Onsdag 19. juni 2019

2

Onsdag 19. juni 2019 •

Hedersprisen til Frank Nyhus

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Felleseie på Totenåsen Søndagens åpning av Rausteinshytta ble en festdag. Selvsagt var det veldig spesielt for Toten-Trolls medlemmer, som har stått for driften i alle år. De har nedlagt utallige dug- nadstimer med å holde dette turmålet i drift gjennom mange år. Ikke bare bygde de hytta i 1964, de har også sørget for vedlikehold og drift. Det å drifte et slikt tilbud er ikke bare enkelt. Med mange ivrige skiturister har det vært nok å gjøre, men logis- tikken har også krevd sitt. For på et vegløst sted, langt fra all- farveg, kreves det mye ekstra for å holde åpent. Så brant hytta i 1976, det var en hendelse som gjorde inn- trykk på hele bygda. Klubbens medlemmer gikk på med krum hals, og sørget for å få på plass ei ny hytte i løpet av relativt kort tid. Ingen hadde vel forutsett at også denne utgaven av Rausteins-hytta skulle bli flam- menes rov, men det skjedde altså i 2016. I vår tid, med rask kommuni- kasjon og sosiale medier, spred- te nyheten seg hurtig på mor- genkvisten. Reaksjonene lot ikke vente på seg. «Alle» var lei seg og snart begynte folk å etterlyse gjenoppbygging av hytta. Ting måtte ta litt tid, viste det seg. I dag er det helt andre og strengere krav for å sette opp et nytt bygg, mye er foran- dret siden 70-tallet. Her var det i tillegg kompliserende faktorer. Både at hytta lå vegløst, og at dette er midt i et naturreservat. Ryktene begynte å gå om at det ikke kom til å bli noen gjen- oppbygging, og lokalavisa fikk flere henvendelser om saken. Nå står hytta der, topp moder- ne. Forskjellen fra den gamle hytta er påtagelig, selv om den også gjorde nytten sin. Det «alle» spør om nå, er om ikke hytta også kan ha åpent litt på sommerstid. Dette stiller klub- ben seg positiv til, men vi skal huske på at det kreves mye ekstra dugnad for å få det til. Det er en fin tur å ta seg fram til fots opp til toppen av Totenåsen, og det er gledelig at interessen er så stor. Nå må vi gratulere hele Toten og spesielt Toten-Troll med at ei ny tid har begynt på 820 meters høyde.

Frank Nyhus fra Kolbu IL ble på årsmøtet i Østre Toten idrettsråd tildelt rådets hederspris for 2018.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Det var en ekte ildsjel Østre Toten idrettsråd mente fortjente heders- prisen for 2018. Frank Nyhus har i snart 40 år stått på for Kolbu IL og for idretten generelt. En ja-person som alltid har stilt og stiller opp. Fantastisk bidragsyter Det ville føre for langt å ramse opp alt som Frank Nyhus har utrettet for Kolbu IL fra han som 16-åring spilte sin første A-kamp for laget i 1981. I dag står han oppført med rundt 630 A-lag- skamper. Men det er først og fremst som en fantastisk bidragsy- ter for fellesskapet i idretten Frank er kjent. En person som alltid bare er der og ordner opp samme hva det gjelder. Han startet med styre- verv i idrettslaget rundt 20-årsal- deren og har vært innom det meste av utvalg og komiteer, vært trener for aldersbestemte lag og nedlagt en enorm dugnadsinnsats på idrettslagets anlegg. Frank har fremdeles flere verv både i Kolbu IL og i Kolbu/KK fotball, der han er leder. Gledelig overraskelse For Frank kom hedersbevisningen som lyn fra klar himmel. Noe slikt hadde han ikke forventet. – Noe slikt var overhodet ikke i mine tanker. Så det kom som en stor og gledelig overraskelse, sier kolbuingen, som ikke er av de som bruker tid på å fremhever seg selv. Han bruker heller tiden på Kolbu Idrettslag og Kolbu/KK fot- Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Lovise Marie Bjørklund, Vestre Toten, født 1934, døde 23. mai. Edgar Milward, Vestre Toten, født 1936, døde 30. mai. Unni Irene Juel Sivesind, Vestre Toten, født 1946, døde 30. mai. Amir Ziani, Vestre Toten, født 2019, døde 7. juni. Jan Arnt Bakke, Østre Toten, født 1938, døde 28. mai. Egil Ellingsen, Østre Toten, født 1943, døde 7. juni. Ann Kristin Fiskerstrand, Østre Toten, født 1998, døde 1. juni.

Frank Nyhus ble på årsmøtet i Østre Toten idrettsråd hedret for sin store innsats i Kolbu IL og i Kolbu/KK fotball med idrettsrådets hederspris for 2018.

ball, som han var med på å stifte i 1994. – Det har nok blitt noen timer i løpet av de snart 40 årene jeg har holdt på. Men hvor mange? Nei, det har jeg ingen oversikt over, sier Frank, som i 2006 ble utnevnt til Kolbu idrettslags første æres- medlem. Ny leder i idrettsrådet Årsmøtet som denne gangen ble holdt i klubbhuset til Østre Toten skilag, ble som vanlig greit og ryddig avviklet under ledelse av idrettsrådets leder John Grønvold Vår kjære mor, svigermor og bestemor Palma Hjørdis Eng døde brått i troen på sin Frelser, 87 år gammel. Lena, 17. juni 2019 Per Kristian Stein Morten † Bjørn Henrik Evelyn Mette Kenneth, Heidi, Torbjørn Begravelse fra Kolbu kirke tirsdag 25. juni kl. 11.00. I stedet for blomster ønskes en gave til Frelsesarméen, Lena. Alle er velkommen til minnesamvær på Toten Gjestegård.

Skoglund. Det møtte 19 stemme- berettigede fra 13 idrettslag. Dessuten møtte fem ikke stem- meberettigede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig god- kjent. Det samme ble det frem- lagte forslaget til budsjett. Også idrettsrådets forslag til hvilke kri- terier som skal legges til grunn ved ved fordeling av LAM-mid- ler for 2019, samt idrettsrådets handlingsprogram for 2019, ble enstemmig godkjent.

Peter Lerche Raadal ble valgt til ny leder etter John Grønvold Skoglund som hadde frasagt seg gjenvalg. Nestleder ble Jo Solberg. Øvrige styremedlemmer ble Kai Henning Stensrud, Kathrine Espelien Gjestvang, Ole Jakob Haugen, Karoline Nikkerud og Aase Laeskogen. Varamedlemmer John Grønvold Skoglund og Nina Svellet. Revisorer: Monica Hovelsrud og Harriet D. Stensrud. Vår kjære far, svigerfar, bestefar og oldefar Rolf Panengstuen døde fra oss i dag, 89 år gammel. Takk for alle gode minner. Hvil i fred. Kapp Bo- og servicesenter, 12. juni 2019 Anne Marit Sverre Per-Erik Kristin Eva, Kari, Mari, Hanne, Lars-Erik, Nora, Selma, Knut Harald Øvrige familie Begravelse fra Totenviken kirke fredag 21. juni kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til LHL. Velkommen til minne- samvær på Hoff Gjestgiveri.

Min kjære far og svigerfar, vår gode bestefar, oldefar og vår onkel Einar Borgen døde fra oss i sitt hjem i dag, 93 år gammel. Mor har rakt ut hånden,

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

far har grepet den, på den andre siden, møtes de igjen. Skreia, 14. juni 2019 Mona og Terje Tone og Thomas Theodor og Ludvig Øvrige familie

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Randi

Ivan

Begraves fra Balke kirke fredag 21. juni kl. 11.00. Velkommen til minnesamvær på Hoff Gjestgiveri.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker