Onsdag 19. juni 2019

6

Onsdag 19. juni 2019 •

Toten

RUNDT PÅ •

Tips redaksjonen: 61 16 87 50 www.totensblad.no

Har det helt topp i nye lokaler på Lena

Postboks 4, 2851 Lena Tlf. 61 16 87 50 Utgiver: MVL Media AS , Lena Opplag: 13.708

På niårsdagen tok de butikken på nakken og flyttet, inneha- verne av Skapeglede på Lena. Nå er de på plass i 20 kva- dratmeter større lokaler i Gudbrandsengården, nederst i Lenagata. Her ønsker de å slå nye røtter og la kreativiteten blomstre i mange år framover etter flyttingen fra Silogata. Det er blitt bedre parkerings- muligheter, og en praktisk kjeller har de også fått seg. – Det har vært veldig hyg- gelig de siste dagene. Kundene har kommet med gaver og gratulasjoner til oss, forteller Anne Kjersti Reinsby Berg og Grethe Nordengen Opsahl. Opprinnelig er de blomsterdekoratører, og det har de kombinert med sin egen grunnleggende skapegle- de. Butikken holder stengt på mandager, og da er de gjerne ute i felten. Enten i strand- kanten med gummistøvler eller i en låvevegg med brekkjernet klart. Halvparten av det de har i butikken er egenprodusert, med Toten 24. juni er det jonsok 24. juni: Dagen i dag kalles «jonsok» og var i den kirkeli- ge festkalenderen døperen Johannes fødselsdag. Johannes ble ansett som en forløper for Jesus. Allerede på 400-tallet ble derfor festen til minne om hans fødsel lagt til 24. juni, et halvt år før julaf- ten, som angivelig var Jesu fødselsdag. I følge kirkefade- ren Augustin (ca. 400), ble Johannes’ festdag lagt til sommersolhverv for å fordri- ve en gammel hedensk feiring som lenge hadde funnet sted på denne dagen. Får støtte til tilbud Fylkesmannen har gitt Østre Toten kommune et tilskudd på 150.000 kroner til etable- ring og videreutvikling av frisklivs- og mestringstilbu- det. Det var 1,8 milloner til fordeling, og det kom inn søknader på seks millioner kroner. Søker til kulturskolen Østre Toten kommune har en ledig stilling som musikk- og kulturskolelærer. Søkerne er Line Horntveth, Skreia, Roy Nikolaisen, Gjøvik og Tor Andreas Walhovd, Dokka.

Trykk: Hamar Media AS Annonsepriser: Alm. plass 10,10 pr. mm Tekst plass 14,30 pr. mm Abonnement: Helår kr. 845,- post@totens-blad.no annonsebestilling: annonse@totens-blad.no

Besøksadresse Totens Blad: Hauggata 10, Lena

Daglig leder: Morten Linnerud Telefon 951 75 456 morten@totens-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Telefon 908 34 934 jonolav@totens-blad.no Journalist: Karsten Nyborg Telefon 982 32 341 karsten@totens-blad.no Journalist: Ole Ludvig Rosenborg Telefon 908 59 449 ole@totens-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Telefon 414 76 899 hanserik@totens-blad.no Annonsekonsulent: Frode Leonardsen Telefon 901 55 697 frode@totens-blad.no Produksjon: Vibeke Sveen Telefon: 934 77 026 vibeke@totens-blad.no Produksjon: Janett Alice Olijnyk Telefon 982 32 392 janett@totens-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Telefon 908 43 488 rf@totens-blad.no

De har hatt det moro på jobb i ni år, og det har de tenkt å fortsette med, Anne Kjersti Reinsby Berg og Grethe Nordengen Opsahl, som nå har flyttet butikken sin. (Foto: Jon Olav Andersen).

som stolt utgangspunkt. Da skal det også hentes lokale råvarer til produksjonen. De innkjøpte varene fra andre produsenter er ikke det som pryder forsidene av interiør- magasiner. Her handles det

inn på magefølelse. – Magefølelsen har ligget i bunn alle disse ni årene, vi vel- ger det vi selv synes er fint, forsikrer de to. I tillegg til alt som for øvrig kan muntre opp og glede i et

hjem, selger de også blomster, uten å definere seg som en blomsterbutikk. – Vi har likevel mange opp- drag, enten det handler om brudebuketter eller noe til en begravelse, forteller de.

Navn:

Vekt: Redskap: Dato: Type fisk: c&r:

Per Erik Halvorsrud 741 Flue

5/5 Harr 29/5 Harr 27/5 Harr 6/5 Harr 5/5 Harr

x x x x x

Harrbørsen

Waldemar Siry Waldemar Siry Waldemar Siry

681 Flue 640 Flue 600 Flue 600 Flue

Morten Sommerfelt

Øyeblikk som var

Følg Totens Blad også på Facebook

5 9 3 2 1 4 7 8 6 7 8 4 9 3 6 5 2 1 2 1 6 7 5 8 9 4 3 6 7 8 3 9 5 2 1 4 3 2 1 6 4 7 8 5 9 4 5 9 1 8 2 3 6 7 8 6 7 4 2 3 1 9 5 1 4 2 5 7 9 6 3 8 9 3 5 8 6 1 4 7 2

Bildet er fra den store fotosamlingen etter Sigurd Røisli. Noen har giftet seg, men hvem er det vi ser? Bildet er tatt i mars/april 1950, hjemme hos fotografen. Opplysninger om dette bildet kan gis til Mjøsmuseet, kontaktopp- lysninger finner du under bildet. Det går også an å ta kontakt med Kjell Røisli dersom du vet noe om bildet, han treffes på telefon 905 52491. Husk å oppgi referansenummer TMF- 05169.

Løsning

Sudoku 12.6.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 911 70 500 eller epost til post@mjosmuseet.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker