Onsdag 19. juni 2019

3

• Onsdag 19. juni 2019

Årets folkefest for allmuen på Toten

Rud inngår samarbeid Stian Pettersbakken ble i fjor høst ny eier av Rud klokker- gård på Bøverbru. Ihle-man- nen ønsker å bruke gården til å formidle historie og kultur. Samtidig har han besluttet å foreta nødvendig restaurering av gården og dens mange bygninger. Arbeidet er allere- de i gang. Nå har Pettersbakken inngått en intensjonsavtale med Vestre Kommunen ser nemlig stor verdi i at Rud klokkegård eta- bleres som en kulturformid- lingsarena. – Kulturhistorisk formid- ling, konserter og annen akti- vitet på Rud klokkergård vil være et verdifullt tilskudd til Vestre Totens kulturliv. Kommunen og eierne av Rud klokkegård vil kunne ha gjen- sidig glede av hverandres res- surser, uttaler kultursjef Elisabeth Lund. Hun legger til at kommu- nen kan bidra med markedsfø- ring, formidle kontakt med aktuelle aktører og samarbeide om arrangementer. Ny bru over Lenaelva Østre Toten kommune har besluttet å bygge ny bru over Lenaelva ved Kloppen, og det får noen konsekvenser. Arbeidet starter 5. august, med riving av gamle Kloppen bru. Anleggsperioden strekker seg fram til og med 20. sep- tember. Kloppvegen kommer til å være stengt i hele anleggsperioden. Det blir ikke skiltet med noen omkjøring. Fire har søkt ny jobb Østre Toten kommune har ledig stilling som bolig- og eiendomsutvikler. Det er fire søkere til stillingen, som har tiltredelsesdato 1. august. Søkerne er Olena Alizi, Hønefoss, Solveig Jarstad- marken, Øyer, Ilse Konings, Nordre Toten og Farahmand Sabetrasekh, Strømmen. Toten kommune ved Fyrverkeriet kultur.

Som vanlig på denne tiden av året var Weide- mann-familien sist søn- dag klare til å ta i mot gjester fra allmuen til fol-

kefest på sin vakre embedsmannsgard Stenberg.

Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

Selv om skyene hang tungt over bygda, kom folk i hopetall for å oppleve litt av kulturtradisjonene som fortsatt står sterkt på Toten. Laurits Weidemann og familien satt ute på tunet og drakk kaffe og eplevin da de første gjestene ankom ved 12-tiden søndag. Etter hvert ble det tradisjonen tro tid for å presentere seg for gjestene, da både døtre og den strenge husfade- ren fortalte sine historier til et lyd- hørt publikum. Mens dette foregikk var arbeidsfolk på gården i arbeid, blant annet med å luke bed og ordne i blomsterhagen, selv om det var søndag. Ingvild Nygård og Veslemøy Linde sto på hodet i blomsterbed og luket. Begge kom fra Vestre Toten hagelag, som har ansvaret for blomsterbedene med planting og vedlikehold. – Vi bruker å ha en dugnad på våren, men nå var det tide å få bort litt ugras. Staudebedene er vårt ansvar. I vår plantet vi blom- karse og kornblomster. Vi må holde oss til planter som var van- lige på Widemann-familiens tid. Vi får heller ikke gjødsle med annet enn det som ble benyttet Mikkel A. Andersen er interessert i totenkniver. Egentlig hadde han bestilt en totenkniv av knivmaker Terje Karlsen fra Raufoss til sin konfirmasjon, men det ble et ikke noe av. Derfor var han tilbake på Stenbergdagen for å bestille en den gang, forteller de to. Med «dansedukker»

Weidemann-familien tar seg en kaffetår og glass eplevin før gjestene ankommer embedsmannsgarden for den årlige folkefesten for allmuen. Fra venstre; Jomfru Quist (Elsa Glæserud), Ingeborg Marie, «Bolly», (Gunnhild Flesvig), Nahyda (Maren Markestad), Amalie, «Malla», (Anna Slettum), Ditlevine Marie (Kirsten Gustad) og amtmann Lauritz Weidemann (Bjørn Iversen).

Det ligger mange timers arbeid bak den flotte modellen av Stenberg som 14-årige Johannes Bjørke Sollien nå har utvidet med både kornlager og stabbur, siden den første modellen av hovedbyg- ningen sto ferdig i fjor.

ny kniv av Karlsen som han skal få om ikke så lenge. Fra Kvemsbygningen like ved kunne en høre sirlige toner fra langeleik. Her satt Marit Steinsrud og Turid Berge Endrerud og spilte. De spede tonene trakk folk innendørs, der de to folkemusikerne satt i lyset fra et vindu og tryllet fram toner fra den norske folkesjela. Turid kunne fortelle at hun har tatt opp på knivmaker Terje Karlsens utvalg av fine knivarbeider. Samtidig benyttet unggutten anledningen til å bestille en kniv av den dyktige karen. Mikkel A. Andersen sammen med bestemor Berit Reinsvollsveen ser

en gammel tradisjon med å bruke to små «dansedukker», knyttet til spillepinnen hennes, slik at de danset i takt med musikken. Har utvidet Fire år gamle Vemund Lande Amundsen var ivrig opptatt med å se på Johannes Bjørke Solliens flotte legomodell av Stenberg. I fjor tok vi bilde med Johannes og hovedbygningen. Til årets Stenbergdag hadde har han gjort ferdig både stabburet og et korn- lager. Hvis du snudde modellen, kunne en se at han også hadde modellert inventar og mennesker i gang med ulike arbeidsoppga- ver. Til og med spøkelset på Stenberg hadde han fått med. Men enda er 14-åringen ikke fer- luket i blomsterbedene, mens Weidemann-familiens medlem- mer fortalte gjestene om gar- dens og familiens historie. Det skal være ugrasfritt i bedene på en embedsmannsgard. «Gardsarbeiderne» Ingvild Nygård, t.v., og Veslemøy Linde

dig. Nå står låven på byggepla- nen, men den er diger og krever mange legoklosser og arbeidsti- mer. Les også om hans modell av Rausteinshytta på midtsidene i dagens avis. «dansedukker» som et innslag mens hun spilte langeleik sam- men med Marit Steinsrud i Kvemsbygningen. Turid Berge Endrerud har tatt opp igjen tradisjonen med

VI ER I NÆRHETEN NÅR DU TRENGER OSS

- Lav solbue i Norge gir 700 W pr m² vindu...

NÅ! å solskjermingen F på plass

SYNNØVE RUSTAD

GODE PRISER!

T • 61 19 52 20 • Hele døgnet www.nettum.no ØISTEIN NETTUM TOM ROGER GULBRANDSEN KATHRINE GJESTVANG

«Skraaruds Eldølen» trakk fulle vognlass med barn og voksne i ende- løse turer rundt om på Stenberg gjennom hele dagen søndag. På kus- kesetet satt Mona Elisabet og Reidar Håkenstad og holdt tømmene.

GRATIS befaring/tilbud: 95 300 800 - kjellsmarkiser.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker