292672330

Hvis det er Tilfældet, og dersom dette Ønske er gaaet i Opfyldelse, er Hensigten med disse Linier opnaaet. Ligesom Ho s t r up i Slutningssangen af sine „Genboerne" siger: „Vort simple Liv vi i simple Træk har stillet offentligt til Skue", saaledes kunne vi ogsaa anvende disse Ord som Motto paa denne lille Artikel, og lige som han til sidst tilraa- ber Tilskuerne: „Vi sige da: Tak skal De ha’e for Deres Genboskab i Aften", saaledes kunne vi henvende de samme Ord til denne Skitses Læsere.

Made with FlippingBook - Online catalogs