CZW20120275

Inleiding De beoordeling van competenties gebeurt steeds binnen het betreffende werkproces. Bij een kwalificerende beoordeling toon je de genoemde competentie(s) binnen het werkproces aan. Dit betekent dat je beschikt over de vereiste kennis, vaardigheden en houding. Om dit goed te kunnen beoordelen, zijn verschillende toetsvormen nodig. Dit heet demethodemix. Binnen de fase-indeling van je opleiding tot Verzorgende vindt op tweemomenten een kwalificerendemethodemix plaats. Iederemethodemix bestaat uit dezelfde toetsvormen, in dezelfde volgorde, namelijk: kwalificerende beroepsprestaties of de proeve, het verantwoordingsverslag en het assessmentgesprek.

Methodemix 1 en 2

Methodemix 1 Kwalificerende beroepsprestaties of proeve met specifieke bewijsstukken

P o r t f o l i o

Verantwoordingsverslag 1 Assessmentgesprek 1

Methodemix 2 Kwalificerende beroepsprestaties of proeve met specifieke bewijsstukken

Verantwoordingsverslag 2 Assessmentgesprek 2

Op de volgende pagina’s staan de opdrachten, resultaten en beoordelingslijsten voor het verantwoordingsverslag 2 en het assessmentgesprek 2.

5

VERANTWOORDINGSVERSLAG 2 EN ASSESSMENTGESPREK 2

Made with