דורות - מבית היוצר של תיכון מקיף ג באר שבע - ערב מיצירותיהם וביצועם של רקדני המרכז למחול מודרני דורות

DOROT המרכז למחול מודרני ״דורות״ ע״ש לארי וליליאן גודמן גאה להציג: ערב מיצירותיהם ובביצועם של רקדני המרכז למחול מודרני דורות דנים ק ר יוצרים מחו

מבית היוצר של תיכון מקיף ג׳ באר שבע

Made with