Kraks Vejviser 1998 L-Å

32

Mobilmarked

EKSPERTER! BEBYGGELSE AF INFEKTIONER

Stibo Media er et af Danmarks største annoncebureauer, og varetager annoncesalget til 1 5 fagtidsskrifter, nyhedsmagasiner og medlemsblade. I I ' ' ' ____ - • Z S Disse medier skaber den redaktionelle ramme om målrettet annoncering, og repræsenterer tilsammen 1.1 61.840 læsere* og 296 udgivelser i 1 998. / , - ' x ‘ S' ' Læseranalyser er en væsentlig del i dokumentationen af vores medier. Foruden tilmelding til Index Danmark/ Gallup foretager Stibo Media i tæt samarbejde med udgiverne specifikke læseranalyser, der afdækker det redaktionelle stof samt annoncedelen i vores medier. z. -f Totalt læsertal for mediegruppen, som sum af læsertallene for de enkelte medier. Læsertallene er for Folkeskolen, Gymnasieskolen, Sygeplejersken, Danske Kommuner og Golf fra Index Danmark 1. halvår 1997. For de øvrige blade er læsertallet lig oplagstallet.

rammer målgruppen Ring til Sti bo Media, hvis De vil vide mere om vo

Stibo

STIBO MEDIA A/S Telefon: 33 14 16 77 København: Nybrogade 26

Århus:

Søren Nymarks Vej 1 8270 Højbjerg Fax: 89 39 88 99

1203 København K Fax: 33 14 86 77

Made with FlippingBook - Online catalogs