CZW20120275

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

De opdracht In het assessmentgesprek vertel je over de gemaakte keuzes en standpunten die hebben geleid tot jouw handelen in beroepssituaties en in verband staanmet de werkprocessen en competenties in de beoordelingslijst. Geef ook de complexiteit van die beroepssituaties aan en betrek hierin de achtergrond van je keuzes en standpunten. Je beoordeelt de kwaliteit van je handelen en bespreekt dit met de assessor(en).

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van het assessmentgesprek 2.

12

VERZORGENDE-IG - FAsE 3

Made with