Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Leeropdrachtenboek, deel 3A.

Hoofdstuk 7 Balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit

Hoofdstuk 7

7.1 Balans 7.2 Veranderingen op de balans 7.3 Winst-en-verliesrekening 7.4 Liquiditeit Begrippenlijst Integratie-opgaven

Balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit

In dit hoofdstuk maak je kennis met de balans en winst-en-verliesrekening van een onder- neming. Een balans geeft een overzicht van de bezittingen en het vermogen van de onder- neming op een bepaald moment. Een winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten en dus per saldo ook het verlies of de winst van de onderneming over een bepaalde periode. Zowel de balans als de winst-en-verliesrekening zijn gebaseerd op gegevens uit het verleden. Maar een ondernemer moet ook de betalingen op tijd kunnen verrichten en heeft geld nodig om zijn activiteiten voort te kunnen zetten. Goed de ontvang- sten en uitgaven in de gaten houden, is dan ook van groot belang. De eerdere overzichten geven daar maar beperkt mogelijkheden voor, maar ze geven wel een richting aan. Ook daar kijken we naar.

Basiskennis Ondernemerschap in Balans

69

Made with