ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 3 - אוגוסט 2018

בטאון השירות המטאורולוגי

בגיליון זה : • מענה קולי בשלוש שפות מגמות הטמפרטורה בארץ ישראל בשנים 2016-1950 • מיפוי מדד הבצורת - SPI בישראל חגיגות 80 שנה לשירות המטאורולוגי • • האסיפה הכללית של COSMO בירושלים הכנות להקמת אולפן שידורים בשירות המטאורולוגי ועוד ... • •

אוגוסט 2018

גיליון מס '3 ,

Made with FlippingBook HTML5