ĪPAŠS IZLAIDUMS 06.2017

KONSULTANTU VĒSTNESIS

jūnijs | 2017 | www.vipgroup.net

ĪPAŠS IZLAIDUMS

Laikā no 3. līdz 9. jūnijam Bulgārijā norisinājās izbraukuma Līderu seminārs. Pasākumā ieradās aptuveni 250 līderu ar kvalifikāciju vismaz VIP 1S no dažādām valstīm: Vjetnamas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Ukrainas, Serbijas, Kipras, Polijas, Igaunijas, Latvijas, Vācijas un Krievijas. Semināra dalībnieki bija pirmie, kuriem tika pastāstīts par Kompānijas svarīgākajiem un aktuālākajiem jaunumiem, atklāti plāni tuvākajai nākotnei un dota iespēja sastapties un aprunāties ar Kompānijas augstākā līmeņa līderiem, Prezidenta komandas locekļiem, Prezidenta Galvenajiem padomniekiem, kā arī saviem kolēģiem un domubiedriem. Par semināra galveno tēmu kļuva gaidāmais VISION SUMMIT. Par visu svarīgāko lasiet mūsu Konsultantu Vēstneša Īpašajā izlaidumā.

1

• 2017

JŪNIJS

Made with