דורות - מבית היוצר של תיכון מקיף ג באר שבע - ערב מיצירותיהם וביצועם של רקדני המרכז למחול מודרני דורות