גושפרתה - גיליון 878

מדברים – זוגיות תובנות ממפגשי השיח ש'בינו

26/1/2018 | י' שבט תשע"ח | ערש"ק פר' בשלח פרתה גוש

מבית

878

לבינה' 14 ' עמ

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

טרמפים?! תושבים

בדרך לריבונות? החלטות בנוגע לעתיד אזורינו 20 <<

כפר עציון – בוטל דיון מחשש לתגובה מהממשלה 6 <<

כותבים 30 <<

Made with FlippingBook flipbook maker