Onsdag 19. juni 2019

14

Onsdag 19. juni 2019 •

Lager utstilling om klimastreiken

Kolbu/KK med ny seier Kolbu/KK tok sin fjerde stra- ke seier da laget slo Sander med 4-1 på KK-plassen tors- dag. Kolbu/KK tok føringen etter 20 minutters spill. Simen Engelien sendte i veg et skudd som ble reddet av gjestenes keeper og returen satte Kristian Bjørnerud i mål. Etter en halv times spill utliknet Sander til 1-1 og med det som resultat gikk lagene til pause. I andre omgang overtok Kolbu/KK initiativet i kam- pen. Henrik Myhre sendte laget i ledelsen med et fri- spark kvarteret ut i omgangen. Så kom 3-1 på et selvmål, mens Lars Ødemark fastsatte sluttresultatet til 4-1, i en kamp der Kolbu/KK burde vunnet enda mer sett på bak- grunn av lagets mange og til dels store sjanser. Tilbyr gratis Berlin-tur Fyrverkeriet Kultur Vestre Toten tilbyr gratis sommertil- bud for barn, barnefamilier og ungdom. På programmet står blant annet Berlin-tur rettet mot målgruppen 13 til 18 år. Avreise er mandag 24. juni. Ansatte fra Fyrverkeriet ung- domshus er med på turen. Det samme er ti heldige ungdom- mer. Av det øvrige sommertil- budet nevner vi tur til Gjøvik klatrepark (23. juni og 16. juli), gokart i Snertingdal (10. juli), sommeråpent på Fyrverkeriet ungdomshus (24. og 31. juli), dagstur til Tusenfryd (13. august) og aktivitetsdag på Stenberg (1. september). En huseier på Skreia har fått henvendelse fra Østre Toten kommune om at kloakken fra eiendommen renner ned mot en gangveg og langs gangve- gen. Huseieren har fått beskjed om å stanse utslippet umiddelbart. Kommunen sier det er betydelig fare for helse og miljø i forbindelse med utslippet, og at det kan bli snakk om anmeldelse dersom utslippet ikke stanses med en gang. Kloakken renner ut

Flere tusen norske sko- leelever deltok på kli- mastreiken 22. mars i år. På Gjøvik forlangte flere hundre ungdommer at politikerne må ta tak før det er for sent. 13 uker senere får streiken sin egen utstilling i museet Mjøsas Ark på Kapp Mjølkefabrikk.

skal den være tilgjengelig for publikum gjennom hele sommer- sesongen. Men allerede nå åpner Årstad opp for at den kan bli stå- ende gjennom både høsten og vinteren. – Utstillingen om klimastrei- ken blir en av attraksjonene her ved Mjøsas Ark. I løpet av året har vi tusenvis av barn som besø- ker oss gjennom ulike skoleopp- legg. Alle handler om miljø. Nå ønsker vi at elevene skal komme tilbake hit som sommergjester sammen med familiene sine, for- teller Årstad. 22. mars i år var flere hundre ungdommer samlet til klimas- treik på Gjøvik. Nå har Mjøsas Ark og noen av de streikende ungdommene laget utstilling. Premieredato er 22. juni. – Vi gleder oss, sier Marita Omdahl (fra venstre), Inger Christine Årstad, Ingeborg Rogneby og Anna Rogneby.

– Hvorfor gjorde du det? – Mjøsa Ark er jo et museum som handler om miljø. Det hand- ler om Mjøsaksjonen og andre tiltak for å redde drikkevannet og at alt skal være trygt. Da vi så at ungdommene streiket, tenkte vi at dette må dokumenteres for framtiden. Vi gjorde et arkivpro- sjekt hvor vi spurte de som strei- ket om de kunne bidra med dokumentasjon om hvordan strei- ken ble organisert. Alt skjedde jo digitalt. Det betyr at vi har skre- vet ut tekstmeldinger og annen kommunikasjon som har foregått på sosiale medier. I tillegg har vi fått plakater som ble brukt under streiken, og fotografier av de streikende, forteller Årstad. Roses for initiativet Forrige onsdag var lokale ung- dommer fra Toten på plass for å ferdigstille utstillingen. Alle var med med på streiken 22. mars. De siste ukene har det vært mye regn i Innlandet, noe blant annet landbruket har slitt med. Våronna er blitt kraftig forsinket mange steder. Også for Mjøsas del har alt regnet vært merkbart, i kom- binasjon med intens snøsmelting i høyereliggende strøk. Mandag formiddag kunne imidlertid Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melde at det nå går rette vegen, etter at flomvarselet har stått på gult nivå noen dager. Vannstanden i Mjøsa var mandag morgen 123,61, noe som var to centimeter lavere enn søndag. NVE konkluderer med at vannstanden har kulminert, og at den ventes å synke langsomt de

– Det er veldig positivt at Inger Christine Årstad og Mjøsas Ark har tatt initiativet til en utstil- ling om streiken. Vi som er unge ønsket å vise regjeringa at noe må gjøres for å ta vare på jorda vår. Slik sett er også utstillingen veldig viktig. Målet er at enda flere unge skal engasjere seg i miljøkampen og skjønne alvoret. Samtidig ønsker vi at foreldre og voksne skal se at vi unge faktisk bryr oss, sier Anna Rogneby fra Lena. Sammen med lillesøster Inger Rogneby og Marita Omdahl fra Raufoss var hun på plass for å klargjøre utstillingen. Totalt er ni ungdommer engasjert i utstilling- en. Flere av dem er medlemmer i Natur og Ungdom. Holder åpent hver dag Inger Christine Årstad forteller at utstillingen åpner ved sesongstart lørdag 22. juni. I utgangspunktet

Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Det var Inger Christine Årstad som tok initiativet til utstillingen. Hun jobber som utstillingsan- svarlig ved Mjøsas Ark.

Sankthans på Hoff

Førstkommende søndag inviterer Hoff menighet til sankthans-fei- ring i prestegårdshagen. På pro- grammet står gudstjeneste, bål, sang og musikk. Sankthans ble innstiftet på 400-tallet for å feire døperen Johannes. Bålet var en beskyttelse mot det onde.

Vannet er på retur i Mjøsa

Vannstanden synker igjen i Mjøsa, etter noen dager på gult fareni- vå. Her på Hekshusstranda hadde vannet kommet inn på parke- ringen lørdag. (Foto: Jon Olav Andersen).

neste dagene. Noen steder i vannkanten er oversvømt, men

det skal ikke være meldt om store skader.

Billetter på Ticketmaster.no • YX Reinsvoll • Telenorbutikken Amfi eller ved inngangen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker