CZW20120275

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

De opdracht Beschrijf enkele situaties uit je beroepspraktijk die betrekking hebben op de geselecteerde werkprocessen en competenties in de beoordelingslijst. Geef ook informatie over de complexiteit van die beroepssituaties. Verantwoord de keuzes en afwegingen die hebben geleid tot jouw handelen. Betrek hierin de achtergrond van je keuzes. Je beoordeelt zelf de kwaliteit van je handelen.

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 2. Het verantwoordingsverslag 2. WP 1.10: Q enWP 2.3: C.

7

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Made with