Onsdag 26. september 2018

2

Onsdag 26. september 2018 •

Elbilvekst selv uten ladetilbud

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Koselig, men alvorlig Våre lokale brannvesen har akkurat gjennomført brann- vernuka. Den ble avsluttet med åpen brannstasjon både på Lena og Raufoss, noe du kan lese om i dagens avis. Dette er et årevisst tiltak siden 2002. Brannvernuka er en landsomfat- tende informasjonskampanje i uke 38, som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikker- het og beredskap og If Skade- forsikring, sammen med brann- vesen og el-tilsyn over hele landet. Et høydepunkt er alltid at barna får være med brannbilen ut på en kjøretur, og kanskje synes også de foresatte at det er litt stas å få være med også..? Men selv om det kan virke som et hyggelig tiltak for å vise fram fine, blanke brann- biler, ligger det mye alvor bak kampanjen. Vi går nå inn i den mest brannfarlige tida på året. De mørke høstkveldene er tilbake, og de første kuldegradene er målt i distriktet. Dermed bruker vi levende lys, fyrer opp i ovnen og setter på litt ekstra elektrisk varme. Antall boligbranner øker vanligvis kraftig på denne tiden av året. Dessverre er det slik at altfor mange liv går tapt i branner fortsatt. I fjor omkom 26 per- soner i brann i Norge. Heldigvis er det slik at stadig færre dør i brann her til lands, men likevel er det altså snakk om 26 men- neskeliv. Undersøkelser som er gjort viser at det i svært mange tilfel- ler er menneskelig svikt som forårsaker brannene med fatal utgang. Eldre og pleietreng- ende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Forebyggende arbeid er vik- tig, og tiltak som åpen brann- stasjon og brannvernuke når rett inn i private hjem. Vi tror barn som får beskjed om å gjennomføre brannøvelse hjem- me sørger for at det skjer. Slik sett er dette med åpen brann- stasjon langt viktigere enn en koselig og spennende kjøretur med brannbilen og utdeling av lekehjelm. La oss håpe at de voksne også har lært litt, og at de kan- skje også tar det videre til de eldste familiemedlemmene.

På Toten finnes det nes- ten 200 elbiler. Allikevel har Østre Toten kom- mune bare én kommunal ladestasjon. – Uproble- matisk, mener elbileier Jørgen Erik Galtestad. Siden 2015 er antallet elbiler i totenkommunene mer enn doblet. Ved utgangen av 2015 hadde tot- ningene 64 elbiler, og i slutten av 2017 hadde tallet økt til 191. Østre Toten kommune har selv nylig skaffet seg to elektriske varebiler, men kommunen har få konkrete planer om å utvide ladetilbudet. – Det skal komme en lade- stasjon med mulighet for lading av to elbiler utenfor Østre Toten idrettspark, forteller Øystein Hatterud, prosjektleder i bygg og eiendom for kommunen. I tillegg til disse nye lade- punktene finnes det ladestasjoner på Skreia, Lena, Raufoss og Reinsvoll, med mulighet for hurtiglading på Reinsvoll. – Totenkommunene har helt grei dekning for lading av elbiler, mener Stine Røen, næringsråd- giver i Østre Toten kommune. Lad hjemme Styremedlem i Mjøsen og omegn elbilforening, Jørgen Erik Galtestad, mener at mangel på Raufoss la grunnlaget for sin klare seier mot bunnlaget Fjellhammer i kvinnenes 2. divisjon i første omgang. Da spilte laget god fotball noe som resulterte i fire scoringer. Mia Schjerve Giæver sørget for å bringe laget i ledelsen i løpet av kampens første 10 minutter, så ble det 2-0 takket være et selvmål, før Vilde Skattum Bokalrud og Oda Karoline Skogan med to raske scoringer økte til 4-0 etter omlag en halv times spill. Andre omgang ble målløs og ikke like god fra Raufoss sin side. Raufoss seiret 4–0 Marit Mathisen marit@totens-blad.no

Jørgen Erik Galtestad og kona Inger Galtestad mener det som regel ikke er nødvendig å lade elbilen utenfor hjemmet. De synes rekkeviddeangsten er overdrevet, og ser mange fordeler med elbil.

ladestasjoner ikke er noe problem. – Det er veldig sjelden nød- vendig å lade bilen når du er ute, forteller han. Galtestad oppfor- drer folk til å lade bilen hjemme. – Med min tre år gamle elbil kan jeg besøke alle mjøsbyene på én dag, uten å lade, påpeker han, og mener at ved vanlig bruk er det ikke nødvendig å lade ute på tur. Galtestad har bare benyttet seg av hurtiglader én gang, og mener rekkeviddeangsten er overdrevet. – Nå kommer det flere model- ler med firehjulstrekk, henger- feste og lengre rekkevidde, og jeg håper det overbeviser flere til å bytte inn bensinbilen sin, Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Elfy Irene Hauger, Vestre Toten, født 1939, døde 10. september. Arnold Josef Vestheim, Vestre Toten, født 1932, døde 8. sep- tember. Jonn Guttorm Engebakken, Østre Toten, født 1935, døde 11. september. Odd Jensen, Østre Toten, født 1928, døde 12. september. Randi Merete Lekang-Wolden, Østre Toten, født 1962, døde 11. september.

kommenterer Galtestad. Oppland langt nede

også de som bor landlig til. – Selv uten statlige lokke- midler er det billigere med elbil, kommenterer Galtestad. Han påpeker at han ikke har merket noen økt strømkostnad etter at han kjøpte bilen sin, men han har merket at han ikke lenger betaler for fossilt drivstoff. – Det er mindre vedlikehold også, med færre bevegelige deler er det mindre som kan gå galt, slår han fast.

På landsbasis ligger Oppland langt nede på elbillistene. Fylket har rett over 2.000 elbiler, mest konsen- trert i byer som Gjøvik og Lille- hammer. Galtestad ser flere muli- ge grunner til at resten av fylket ikke hopper like fort på biltrenden. – Vi har færre bomveger, kollektivfelt og bilferger enn de fylkene som ligger på topp, kom- menterer han. Han mener at utviklingen av elbilene gjør dem mer anvendelige for folk flest,

Vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor, min søster, vår svigerinne og tante Martha Larsen sovnet stille inn i dag, 93 år gammel.

Vår kjære onkel og grandonkel Olav Røise

Et strevsomt liv er ebbet ut, en flittig hånd har dovnet. Din lange arbeidsdag er slutt, ditt gode hjerte sovnet. Skreia, 19. september 2018 Marit Tor Jarl Hugo Mette Jan Tore og Evy Morten og Camilla Dennis, Marthe, Bisettes fra Totenviken kirke fredag 28.september kl.13.00. Like kjært som blomster er en gave til personalet på Fjellvoll, avd. 2. Etter mors ønske avsluttes sørgehøy- tideligheten ved kirken. Ludvik, Vilde Øvrige familie

født 12. august 1942 sovnet stille inn på Østre Toten sykehjem. Takk for all godhet og for alle gode minner. Balke/Myrvoll, 20. september 2018 Per Øystein, Anne, Laila, Ronny, Vidar, Jon Arne, Randi, Mina med familier Øvrige familie Bisettes fra Hoff kirke tirsdag 2. oktober kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til de ansatte på Balke Bo- og servicesenter. Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Vi gifter oss

Adresse for dagen er Sillongen Toten Hotel. Anna Lund og Hans Petter (HP) Hagen.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online