvil om at alle på Raufoss er stolte over det laget presterer. Vi ønsker å bidra med blomster i klubbens farger, sier Hans Vold Vikersveen, leder i Folkeakademiet Vestre Toten. Han er i tillegg distriktsleder for Folkeakademiet i Hedmark og Oppland. Flere arrangementer Vikersveen forteller at ti blom- sterkasser og 12 blomsteropp- heng skal pryde Storgata i som- mer. – Vi samarbeider tett med et lokalt gartneri, og vi har fått Gjennom kommunal bered- skapsplikt har beredskap, krise- håndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene. Innlandet ligger over lands- gjennomsnittet i å oppfylle de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt, sier fylkesbe- redskapssjef Asbjørn Lund i Innlandet. 62 prosent av kommunene i Innlandet har vært rammet av naturhendelser de siste to årene. De melder om skred, sterk vind og flom som de største utfor- dringene. Det er en klar

rundt 10.000 kroner av privatper- soner og lokalt næringsliv. Det gjør at vi kan sette ut flere blom- ster i år enn i fjor. Målet er å glede alle på Raufoss, ikke bare fotballklubben. I tillegg er det jo slik at Raufoss snart blir by. Da er det jo greit å pynte med blom- ster, sier han. – Hvordan er tilbakemelding- ene fra innbyggerne? – Vi har høstet mye positiv respons for jobben vi gjør. Og det er jo ingen tvil om at blom- ster bidrar til hyggelig stemning. Det skaper i tillegg en koselig ramme rundt arrangementene i sentrum, sier Vikersveen. Folkeakademiet er en nasjonal organisasjon med fokus på folke- opplysning- og kulturformidling. Målet er å øke livskvaliteten for sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samar- beider tett med for eksempel politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret. Kommunene i Innlandet ligger noe over lands- gjennomsnittet når det gjelder samarbeid med andre aktører. Spesielt høyt skårer de på sam- arbeid med andre kommuner, offentlige aktører og Sivilforsvaret.

den enkelte innbygger gjennom deltakelse på de ulike aktivite- tene. I 2018 gjennomførte dis- triktskontoret i Hedmark og Oppland hele 250 ulike program innenfor alt fra sang og musikk til utstillinger, debatt og foredrag. Folkeakademiet står også bak en rekke arrangementer på Raufoss. Ofte benyttes kulturkafeen Efesos som arena. Lahlum og Prøysen – Mahmut Öndes, som har drevet Efesos i ni år, er en viktig støtte- spiller for oss. Han sier aldri nei og stiller alltid opp. I høst får vi besøk av Hans Olav Lahlum. 1. november skal han presentere biografien sin om Reiulf Steen. 8. november kommer Elin Prøysen og Egil Johansen for å fremføre viser av Alf Prøysen og Vidar Sandbeck. Også det skjer ved Efesos, forklarer Vikersveen. Siden 1998 har Folkeakademiet gjennomført 2.100 ulike program bare i Vestre Toten. – Vi har vært frampå og fått i stand mange aktiviteter. Måler er å favne bredt og samarbeide med så mange som mulig, sier Vikersveen. Folkeakademiet er ofte til stede på institusjoner rundt om kring i kommunen. De samarbei- der også med Mental Helse Toten der de gjennomfører en rekke kurs med ulike tema. Folkeakademiet gjør utvilsomt en god og viktig jobb.

Beredskapen i Innlandet er god

SOLSK JERMING

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen *ved kjøp av terrassemarkise innen 28.06

www.scandic.no

5

• Onsdag 19. juni 2019

Vil ha erstatning etter forsøpling

Sju vil bli miljøveileder Skreia ungdomsskole skal fra 1. august ansette en miljøveile- der i hundre prosents stilling. Det er sju søkere: Marte Bøvre, Hedalen, Marianne Dybdal, Gjøvik, Ann Kristin Pedersen, Skreia, Mari Wangen, Skreia, og en kvinne som er gitt fritak fra å stå på offentlig søkerliste. Konserter i Hoff kirke Hver onsdag i juli inviterer Hoff menighet til sommerkon- sert i Hoff kirke. Først ut er Bjørg og Tommy Karlstad 3. juli. Ekteparet spiller henholds- vis fløyte og saksofon. 10. juli er det duket for Olve Wendelbo på cello, før trompetisten Kjell André Wiklund spiller 17. juli. Konsertene i Hoff kirke avslut- tes med sang og orgel 24. juli. Medvirkende er Anne Marte Kløvrud og Robert-Eva Brodacki. Dorthe var raskest Med tiden 57,18 var Dorthe Ballangrud Seierstad fra Raufoss IL raskeste kvinne av de som gikk 20 kilometer i rul- leskirennet Totenrullen. På her- residen gikk Kristoffer Alm Karsrud fra Raufoss IL inn til tiden 51,41. Det var nær to minutter raskere enn andre- Initiativtakeren til rulleskirennet Totenrullen, raufossingen Vetle Thyli, ble nummer 10 i men- nenes eliteklasse som gikk 50 kilometer. Klassen ble vunnet av Martin Johnsrud Sundby. Tap for Raufoss 2 Raufoss 2 måtte mandag reise fra møtet med Tiller i Trondheim uten poeng. Tiller tok ledelsen på straffespark. Marius Alm utliknet på frispark slik at det sto 1-1 ved pause. Med to scoringer i starten av andre omgang sikret Tiller seg seieren i oppgjøret. Besøk vår butikk! Vi har innlandets største utvalg innen bad og vvs! Gjøvik, Jesper Hansen, Raufoss, Mina Månum, mann Petter Thorslund Aadland fra Nittedal IL.

Per Anton Aaseth (t.v.) og Kolbjørn Gjestvang er oppgitt etter å ha funnet mye søppel ved den nye kloakktraseen. De mener entreprenø- ren ikke har gjort jobben sin. Plan- og næringsenheten i kommunen er av samme oppfatning, og har kommet med varsel om pålegg over- for entreprenør Paul Berg AS.

ninger og stikkledninger fjernet. VA-prosjektet berører 22 land- brukseiendommer i større eller mindre grad. Flere har klaget over manglende opprydding av anleggssøppel. Grunneierne Kolbjørn Gjestvang og Per Anton Aaseth har vært i kontakt med kommunen flere ganger. Flere befaringer er også foretatt, både med kommunen, entreprenør Paul Berg AS og plan- og næringsenheten. – Jeg har selvsagt forståelse for at det blir søppel i forbindelse med et så stort prosjekt. Men jeg har ikke forståelse for at det ikke ryddes. Her har ikke entreprenø- ren gjort jobben sin, mener Gjestvang, som er grunneier og eier på Smeby Vestre på Bilitt. Vil ha erstatning Gjestvang har ikke tall på hvor mange timer han har brukt på å rydde søppel. – Ved påsketider lå det plas- Paul Berg AS både i byggemøter og i daglige samtaler, og påpekt manglende og dårlig rydding. Det er også slik at det alltid være litt søppel i forbindelse med et bygge- prosjekt som dette. Noe er altså gjort, men det hadde vært ønskelig at det hadde skjedd raskere, sier Ravnsborg. Daglig leder Oliver Denk i Paul Berg AS beklager at selskapet ikke har ryddet anleggssøppel på en til- fredsstillende måte. – Vi tar selvsagt dette på største

trør, drens- og vanningsrør på jordet. Jeg la det i en haug slik at det skulle være lett for entrepre- nøren å fjerne det. Isteden ble søpla kjørt over og knust. Det gjorde meg både oppgitt og for- bannet, sier Gjestvang og legger til: – Ødelagte rør er ikke bare farlig for miljøet, det utgjør i til- egg en stor risiko for punktering ettersom delene er veldig spisse, sier han. Men Gjestvang er ikke alene om å ha brukt mange timer på å plukke opp søppel etter entrepre- nøren. Per Anton Aaseth er i samme situasjon. Også han har hatt flere befa- ringer. – I tillegg til å plukke mye søppel har jeg flere ganger måttet ta meg fri fra jobben for å ringe og være med på befaringer. Det skulle ikke være nødvendig, sier Aaseth, som også er grunneier på Bilitt. Han er i tillegg leder for alvor, og har tatt grep for å fjerne søpla. Samtidig har det ikke vært lett å fjerne all plast og alle rør. Det henger sammen med at mye av gravearbeidet ble utført i vinter, og en del søppel ble liggende under snøen. Det dukket opp igjen i vårløsningen. Det er også slik at det er blitt mye mer fokus på plas- tavfall knyttet til anleggsvirksom- het. Der har vi nok ikke vært flin- ke nok, men vi skal nå endre egne rutiner. Vi har hatt flere møter allerede, sier Oliver Denk.

Bilitt velforening og representant for Trannumsgutua. Kommer med varsel Sammen med Kolbjørn Gjestvang vil han fremme erstatningskrav. – Vi har besluttet å sende krav for alt vi har gjort med tanke på opprydding, sier karene og legger til at flere grunneiere stiller seg bak. Siste nytt i saken er at plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune har kommet med varsel om pålegg overfor entreprenør Paul Berg AS, sekundært vann- og avløpsenheten. – Plan- og næringsenheten som forurensningsmyndighet kan pålegge entreprenøren som utfører og forsøpler, og sekundært vann- og avløp som byggherre, å sørge for at avfallet blir fjernet. Dette vil bli gjort dersom vi ikke senest 28. juni 2019 mottar tilbakemelding om at rydding er foretatt. Et even- tuelt pålegg er hjemlet i forurens- ningsloven paragraf 37, skriver Inger Lise Willerud, klima- og miljørådgiver i Østre Toten i et brev. Willerud var selv med på en befaring 24. mai i år. I brevet skriver hun at det ble avdekket en rekke små og store avfallsfragmenter som må betraktes som søppel og som tydelig kan knyttes til gravear- beidet langs traseen. Det meste var plastavfall. Samtidig skriver hun at plast som søppel er et globalt problem som må tas på alvor. rud påpeker i brevet at plast kan gi store skader for bei- tende dyr.

Grunneiere vil fremme krav om erstatning for manglende opprydding av søppel i forbindelse med bygging av ny overføringsledning mellom Skreia og Lena. Samtidig kommer plan- og næringsenheten med varsel om pålegg. Vann- og avløpsenheten i Østre Toten kommune er byggherre for det største grøfteprosjektet på Toten noen gang. Ny overfø- ringsledning skal på sikt sørge for at kloakken fra 3.800 perso- ner ledes fra Lena til Skreia ren- seanlegg. Grøftearbeidet startet i januar i fjor. Hele overføringsled- ningen ligger nå i jorda. I forkant av arbeidet ble gamle hovedled- Entreprenøren har allerede bekla- get og lover å rydde opp. Samtidig forteller prosjektleder Kåre Ravnsborg i vann- og avløp at oppryddingsarbeidet er i gang. – Entreprenøren har ryddet noe. Resten vil bli gjort så fort som mulig, sier Ravnsborg til Totens Blad. Han legger til at vann- og avløpsenheten i Østre Toten ikke er fornøyd med måten ryddearbei- det pågikk tidligere i vår. – Vi har gjentatte ganger i løpet av våren vært på entreprenøren Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Vann- og avløpsenheten er ikke fornøyd

Din lokale rørlegger i over 95 år! Ø. Totenveg 109, Gjøvik – Tlf. 61 18 91 50

6

Onsdag 19. juni 2019 •

Toten

RUNDT PÅ •

Tips redaksjonen: 61 16 87 50 www.totensblad.no

Har det helt topp i nye lokaler på Lena

Postboks 4, 2851 Lena Tlf. 61 16 87 50 Utgiver: MVL Media AS , Lena Opplag: 13.708

På niårsdagen tok de butikken på nakken og flyttet, inneha- verne av Skapeglede på Lena. Nå er de på plass i 20 kva- dratmeter større lokaler i Gudbrandsengården, nederst i Lenagata. Her ønsker de å slå nye røtter og la kreativiteten blomstre i mange år framover etter flyttingen fra Silogata. Det er blitt bedre parkerings- muligheter, og en praktisk kjeller har de også fått seg. – Det har vært veldig hyg- gelig de siste dagene. Kundene har kommet med gaver og gratulasjoner til oss, forteller Anne Kjersti Reinsby Berg og Grethe Nordengen Opsahl. Opprinnelig er de blomsterdekoratører, og det har de kombinert med sin egen grunnleggende skapegle- de. Butikken holder stengt på mandager, og da er de gjerne ute i felten. Enten i strand- kanten med gummistøvler eller i en låvevegg med brekkjernet klart. Halvparten av det de har i butikken er egenprodusert, med Toten 24. juni er det jonsok 24. juni: Dagen i dag kalles «jonsok» og var i den kirkeli- ge festkalenderen døperen Johannes fødselsdag. Johannes ble ansett som en forløper for Jesus. Allerede på 400-tallet ble derfor festen til minne om hans fødsel lagt til 24. juni, et halvt år før julaf- ten, som angivelig var Jesu fødselsdag. I følge kirkefade- ren Augustin (ca. 400), ble Johannes’ festdag lagt til sommersolhverv for å fordri- ve en gammel hedensk feiring som lenge hadde funnet sted på denne dagen. Får støtte til tilbud Fylkesmannen har gitt Østre Toten kommune et tilskudd på 150.000 kroner til etable- ring og videreutvikling av frisklivs- og mestringstilbu- det. Det var 1,8 milloner til fordeling, og det kom inn søknader på seks millioner kroner. Søker til kulturskolen Østre Toten kommune har en ledig stilling som musikk- og kulturskolelærer. Søkerne er Line Horntveth, Skreia, Roy Nikolaisen, Gjøvik og Tor Andreas Walhovd, Dokka.

Trykk: Hamar Media AS Annonsepriser: Alm. plass 10,10 pr. mm Tekst plass 14,30 pr. mm Abonnement: Helår kr. 845,- post@totens-blad.no annonsebestilling: annonse@totens-blad.no

Besøksadresse Totens Blad: Hauggata 10, Lena

Daglig leder: Morten Linnerud Telefon 951 75 456 morten@totens-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Telefon 908 34 934 jonolav@totens-blad.no Journalist: Karsten Nyborg Telefon 982 32 341 karsten@totens-blad.no Journalist: Ole Ludvig Rosenborg Telefon 908 59 449 ole@totens-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Telefon 414 76 899 hanserik@totens-blad.no Annonsekonsulent: Frode Leonardsen Telefon 901 55 697 frode@totens-blad.no Produksjon: Vibeke Sveen Telefon: 934 77 026 vibeke@totens-blad.no Produksjon: Janett Alice Olijnyk Telefon 982 32 392 janett@totens-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Telefon 908 43 488 rf@totens-blad.no

De har hatt det moro på jobb i ni år, og det har de tenkt å fortsette med, Anne Kjersti Reinsby Berg og Grethe Nordengen Opsahl, som nå har flyttet butikken sin. (Foto: Jon Olav Andersen).

som stolt utgangspunkt. Da skal det også hentes lokale råvarer til produksjonen. De innkjøpte varene fra andre produsenter er ikke det som pryder forsidene av interiør- magasiner. Her handles det

inn på magefølelse. – Magefølelsen har ligget i bunn alle disse ni årene, vi vel- ger det vi selv synes er fint, forsikrer de to. I tillegg til alt som for øvrig kan muntre opp og glede i et

hjem, selger de også blomster, uten å definere seg som en blomsterbutikk. – Vi har likevel mange opp- drag, enten det handler om brudebuketter eller noe til en begravelse, forteller de.

Navn:

Vekt: Redskap: Dato: Type fisk: c&r:

Per Erik Halvorsrud 741 Flue

5/5 Harr 29/5 Harr 27/5 Harr 6/5 Harr 5/5 Harr

x x x x x

Harrbørsen

Waldemar Siry Waldemar Siry Waldemar Siry

681 Flue 640 Flue 600 Flue 600 Flue

Morten Sommerfelt

Øyeblikk som var

Følg Totens Blad også på Facebook

5 9 3 2 1 4 7 8 6 7 8 4 9 3 6 5 2 1 2 1 6 7 5 8 9 4 3 6 7 8 3 9 5 2 1 4 3 2 1 6 4 7 8 5 9 4 5 9 1 8 2 3 6 7 8 6 7 4 2 3 1 9 5 1 4 2 5 7 9 6 3 8 9 3 5 8 6 1 4 7 2

Bildet er fra den store fotosamlingen etter Sigurd Røisli. Noen har giftet seg, men hvem er det vi ser? Bildet er tatt i mars/april 1950, hjemme hos fotografen. Opplysninger om dette bildet kan gis til Mjøsmuseet, kontaktopp- lysninger finner du under bildet. Det går også an å ta kontakt med Kjell Røisli dersom du vet noe om bildet, han treffes på telefon 905 52491. Husk å oppgi referansenummer TMF- 05169.

Løsning

Sudoku 12.6.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 911 70 500 eller epost til post@mjosmuseet.no

7

• Onsdag 19. juni 2019

Takker av etter 23 år med kinamat

Sykefraværet ned fra i fjor Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på seks prosent i første kvartal i år. Sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, var nedgangen i sykefraværet i Innlandet på 2,6 prosent, mens den var på 1,4 prosent i lan- det, sier direktør Bjørn Lien. Sykefraværet var som van- lig lavere for menn enn for kvinner. I tillegg var nedgang- en sammenlignet med første kvartal i 2018 ubetydelig for kvinner, mens den var på 4,8 prosent for menn. Margrethe Østbye fra Raufoss er eneste søker til en stilling som vernepleier i Vestre Toten kommune. Arbeidssted er Ytterskogvegen/Tyttebærstien omsorgsboliger. Advarsel etter bålbrenning Vestre Toten kommune har tidligere vedtatt forbud mot åpen brenning av avfall. Formålet er å forhindre for- urensning og helseproblemer. Nå har en huseier på Raufoss fått skriftlig advarsel etter brudd på lovverket. Brenningen fant sted tidlig i juni. Ved gjentakelse har råd- mannen delegert myndighet til Søker som vernepleier

Borong Shen (fra venstre) og Guofen Song har drevet Din Kro på Lena i 23 år. Nå har de solgt virksomheten til Yun Lat Cheng og Feng Pan.

I 23 år har Borong Shen og Guofen Song servert kinamat til sultne tot- ninger. Nå har ekteparet solgt arbeidsplassen sin på Lena. – Det er trist å tenke på, men helsa må komme først, forteller de. Nye eiere er på plass. Kundeservice og god mat har vært ekteparets varemerke helt siden starten for Din Kro i 1996. De første årene lå restauranten bak den gamle brannstasjonen. I 2005 ble hele bygningen flyttet til dagens plassering ved Lenaparken. Lange dager, høyt tempo og lite ferie har preget arbeidslivet til Borong og Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Guofen. Men smilet har de alltid hatt på lur. Nå har ekteparet fått beskjed om å trå ganske hardt på bremsen. – Vi sliter med helsa begge to. Jeg fikk hjerteinfarkt for ett år siden. Legen min har sagt at jeg må ta med ro og holde meg langt unna stress, forklarer Borong. Kona legger til at hun sliter med ryggen. – Jeg har operert to ganger og klarer ikke lenger å stå og lage mat hele dagen, forteller hun. Blir boende på Lena Ekteparet har bodd på Lena like lenge som de har jobbet der. Og de har ingen planer om å flytte, selv om begge barna bor i Oslo. – Vi trives kjempegodt her. Etter 23 år har vi blitt kjent med så mange. Og kundene våre har vært veldig hyggelige. Vi har ingen planer om å flytte. – Hvordan blir det å forlate

Din Kro etter 23 år? – Det blir både rart og trist. Men vi har ikke noe valg. – Nå skal vi slappe av og nyte tilværelsen. Men det kan hende vi kommer til å jobbe litt etter- hvert. Hvis helsa blir bedre, sier ekteparet og smiler. I tillegg ønsker de å bidra med litt starthjelp til de nye eierne, Yun Lat Cheng og Feng Pan. Begge kan skilte med lang erfa- ring fra restaurantbransjen. De to parene kjenner hverandre fra før. Ønsker å flytte hit Yun har jobbet som kokk i Norge i snart 30 år, hovedsakelig i Oslo- området. Han har kokkeutdan- ning fra hjemlandet Kina. Kona Feng er utdannet servitør og kom til Norge for 17 år siden. – Hvorfor har dere valgt å ta over Din Kro? – Borong og Guofen har sagt så mye pent om befolkningen

og kundene. Samtidig hadde vi lyst til å drive vårt eget sted. Vi følte at Lena var et riktig valg, sier ekteparet, som er bosatt i Oslo. Der blir de ikke værende så mye lenger. De er på jakt etter husrom, og sønnen har allerede fått skoleplass på Lena-Valle videregående. De ønsker også å servere mye av den samme maten som Borong og Guofen hadde på menyen. Det vil si kinamat, pizza og hamburgere. – Mye vil bli videreført. I til- legg utvider vi med en del nye retter fra Kina. Det skal også være mulig å bestille norske ret- ter, forteller de.

å ilegge tvangsmulkt. Planlegger tribune Skreia idrettslag ønsker å bygge en tribune inne i

Skreiahallen. Den er tenkt å være andreetasjen på tilbygget til hallen, med glassrekkverk mot hallen. Planen er at den skal gi plass til 70-80 til- skuere, går det fram av refera- tet fra forhåndskonferansen.

RENOVERING BAD OG VÅTROM UTFØRES

NYTT TAK?

ȱ

ȱ

Alle typer tak Stein, plater, papp, folie og shingel. Alt i beslag.

Vi forhandler takprodukter fra

I samarbeid med:

ȱ

Raufoss Tak & Blikk AS • raufoss-tak rtbas.no Telefon: 61 19 12 50 • www.rtbas.no

ȱ

8

Onsdag 19. juni 2019 •

Lesehestene har planene klare

Raufoss tapte 5-1 Raufoss gikk på en real smell i bortemøte med Ull/Kisa, som vant søndagens oppgjør med hele 5-1. Hjemmelaget tok føringen etter 10 minut- ters spill, men ikke lenge etter var Raufoss a jour etter en scoring av Edvard Race. I resten av omgangen var det hjemmelaget som produserte de fleste og farlig- ste sjansene, men en opplagt Ole Kristian Lauvli i Raufoss sitt mål vartet opp med flere praktredninger og sørget for at det sto 1-1 ved pause. Det sto det også helt til det gjensto et kvarter av kampen. Men fra da av raknet det helt for Raufoss. Det startet med at Ull/Kisa gikk opp til 2-1 etter 75 minutters spill. Så fikk Emile Dadjo rødt kort, og Raufoss måtte fort- sette kampen med 10 mann. For Raufoss ble avslutningen et mareritt, mens det for Ull/Kisa ble en scoringsfest Da gikk Raufoss-damene på sesongens første serieneder- lag. Det kom på bortebane mot Farts andrelag, som på lørdag slo Raufoss med 2-1. Fart 2 tok tidlig ledelsen i kampen og økte til 2-0 etter omlag 20 minutter. Selv om Raufoss spilte seg til flere gode muligheter, klarte ikke laget å omsette noen av disse i tellende resultater før helt mot slutten av kampen da Vilde Bokalrud scoret på et frispark. Nyskapningen «Æftasstund på pakkhuset» på Skreia har åpenbart vært et etterlengtet tilbud. Da Totengospel dro i gang sist torsdag, var det helt fullt. – Det var hyggelig og overraskende, sier Terje Hensvold i handelsstandsfor- eningen. Morgendagens planlagte konsert er imidlertid avlyst på grunn av et dødsfall. Neste ut blir da Low Down Ways, som byr på blues torsdag 27. juni. Pakkhuset kan også brukes til andre ting enn konserter. Sist helg ble det nemlig feiret bryllup der. av det sjeldnere slaget. Fikk første serietap Æftasstund er populært

Østre Toten Folkebiblio- tek inviterer også i år til sommerlesekampanje for elever på første til sjuende trinn. Nordli skole stiller med flere lesehester. Sommerlesekampanjen er ett av flere tiltak for å fremme leselyst og leseglede i det store bokåret 2019. I disse dager er det 500 år siden de første norske bøkene ble laget. Begivenheten markeres over hele landet. I tillegg er Norge vertskap for den årlige bokmessen i tyske Frankfurt. Med sommerlesekampanjen på Østre Toten ønsker biblioteket å oppfordre elevene til å lese bøker i skoleferien. Barnebibliotekar Ingunn Glæserud og bibliotekar Hanne Gihleengen lokker med premier i form av armbånd med ulike far- ger. Antall leste bøker registreres på et leseskjema. Også 1. klas- singer, som ennå ikke har lært å lese, kan delta gjennom å høre andre lese. Fem leste bøker kvali- fiserer til premie. 400 bøker sist sommer – Vi håper at premiering skal fungere som en motivasjonsfak- tor, forteller Glæserud og Gihleengen. Duoen lover eget armbånd til alle som deltar på sin tredje som- merlesekampanje på rad. Og dem er det faktisk ganske mange av. Ikke minst fra Nordli skole. I fjor leste Iris Angelica Aagenæs 410 bøker. Hanna Stensjø Hawezy Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Også i år inviterer Østre Toten folkebibliotek til sommerlesekampanje. Et knippe elever fra Nordli skole gleder seg til å lese i sommerferien. Foran fra venstre: Theodor Anthony Høyfield, Ola Amundrustad Døsen, Hanna Stensjø Hawezy, Iris Angelica Aagenæs. Bak fra venstre: Lærer Erik Dullerud, barnebibliotekar Ingunn Glæserud og bibliotekar Hanne Gihleengen.

rakk 300 bøker før ferien var omme. – Det er veldig gøy å lese. Jeg liker også å lese for lillebroren min. Han går i første klasse, for- teller Iris Angelica, som selv er fjerdeklassing. Lærer Erik Dullerud forteller at lesegleden er veldig stor blant elevene på Nordli skole. – Og denne gjengen du ser her, er nok over snittet interessert i å lese, sier han. – Hva gjør dere som lærere for å øke leselysten blant elevene? – Vi er nok flinke til å moti- vere elevene. Og vi ser at lesegle- den er ekstra stor både før og etter sommerlesekampanjen, sier han og legger til: – Vi ser også at det også denne gangen. Det var mange som fulgte spent med da råsterke kvinner og menn ga seg i kast med en vektstang som ble tyngre og tyngre etter hvert som konkurransen skred frem. Den som løftet mest og som stakk av med seieren, var Fredrik Hægeland fra Bjørkelangen, som løftet 310 kilo. For øvrig bød årets sommer- dager på litt av hvert, også vær- messig. Det åpnet med regn på torsdag, men til tross for det, kunne damene i Østre Toten sanitetsforening rapportere om omsetning på sitt lynlotteri. Den regnfulle torsdagen ble avløst med sol og fint utevær både fre- dag og lørdag. Dette bidro til at mange tilbrakte noen timer i Lena sentrum hvor det var

deltakelse i sommerlesekampan- jen gjør det enklere for elevene å motivere seg for å finne bøker som passer for den enkelte. Lesekampanje for voksne Glæserud og Gihleengen er vel- dig glad for at elever leser mange bøker, men sier det viktigste er at alle leser litt. – Det er selvsagt ingen ulempe å lese mange bøker, men vi ønsker først og fremst at elevene skal oppleve glede gjennom å lese, eller å høre andre lese, for- teller kvinnene på biblioteket. De kan friste med pris til beste klasse. Premien, kinobilletter, går til klassen som deltar med flest elever. I fjor deltok 330 elever på

sommerlesekampanjen. Totalt ble det lest over 8.000 bøker. Samtlige barneskoler i kommu- nen var med. Men det er ikke bare skoleele- ver som kan delta på sommerle- sekampanje. Østre Toten folkebi- bliotek har tilbud også for voks- ne. Et skjema med 12 forslag til ulike tema skal gjøre det enklere å velge hva man kan lese. Også her gis det premie for minst fem leste bøker. – Det er nok ikke bare barn som vil ha armbånd. I tillegg fris- ter vi med noen uttrekkspremier i form av restaurantbesøk og bil- letter til litteraturfestivalen her på Østre Toten i oktober, forteller Glæserud og Gihleengen.

Sommerdagene trakk mange til Lena

Fredrik Hægeland fra Bjørkelangen løftet 310 kilo og gikk seirende ut av markløftkon- kurrasen til Styrkehuset Lena.

– Folk er flinke til å støtte oss, sa damene i Østre Toten sanitetsfor- ening, som var på plass med sitt lynlotteri. De er fra venstre Kari Hvamstad, Gunvor Skari, Vigdis Waagø og Margot Evenrud.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad

Markløftkonkurransen er av de aktiviteter som hvert år tiltrekker seg mange skuelystne under sommerdager på Lena. Slik var

diverse aktiviteter, demonstra- sjoner, korpsmusikk underhold- ning og salgstilbud.

Handelsstanden sier seg godt fornøyd med besøket disse dagene.

9

• Onsdag 19. juni 2019

FK Toten jublet for eget klubbhus

FK Toten vant igjen

FK Toten tok en ny seier da laget fredag slo Ridabu med 4-0 i Østre Toten idrettspark. Da Gran samtidig denne serie- runden ble slått av Furnes, gjorde det sitt til at FK Toten befestet sin lederposisjon i 4. disjon, avdeling 1. I kampen mot Ridabu sør- get Thore Ulstein for å roe eventuelle nerver hos spente totninger med å sende laget i føringen allerede etter fem minutters spill. I omgangens siste kvarter kom det ytterli- gere to kjappe scoringer, først ved Sander Immerslund Harefallet og deretter ved Thore Ulstein. Dermed kunne hjemmelaget gå til pause med en betryggende ledelse. I andre omgang hadde FK Toten full kontroll over det som skjedde ute på kunstgres- set, og da 12 minutter gjensto av ordinær tid fastsatte Lars Kolshaugen sluttresultatet til 4-0. Slått ned i burgerkøen Selv om foranledningen var noe uklar, forsvarer det ikke det en 37 år gammel østretot- ning gjorde ei natt i februar. Det mener Gjøvik tingrett. – Tiltaltes aggresjon mot for- nærmede fremstår nesten som fullstendig uprovosert, sier retten. Hendelsen skjedde i bilkøa utenfor McDonald’s på Gjøvik. Totningen mente at han fikk vist en finger fra en passasjer i baksetet på en bil som sto og ventet på mat foran i køen. Han åpnet bildø- ren, og mannen som satt i baksetet sa at han ikke hadde vist noen finger. Han beklaget også to ganger, dersom det var blitt oppfattet slik at han hadde vist fingeren til de som sto bak. Det hjalp ikke, 37-åringen slo til ham i ansiktet med knyttet neve. Det resulterte i nesebrudd og et kutt over øyet som måtte sys. Retten mener det dreier seg om typisk utelivsvold i det offent- lige rom. Da saken nylig kom for ret- ten, erklærte tiltalte seg skyl- dig etter tiltalen. Hans forsva- rer argumenterte for at man- nen skulle slippe ubetinget fengsel, på grunn familie- og jobbsituasjon. – Handlingen er etter ret- tens syn for alvorlig til at det kan være tale om å anvende samfunnsstraff eller delvis betinget dom, skriver tingret- ten i dommen. Østretotningen må dermed i fengsel i 120 dager. Han må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger.

Daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad, som her gratulerer nestleder John Anders Hoel (t.v.) og leder Jo Solberg, var full av lovord om det nye flotte klubbhuset i bakgrunnen.

jobbet med å skaffe seg et sted å være og fredag ble endelig drøm- men om et eget klubbhus en rea- litet. – I 23 år har FK Toten vært uten et sted «å høre heme», og da var det jammen på tide, mente kommunalsjef Bjørn Bollum, som sammen med daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad, foretok snorklippingen under den offisielle åpningen. Både Bollum og Gonstad under- streket betydningen av å ha et fast tilholdssted og at det var med på å skape samhold og klubbidentitet. Det samme gjorde også leder i Østre Toten idretts- råd, Peter Lerche Raadal. Funksjonelt og solid Etter gratulasjoner, blomsterover- rekkelser og snorklipping, ble alle fremmøtte invitert inn på kaffe og kaker i det nye, flotte og moderne klubbhuset, som er funksjonelt, nøkternt og solid

bygget. Selve byggeprosessen startet for ett år siden. Etter å ha sett på flere muligheter og jobbet med ulike alternativer, var det klubbens nestleder John Anders Hoel som unnfanget ideen om å få reist et klubbhus i Østre Toten idrettspark. Styret i klubben tente på ideeen og dermed var det hele i gang. Jan Olav Aasen har hatt ansvaret for oppføringen av byg- get, Viggo Bratland og Terje Gjestvang har utført arbeidet som har gått etter planen. Tilholdssted for alle Klubbhuset som har en grunnfla- te på 100 kvadratmeter er oppført i to etasjer. I første etasje er det to garderober, handicaptoalett, vaskerom, kiosk og et stort utstyrslager. I andre etasje er det blitt plass til forsamlingsrom/ kafeteria, kjøkken, møterom, toa- lett, to kontorrom og terasse ut

mot kunstgressbanen. – Vi har fått et klubbhus vi kan være stolte av. Dette er noe vi har sett frem til. Endelig har vi fått et tilholdssted for alle i klubben. Her kan spillere, tre- nere og andre involverte møtes både før og etter trening og kamper og her er det nødvendig plass for alt utstyr, sa leder Jo Solberg. På sikt er håpet å få til ulike tiltak og arrangement som gjør klubbhuset til et sosialt samlingspunkt for flest mulig, både i og utenfor klubben. – Målet vårt er å skape et til- holdssted for alle fotballinteres- serte totninger, noe vi mener vil bidra til økt tilhørighet, sterkere samhold og positiv utvikling for lokalfotballen, sa Solberg, som så gikk ut på terrassen for å se sitt lag slå Ridabu 4-0, og der- med befeste sin lederposisjon i 4. divisjon, avdeling 1.

Fredag 14. juni 2019 var en gledens dag for alle i FK Toten. Da kunne de endelig ta i bruk sitt eget, etterlengtede klubbhus. Det var en glad og stolt Jo Solberg som fredag ønsket vel- kommen til den offisielle åpning- en av FK Totens nye klubbhus.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

De tre siste årene har FK Toten

Daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad og kommunal- sjef Bjørn Bollum, sto for den høytidelige snorklippingen under den offisielle åpningen av FK Totens nye klubbhus.

Det smakte godt med marsipankake på åpningsdagen. Her er det trener for klubbens jenter 17-årslag, Tone Sørum, som serverer leder Jo Solberg det første kakestykke.

Made with FlippingBook - Online magazine maker