CZW20120275

Inhoud

Inleiding .........................................................................5

Verantwoordingsverslag 2

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties..................6

Typering..........................................................................6

De opdracht......................................................................7

Het resultaat....................................................................7

De beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 2............9

Assessmentgesprek 2

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties................11

Typering........................................................................11

De opdracht....................................................................12

Het resultaat..................................................................12

De beoordelingslijst van het assessmentgesprek 2.................13

Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Daar waar zorgvrager staat, kan ook worden gelezen: patiënt, cliënt, gehandicapte, kind, bewoner. Daar waar zorgplan staat, kan ook zorgleefplan, verpleegplan of begeleidingsplan gelezen worden. Daar waar EVV’er staat, kan ook contactverzorgende, zorgcoördinator of persoonlijk begeleider gelezen worden.

Made with