ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 3 - אוגוסט 2018