Onsdag 19. juni 2019

9

• Onsdag 19. juni 2019

FK Toten jublet for eget klubbhus

FK Toten vant igjen

FK Toten tok en ny seier da laget fredag slo Ridabu med 4-0 i Østre Toten idrettspark. Da Gran samtidig denne serie- runden ble slått av Furnes, gjorde det sitt til at FK Toten befestet sin lederposisjon i 4. disjon, avdeling 1. I kampen mot Ridabu sør- get Thore Ulstein for å roe eventuelle nerver hos spente totninger med å sende laget i føringen allerede etter fem minutters spill. I omgangens siste kvarter kom det ytterli- gere to kjappe scoringer, først ved Sander Immerslund Harefallet og deretter ved Thore Ulstein. Dermed kunne hjemmelaget gå til pause med en betryggende ledelse. I andre omgang hadde FK Toten full kontroll over det som skjedde ute på kunstgres- set, og da 12 minutter gjensto av ordinær tid fastsatte Lars Kolshaugen sluttresultatet til 4-0. Slått ned i burgerkøen Selv om foranledningen var noe uklar, forsvarer det ikke det en 37 år gammel østretot- ning gjorde ei natt i februar. Det mener Gjøvik tingrett. – Tiltaltes aggresjon mot for- nærmede fremstår nesten som fullstendig uprovosert, sier retten. Hendelsen skjedde i bilkøa utenfor McDonald’s på Gjøvik. Totningen mente at han fikk vist en finger fra en passasjer i baksetet på en bil som sto og ventet på mat foran i køen. Han åpnet bildø- ren, og mannen som satt i baksetet sa at han ikke hadde vist noen finger. Han beklaget også to ganger, dersom det var blitt oppfattet slik at han hadde vist fingeren til de som sto bak. Det hjalp ikke, 37-åringen slo til ham i ansiktet med knyttet neve. Det resulterte i nesebrudd og et kutt over øyet som måtte sys. Retten mener det dreier seg om typisk utelivsvold i det offent- lige rom. Da saken nylig kom for ret- ten, erklærte tiltalte seg skyl- dig etter tiltalen. Hans forsva- rer argumenterte for at man- nen skulle slippe ubetinget fengsel, på grunn familie- og jobbsituasjon. – Handlingen er etter ret- tens syn for alvorlig til at det kan være tale om å anvende samfunnsstraff eller delvis betinget dom, skriver tingret- ten i dommen. Østretotningen må dermed i fengsel i 120 dager. Han må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger.

Daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad, som her gratulerer nestleder John Anders Hoel (t.v.) og leder Jo Solberg, var full av lovord om det nye flotte klubbhuset i bakgrunnen.

jobbet med å skaffe seg et sted å være og fredag ble endelig drøm- men om et eget klubbhus en rea- litet. – I 23 år har FK Toten vært uten et sted «å høre heme», og da var det jammen på tide, mente kommunalsjef Bjørn Bollum, som sammen med daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad, foretok snorklippingen under den offisielle åpningen. Både Bollum og Gonstad under- streket betydningen av å ha et fast tilholdssted og at det var med på å skape samhold og klubbidentitet. Det samme gjorde også leder i Østre Toten idretts- råd, Peter Lerche Raadal. Funksjonelt og solid Etter gratulasjoner, blomsterover- rekkelser og snorklipping, ble alle fremmøtte invitert inn på kaffe og kaker i det nye, flotte og moderne klubbhuset, som er funksjonelt, nøkternt og solid

bygget. Selve byggeprosessen startet for ett år siden. Etter å ha sett på flere muligheter og jobbet med ulike alternativer, var det klubbens nestleder John Anders Hoel som unnfanget ideen om å få reist et klubbhus i Østre Toten idrettspark. Styret i klubben tente på ideeen og dermed var det hele i gang. Jan Olav Aasen har hatt ansvaret for oppføringen av byg- get, Viggo Bratland og Terje Gjestvang har utført arbeidet som har gått etter planen. Tilholdssted for alle Klubbhuset som har en grunnfla- te på 100 kvadratmeter er oppført i to etasjer. I første etasje er det to garderober, handicaptoalett, vaskerom, kiosk og et stort utstyrslager. I andre etasje er det blitt plass til forsamlingsrom/ kafeteria, kjøkken, møterom, toa- lett, to kontorrom og terasse ut

mot kunstgressbanen. – Vi har fått et klubbhus vi kan være stolte av. Dette er noe vi har sett frem til. Endelig har vi fått et tilholdssted for alle i klubben. Her kan spillere, tre- nere og andre involverte møtes både før og etter trening og kamper og her er det nødvendig plass for alt utstyr, sa leder Jo Solberg. På sikt er håpet å få til ulike tiltak og arrangement som gjør klubbhuset til et sosialt samlingspunkt for flest mulig, både i og utenfor klubben. – Målet vårt er å skape et til- holdssted for alle fotballinteres- serte totninger, noe vi mener vil bidra til økt tilhørighet, sterkere samhold og positiv utvikling for lokalfotballen, sa Solberg, som så gikk ut på terrassen for å se sitt lag slå Ridabu 4-0, og der- med befeste sin lederposisjon i 4. divisjon, avdeling 1.

Fredag 14. juni 2019 var en gledens dag for alle i FK Toten. Da kunne de endelig ta i bruk sitt eget, etterlengtede klubbhus. Det var en glad og stolt Jo Solberg som fredag ønsket vel- kommen til den offisielle åpning- en av FK Totens nye klubbhus.

Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

De tre siste årene har FK Toten

Daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad og kommunal- sjef Bjørn Bollum, sto for den høytidelige snorklippingen under den offisielle åpningen av FK Totens nye klubbhus.

Det smakte godt med marsipankake på åpningsdagen. Her er det trener for klubbens jenter 17-årslag, Tone Sørum, som serverer leder Jo Solberg det første kakestykke.

Made with FlippingBook - Online magazine maker