Onsdag 19. juni 2019

En historisk dag v

Selv om Rausteinshytta på papiret er ei klubb- hytte for Toten-Troll, er den for alle totninger. Det mener både klubben selv og ordfører Guri Bråthen. Søndag ble en merkedag på toppen av Totenåsen. 5. juli 2016 og 16. juni 2019. To viktig datoer for Rausteinshytta. På den første datoen brant hytta ned til grunnen etter et lynned- slag. På den andre datoen var det bare glade ansikter å se. Søndag var det offisiell åpning av den nye utgaven av Rausteinshytta på 820 meters høyde. En lang periode med mange utfordringer er over, nå ser Toten-Troll framover og gle- der seg over det flotte sluttresul- tatet. Et sted for folk flest Det strømmet til med folk på åpningsdagen. Ivrige Toten- Troll-medlemmer børstet vekk de siste rester av rusk og rask mens de første ankom. Fredag ble det ryddet opp utenfor, på det som har vært en byggeplass i mange måneder. De færreste av oss tar helgepynten ved hjelp av helikopter, men det ble løs- ningen her. Det er utfordrende å bygge på et vegløst sted på Totenåsen, midt i et naturreser- vat. Vi fikk noen minutter med sentrale personer i gjenoppbyg- gingsprosessen før det braket løs for alvor, og de var klare på én ting: – Rausteinshytta skal være for alle. Klubbmedlemmene gir uttrykk for at de håper at hele Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

bygda føler eierskap til hytta. – Jeg har gledet meg til denne dagen i tre år. Nå er det en vel- dig god følelse å se at det kom- mer folk hit, sier leder Trond Flaskerud. Han forteller at byg- gekomiteen vurderte nøye hva de ønsket å gjøre. Skulle de kan- skje droppe gjenoppbyggingen og bruke forsikringssummen på andre ting? Burde hytta flyttes, for eksempel til Langsetra, slik at den kunne nås med bil? Valget ble likevel gjenopp- bygging ved Rausteinstjernet. – Nå er den et folkehelsemål, sier Flaskerud, mens ivrig turgå- ere kommer traskende via våte stier. Ola Brox smetter raskt inn litt reklame for klubbens turiorien- tering. Fem poster finnes i området, og slik blir det nok i årene framover. Stolt ordfører – Alle i kommunen har et for- hold til Rausteinshytta. Jeg er skikkelig stolt av denne gjengen her som sørget for å få hytta bygget opp igjen, sier ordfører Guri Bråthen. Hun sto for den offisielle åpningen. – Jeg synes sluttresultatet ble veldig fint, og jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned. Og som de sier, dette bidrar til folkehelsen, sier ordføreren, for anledningen iført t-skjorta til Folkehelsedagene 2019. Nå vil Toten-Troll gjerne at hytta brukes mer. Vanligvis har det bare vært på vinterstid folk har tatt turen hit via løypenettet

til Totenåsløyper. – Vi satser på å ha litt åpent også på andre tider av året, sier nestleder Sjur Gjestvang. Klubben vil ha drift noen helger i august og september, i første omgang. Kanskje kan det bli noe utover dette også, men akkurat nå har styremedlem- mene mer enn nok med å for- døye alt som har vært fram til nå. Åpningsdagen har vært det første målet, så får de tenke litt på hvordan de skal organisere seg framover. – Skal vi ha mer åpent, så må vi også ha flere frivillige som vil være vertskap her, sier Gjestvang, og benytter anled- ningen til å be interesserte ta kontakt. Toalettutfordringer Så hvordan har den blitt, den nye og moderne utgaven av

Rausteinshytta? Lys og luftig, kommenterte mange søndag. God plass og flotte overnattings- muligheter. Moderne kjøkken. Og plutselig var det vannklosett og dusjer, midt oppe på åsen. – En fungerende løsning for toalettene var den store utfor- dringen. Hele høsten 2017 job- bet vi med dette, for det er ikke enkelt å få til noe som tilfreds- stiller alle krav på et så avsides sted, i et naturreservat, forteller Flaskerud. Til slutt fant de ut hvordan det kunne gjøres, og søndagens gjester kunne glede seg over fasilitetene. – Ting tok litt tid, men nå er vi fornøyd, legger Sjur Gjestvang til med et smil. Et lite prosjekt gjenstår. Det skal bygges en platting, men snekkerne skal ordne det også. – Vi fant fort ut at det ikke var mulig å basere gjenoppbyg-

gingen på dugnad. I dag er det helt andre krav enn tidligere. Dugnadsinnsatsen kommer i den videre driften, da får alle mulig- het til å bidra, sier Gjestvang. Den første utgaven av hytta ble bygd i 1964. Da ble det båret lass etter lass med materia- ler opp langs stien, fortelles det. I forbindelse med brannen i 1976 var det også mye dugnad for å få gjenreist versjon num- mer to av hytta. Lego-varianten Etter brannen i 2016 kom det etter hvert ei skisse som viste et nybygg med en helt annen og utradisjonell utforming. Noen mente det heller burde bygges en tilnærmet kopi av hytta som brant. Slik ble det ikke, men det er likevel mulig å se gamlehytta både utvendig og innvendig. Klubbmedlem Johannes

Ordfører Guri Bråthen er stolt av Trond Flaskerud (til venstre), Sjur Gjestvang og alle de andre i Toten-Troll som har stått på for å få bygd opp igjen Rausteinshytta.

Made with FlippingBook - Online magazine maker